Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "Die Welt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
zijn essay Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms (1967) stelde Handke : "Eine Möglichkeit (die Welt darzustellen) besteht fïr mich jeweils nur einmal". Handke had deze stelregel tot dan nauwgezet...mondaine receptie, Der Ritt über den Bodensee, een rit over de dunne laag ijs, die de taal voor Handke is, (beide stukken uit 1970) en dan in 1973 Die Unvernünftigen sterben aus, Handkes eerste stuk dat qua...Pas in 1982 publiceerde hij Uber die Dörfer, in feite 'ein dramatisches Gedicht', het sluitstuk van een tetralogie die met de roman Langsame Heimkehr ingezet was

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Dat was meteen de start van Radeis, met Pat van Hemelrijck die ik al kende omdat hij nog decors gemaakt had voor onze amateurvoorstellingen, met Josse De Pauw die op het Brusselse conservatorium zat...Die verliepen via Ivo Goris van de Dienst voor Cultuurpromotie, en later via Jef Verhelst, zij hadden die hele zomeranimatie opgezet...Men pikt in op die dingen die goed in het oog en het oor liggen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
They're an event (...) All it is is THINGS THAT HAPPEN TO YOU." (Eerste bedrijf, derde scène). Roma parafraseert hier Wittgen-steins beroemde uitspraak, "Die Welt ist Alles Was der Fall ist...Die immoraliteit is in Mamets ogen een gevolg en een extreme vorm van het opportunisme dat de gemiddelde Amerikaan aanhangt en dat we dus ook herkennen in stukken die niet over de zakenwereld gaan...De twee stukken bezitten een intimiteit die best tot haar recht komt in een kleine ruimte; daarom was de voorstelling van Oude banden in het kleine T19 geslaagder dan die van Het bos op de klassieke

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Tegelijkertijd levert dit een meerduidigheid op: beelden die nauwelijks nog raakpunten hebben met de tekst kunnen wel helpen om die tekst te begrijpen...Als Wilson Medea regisseert of binnenkort King Lear wil aanpakken, dan wil hij die klassieke teksten in al hun complexiteit presenteren zodat er tegelijk verschillende betekenissen en interpretaties...Vandaar wellicht zijn grote bewondering voor een auteur als Heiner Müller, omdat die binnen zijn beel-denrijke teksten die complexiteit maximaal stelt

Nr. 17, Maart 1987 • Hildegard De Vuyst • Das Schloss onder de persloep
stiften und die wenigen vermeintlich gesicherten Feststellungen wieder zu verdunkeln", argumenteert Die Zeit...Met deze uitspraak vertolkt de Südkurier ook de mening van Le Vif, Le Monde, Die Welt en NRC Handelsblad, die vinden dat de compositie te veel emoties verklankt die Kafka bijna systematisch uit zijn...Dat is althans mijn mening, die ik graag aan de dertig andere die ik gelezen heb, toevoeg

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De werkverdeling in het duo ging terug op die oude afspraken tussen twee clowns: Cois, de witte clown, die introduceerde, aanreikte, een steuntje gaf en Jef, de kleine clown, die de sprong maakte, de...Je zat gewoon gefascineerd te kijken naar een wonderlijk acteur die in het spel zichzelf bloot gaf en te grabbel gooide en die - met een enorme métier en controle over zijn middelen - de stukken weer...De kracht van het hedendaagse Vlaamse toneel hangt samen met de kritische houding die Vlaanderen van oudsher heeft ten opzichte van zijn eigen geaardheid, een attitude die ontbreekt in Nederland

Nr. 19, September 1987 • Inhoudstafel
De toneeltekst die Etcetera zijn lezers in dit nummer aanbiedt, is een bewerking van een verhaal van de Oostenrijkse schrijfster Ingeborg Bachmann (1926-1973) (tekening Junius) door de Dienst...die uitspraak toepasselijk is op Brussel, Antwerpen en Gent, laten we hier nu in het midden...57 In de Kroniek terugblik op het festival van Avignon 1987 en op Theater der Welt in Stuttgart, Dodendans in de Brugse Korrekelder, in memoriam Jef Cassiers en Piet Sterckx, Etcetera ontving

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Schlemmer was een veelzijdig beeldend kunstenaar die zich ook met dans inliet, die nooit, zelfs niet voor zichzelf, echt de keuze heeft kunnen maken tussen de twee, en die zich nooit tot een school...De tragicus is de uitzonderlijke mens die wel een vermoeden heeft van de eenheid in de veelheid, die de verdeeldheid beschouwt als de grond van alle kwaad, die nog de „freudige Hoffnung" bezit „daß...Schlemmer stelde zich tot doel de verloren gegane oereenheid te herstellen en, zoals hij schrijft in een brief in 1919: „Dem Tänzer gehore, um mit Nietzsche zu sagen, die Welt" Kostuumtheorie

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Na de volkerenmoord wordt het theatrale verbond opnieuw aangehaald vanuit de UNESCO die in de ITI-statuten (Internationaal Theater Instituut, 1948) het internationaal contact waarborgt en via het...Op die manier kan van een festival meer insijpeling in het dagelijkse theaterleven verwacht worden: je wordt in staat gesteld de referenties aan te passen, de normen bij te stellen; theatermakers...Maar het Festival du Jeune Théâtre is geen spreekbuis, geen verzamelplaats voor die jonge garde die Brussel als standplaats verkiest

