Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


71 document(en) met "Die Soldaten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
19.30 uur; Voorstellingen: 28 januari om 19.30 uur, 30 januari om 15.00 uur, 1 februari om 19.30 uur -PREMIERE 9 FEBRUARI- DIE SOLDATEN Oper in vier Akten von Bernd Alois...Dam, b Josef Haydn: Die Schöpfung 12 maart 1983, 20.30 uur Muzikale leiding : Pierre Bartholomée Gilbert Zanlonghi, cello Boesmans : „La Passion de Gilles" (fragment) wereldcreatie

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Luk Van den Dries Opera van Frankfurt Die Soldaten De pers was unaniem: de opvoering van Die Soldaten door de opera van Frankfurt in de Munt was een gebeurtenis...Laat ik hier even bij opmerken dat Reconstructie van een collectief Hollandse componisten en schrijvers dichtbij de kwaliteit van Die Soldaten komt, wanneer wordt dat werk ten onzent eens op de...Die Soldaten Die Soldaten (Opera van Frankfurt) Maar het sterkste moment van de voorstelling komt vrij vroeg op de avond

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Luk Van den Dries bespreekt zes boeken die aan het oeuvre van Müller zijn gewijd...Een polemiek die hardhandig is, meer nog, waar wapengekletter uit opklinkt...Cuadra de Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 Sevilla, de Medea van Ro Theater, het Werktheater, Die Soldaten in de Munt, de B-3000 Leuven tel

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Dat zijn de hoogtepunten, veel meer dan die of die produktie die goed was of minder goed was...Energie die we gekregen hebben van mensen op die lange weg, en waardoor we zelf energie hebben kunnen meedelen...Cornette). De droom over de samenleving die zij koesteren en die Hilde Uitterlinden sinds Ballade voor grote en kleine poppen ettelijke malen heeft verteld, is een (communistische) utopie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
En het zijn niet alleen gezichten of namen van acteurs die veranderd zijn; de werkelijkheid van 1972 is niet die van 1983...Het is niet langer de wagen die de aandacht trekt, want die ontbreekt, het beeld van het sterke gezin primeert...Het schroot, de metalen platen die de vloer bedekken, betekenen dan een ideale stimulans voor de verbeelding van de toeschouwer

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Breydel... och, kom, die zat te lallen in 'n taveerne met sjarkutjees... Brabo Die bitterheid past niet «bi appetite». Is dan ons hart een gescheurden zak die bij iederen schok wat minder weegt...Nou ja..., maar die «cadence», die, hoe zal ik zeggen, dat... die rijmen «fiel» en «miel» en «terre amère», «lune importune»... Eénig, lieve...Zoek 'n klok om \ even waar, maar 'k moet 'n klok hebben, een die gaat, die draaft, die lawaai maakt, 'k Stik in die stilte

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Hans Mayer toont in zijn boeiend essay Die Wirklichkeit als Operette, die Operette als Wirklichkeit heel duidelijk de historische achtergronden aan van dat werk van Offenbach en zijn librettisten...En het koor, nu eens soldaten, dan weer de hofhouding, dan weer het kleine volk in deze operette, vitaal, beweeglijk, alsof die mensen nog nooit wat anders gedaan hebben, terwijl er een paar studenten...Ook in de overige drie delen van Vier Korte Dansen is die autobiografische link aanwezig; elke dans bestaat bij gratie van de sfeer die Vanrunxt in zich dient op te roepen om hem gestalte te geven

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
lezen zijn uit een drietal artikels van Vermeylen, Van Langendonck en Hegenscheidt zelf (2). Vermeylen schreef zelfs dat "geen enkel gewrocht zo klaar en volledig de geest van die Van-Nu-en-Straks-tijd...Dit is zeker de interpretatie die met het politieke flamingantisme van die tijd de meeste raakpunten vertoonde : Starkadd, de wreker van het aangedane onrecht...Van de Wagneriaanse held die de hele kosmos betrekt binnen de grenzen van zijn krachtige persoonlijkheid en die contradicties tot synthese brengt op het hogere niveau van de doorleefde kunst blijft

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Maar wat zou u dan wel zeggen van een reis naar Neptunus, die 5000 miljoen mijlen van de zon af is? En wat is nog die afstand naar Neptunus bij die van de vaste sterren ? Wij kunnen die niet meer met...Zij was goed in delfstofkunde ... Wij beminden elkaar met al het geduid en al de kalmte waarmee Duitsers beminnen ... Hoe vaak benijdde ik niet die gevoelloze stenen, als zij die met haar handen...soldaten die op het feest aanwezig zijn een vuurpeleton geformeerd, de kommandant geeft enkele korte bevelen) Salvo vuur, aan l (De soldaten treden naar voren

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Wat ben je met voorstellingen die enkel de bestaande vervreemdende behandeling van de dood bevestigen, die heenglijden over het 20ste eeuwse proces van sussen en verzwijgen en die ook op het vlak van...De maskers die ze af en toe dragen relativeren de hele situatie en maken hen weer tot een soort poppen, Die verkaufte Braut (Keulse Opera) - Foto: Paul Leclaire...Oper der Stadt Köln Keulen Die Verkaufte Braut Terwijl ik in de Keulse Opera naar Die Verkaufte Braut van Bedrich Smetana zat te kijken, viel me plots in dat ik die opera ooit eens

