Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Die Frauen"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Blanca Maria Rudhart: Die Frauen in Shakespeares Köningsdramen De 'History Plays' verhalen de rozenoorlog tussen 'The House of Lancaster' en The House of York'. Een bloedige geschiedenis...De enige verhoudingen die 'normaar verlopen zijn die tussen vader/zoon en moeder/zoon (in tegenstelling tot de belangrijke vader/ dochter relatie in de andere stukken van Shakespeare). Tenslotte...Bianca-Maria Rudhart, Die Frauen in Shakespeares Königsdramen

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
stukken gerealiseerd George Tabori - Foto Manuel Michaelis 1982 Unterammergau oder die guten Deutschen, essays; produkties in Bochum, München, Berlijn 1985 regisseur aan de Münchener...Kammerspiele: Mein Herbert, M, Glückliche Tage, Die Troerinnen von Euripides 1986-1987 Totenflossvan Harald Müller; eigen theatergroep in Wenen Begin 1987 neemt George Tabori het Weense...Op lange termijn zou hij zijn programma in drie fasen indelen: "Feste und Spiele" vanaf het voorjaar, vervolgens "Frauen-bewegt" en later "Endspiele". Zo meldde de Frankfurter Allgemeine Zeitung op 10

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Tot daar slaagt Willy Thomas (de 'helft' van Dito Dito) erin zijn 'typetje' op de planken te brengen: hij is duidelijk een man die de taal gebruikt om zich erachter te verbergen, die tegen de leegte...Op zo'n momenten zou Koltès' tekst waarschijnlijk meer gediend zijn met een onderkoelde, rustige dictie die de toeschouwer zelf zijn conclusies laat trekken, die de lelijkheid suggereert in plaats van...vinden die correspondeert met hun bedoelingen én die bijzonder is in het gebruik van theatermiddelen; dat zijn de factoren die bij de juryleden doorslaggevend blijken te zijn

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Uit die improvisaties ontstond een dialoog, die achteraf werd vastgelegd en uit het hoofd geleerd...Het wilde dus zeggen dat de acteurs die zware ramen net versleurd hadden, en gewoonweg uitgeput aan de vertoning begonnen, om dan die zware spullen weer al zwetend te versjouwen...hadden al die tijd al gewerkt met die vrees in het hart, maar toen het gebeurde, betekende het een opluchting, een bevrijding

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Er is ook Ivo van Hove, die in een interview zegt dat theater los van het leven staat, dat de scène het rijk van de verbeelding is. En dan is er die zelfde Van Hove die bij de Tijd als...Voeg daarbij nog de blasfemische boosdoenerij die de tekst Krankheit oder moderne Frauen van Elfriede Jelinek teistert, haar verdichte maar schitterende schriftuur, de negatieve kritieken ('geen stuk...De invalshoek van Peeters biedt perspectieven voor een theatergeschiedschrijving die dieper graaft dan oppervlakkige causale verbanden tussen feiten en anecdotes, die Emiel (Kunstencentrum

Nr. 34, Juni 1991 • Henri Bloemen • Frisch en Dürrenmatt
Dürrenmatt laatste stukken (Achterloo, Die Frist) herinnerden slechts van verre aan de furore van de stukken, waarmee hij wereldroem verwierf (Der Besuch der alten Dame (1956), Die Physiker (1962), Romulus der...Frisch was daarenboven "ein Mann, der die Frauen liebte"; naast twee huwelijken en talrijke avontuurtjes en verliefdheden, was er zijn jarenlange verhouding met Ingeborg Bachmann...Beiden hielden zich ook op hun manier met politiek bezig : Frisch als de kritische democraat, die het kleinburgelijke Zwitserland telkens weer op de korrel nam, maar ook in de Duitse politiek

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
Het eerste heb ik gemist, aan het laatste denk ik terug als een gigantische instuif voor kunstenaars allerhande, die aan een nood beantwoordde die blijkbaar nog steeds gevoeld wordt - getuige daarvan...Ars Amatoria, een theaterconference door Ron Cornet waarmee vooral gemikt wordt op het scholencircuit, is in die zin een luchtig postscriptum om de zeden te verzachten na de slag die Brasch en...Die houding wordt verbeeld door Lazare, die in alles de tegenpool is van Dirty: zij cijfert zich weg ten voordele van de revolutie, en is danig gechoqueerd wanneer Troppmann haar argumenten wegwuift