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Die kwamen uit Nederland en waren de enigen die zich uitsluitend met regie bezig hielden, maar van de zijde van het publiek of de pers werd daar nauwelijks aandacht aan geschonken...Als De Gruyter zelf, in het Fronttoneel nog, Warenar speelde en hij belandde in die grote monoloog aan de zin 'Jij hebt mijn schat gestolen', dan wees hij naar de generaals en de kolonels die op de...stootten, wat De Gruyter die tijdens de generale repetitie in de zaal zat de uitroep ontlokte: "Wie is toch die gek die dat decor daar neergezet heeft

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Zo gaat het: «Laten we die maar vragen». Als die dan «ja» zegt, ga je een borrel drinken en is het beklonken...Dat vrij kale decor wordt opgevuld door een groot aantal figuranten, die gekleed als hovelingen, soldaten of als "het volk" het speelvlak zodanig indelen of afbakenen dat de noodzakelijke...Een sterke voorstelling deze König Lear met een krachtig aanzwellende ontwikkelingslijn die tot een aangrijpend-gevoelig crescendo leidt bij de dood van Lear: slotscène die de kern van deze tragedie

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Die negatieve instelling is organisch te verklaren: de kijk die de samenleving heeft op de publieksgroep waarmee kinderen jeugdtheater bezig is, heeft uiteraard zijn weerslag op dat theater zelf...De moeder onderhoudt een verdachte relatie met een hond (denk ik) die Freddy heet en zij laat twee "therapeuten" opdraven voor haar zoon: een psychiater die in een eerste confrontatie met de "patiënt...Immers, zij hadden geen staatsprijs voor toneelletterkunde gekregen, zij hadden niet in zoveel landen, in zoveel talen, onder die en die omstandigheden gewerkt... Zij mochten in het boek blijven

Nr. 15, September 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De prins die het thans bezit, is verwant met de Zweedse koning en het Britse Hof...Die stapelplaats werd in 1791 omgebouwd tot theater...Die lag vlak naast de theaterzaal

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Zo heeft voor mij de militaire mars, die verscheidene keren terugkomt, een sterk nostalgische werking: muziek van gisteren die, in combinatie met het beeld van soldaten, een ontluisterende...Voortdurend laveert men van groteske naar tragische situaties en, in de voorstelling die ik zag, wordt die evenwichtsoefening constant volgehouden...Hij beeldt de muziek uit, met al de fijngevoeligheid die hem kenmerkt, maar in zijn ballet bouwt hij het element "vergissing" in. Die vergissingen (dansers die verkeerd tellen, meisjes die niet

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
En dit ritme blijkt geloofwaardig te klinken, sluit aan bij een fantasiewereld die ook bij het publiek leeft, en sleurt zelfs nog een beetje aan die fantasie...Zolang het niet om de abstracte vraag gaat, maar telkens opnieuw over de inhoud van elke concrete illusie: die van de moralist, die van de cynicus, die van de theatermaker, die van de toeschouwer...zichzelf overtrof, nadat het een regisseur had meegemaakt die acteurs wist te motiveren, die technici bereid vond de gewone werkuren te overschrijden en die zelf uren in de nacht kon doorwerken aan de licht

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Thuis heeft u de leugen die op u wacht, u heeft er uw thee, uw radio en een vrouw die, als ze de liefde met u bedrijft, aan de jonge voetballer denkt die in het kleine huis aan de overkant woont...Er staan vier doodskisten achter glas te wachten op vier schepselen die nu naar mij luisteren, en misschien is er één, misschien, één die al bij het aanbreken van de dag gevuld kan worden, kort na het...Lier Toeschouwer 3 De straten zijn waarschijnlijk afgezet door soldaten en die zouden ons niet doorlaten

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
heeft voor wat er op de scène te zien is. Naar Kafka Laporte, die zelf zijn libretto heeft geschreven, is uitgegaan van een toneelbewerking die Max Brod, een vriend van Franz Kafka, in 1955...Laten we Berg nu eens als model varen, en laten we eens kijken naar de lessen die kunnen geleerd worden bij Prokofiev en zijn Vurige Engel of bij Zimmermann en zijn Soldaten...die Gorecki, een Poolse componist uit de moderne school, mee in de boot heeft genomen). Het blijft dus uitkijken, en hopen op de witte raaf: een nieuwe opera die niet alleen tot waardering maar tot

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Uit deze aura, die onmiddellijk voor een veld van vibraties rond een personage zorgt, ontstaat ook het gevoel van een vreemd soort liefde en sympatie voor al die sukkelaars, die met hun belachelijke...gebombardeerd worden zoals de Aïda van Verdi, die voor het eerst in Luxor, zijn natuurlijke decor, opgevoerd wordt; omdat de thematiek die ze behandelen veel stof doet opwaaien, zoals Ghetto en De Palestijnse van...Een eerste vereiste voor de RAT (Raad van Advies voor de Toneelkunst) is dat je mensen vindt die deskundig zijn, die het veld kennen, die voorstellingen zien en dus een breed referentiekader hebben

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
vechten, springen, vallen,...) met die heel fysieke actie-reactie die toen voor mij zeer belangrijk was en die zijn oorsprong vond in mijn performancewerk...trouw blijven), een vrouw die zo'n drie jaar geleden overleden is, die ik vanaf mijn jeugd zeer goed kende en vaak bezocht (Ik deed haar 'komiskes'). In haar living was die vrouw omgeven door...De muziek heeft een onderliggende toon die mij bij een eerste beluisteren doet denken aan mensen die de Marseillaise zingen terwijl ze worden gefusilleerd door Duitse soldaten


Toon volgende resultaten