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Geen vreugdbron lokt uw gedachte die niet in mijn harte welt...Perchta Het zijn de ontmoedigde stemmen van allen die dood zijn, die je hoort...Die lijkwades, de stampende herrie van de trommels, de hoorns, de bellen, de zwaarden, de bezems, de harken en die dorsvlegels

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Daaronder komen dan -zoals ik al zei- een hoop interessante en/of mooie voorstellingen die niet echt wereldschokkend zijn of revelerend als 'Theater der Welt' van vandaag...De twee stukken schuiven, mede door die thematische verwantschap en door het eenheidsdecor waarin gespeeld wordt, als het ware in elkaar, met acteurs die van rol switchen, maar die in hun Schnitzler...Dat gebeurt niet alleen via die sprong in de tijd van Schnitzler naar het heden, maar ook door de in de Müllertekst vaak herhaalde sleutelzin 'DIE REVOLUTION IST DIE MASKE DES TODES DER TOD IST DIE

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Verzet KT: Of je die achtergrond oppikt of niet, heeft veel te maken waarop je al dan niet die oorlog die je niet gekend hebt - ik toch niet - verwerkt hebt in je eigen leven...Het stond dus voor ons vast dat die laatste scène, met al die stoelen bij elkaar geschoven, die beroemde kringoefening van Lee Strasberg in de Actor's Studio zou zijn, waarin je per moment moet...Zoals Stefan Zweig schrijft in Die Welt von Gestern, over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Maar waar blijven die spectaculaire papieren conversaties ? Dat van die spreuken is misschien wel interessant voor mensen die naar aanleiding daarvan met veel trots hun Latijn nog eens kunnen...Wat moet jij met die klisteerspuit ? Je weet toch dat ik liever met zo'n pittig drankje gepurgeerd word dan al die lavementen met die blote spuiten...Lekkere spijzen in effigie en dan die vieze triperieen, van die afval die ik zonder meer zou moeten... (wil een hap doen in de lever) Hertog Niet doen Majesteit

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
tien jaar geleden niet gedaan, om die enkele moedigen te helpen, die zich toen reeds verzetten tegen het regime ? Het Westen zou op zijn minst wat kieskeuriger kunnen zijn in zijn hulp...de loop van deze eeuw werden een aantal wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die de structuur van ons denken kompleet onderuit halen, maar die tot nog toe niet door een meerderheid van de...Welke invloed kan deze theorie hebben op de esthetica, zeker op die esthetica die zich traditioneel baseert op harmonie en evenwicht ? Naast de wanorde in de hemel stelt de chaostheorie ook de

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Zo bevestigt men bij voorbaat een lezing van het werk die volkomen achterhaald is. Alle citaten, parallellen en ontleningen die verwijzen naar christelijke rituelen en traditie, maken deel uit van de...ging die wat te ver ? Uit een interview met Jef De Roeck (Etcetera 27) blijkt dat men eraan gedacht heeft die voorstelling naar Antwerpen te halen...Een conventionele operaregie in een minder conventioneel decor : door die discrepantie werd het een onevenwichtige vertoning, die precisie en diepgang miste

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Het zou er niet om gaan de beste produkties samen te brengen, maar wel diegene dus die zich op een of andere manier onderscheiden hebben...De stap die Kaaitheater toen zette was een logische institutionele vertaling van de inhoudelijke koers die Hugo de Greef vaarde sinds 1977...Alleen vanuit het standpunt van de organisator kan dit argument gelden, omdat Het Theaterfestival (met de portefeuille en media-aandacht die eraan vasthangt) een vette kluif is die je zonder veel

Nr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
Alle ambities die ik had, heb ik in die korte periode niet kunnen waarmaken...Werthen: We zullen die richting moeten uitgaan, want we leven in een situatie die onhoudbaar is op lange termijn...Het is niet omdat er een eenmalig artikel in Opernwelt of Die Welt verschijnt dat we victorie moeten kraaien

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
Zij hebben hun capaciteiten, die ik probeer aan te spreken en vooruit te duwen, telkens opnieuw vanuit de vertelling die voorligt...Specifiek voor Kamer en de man zijn we bij die dansante vorm terecht gekomen vanuit de tekst die eerder poëzie dan theater is. Dat dansende, de beweging en haar ritme, fungeert als een tussenvorm die...Op die momenten, waarvan ik geloof dat ze universeel zijn, herkenbaar over culturen heen, ontstaat een vreemd soort beroering die mij de essentie van theater lijkt

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
De dans die van binnen naar buiten gaat, aanvankelijk een zaak van individuen die'expressie aan hun individuele emotie geven', wordt een leer met een eigen pedagogie en techniek...En er zijn de lessen die voornamelijk gericht zijn op pure lichaamsbeweging en gymnastiek, niet op dans als 'kunstvorm'. Op aanraden van Huib Hoste, die als architect en uitgever van het...Die Welt des Tänzers, Fünf Gedankenreigen, Verlag von Walter Seifert, Stuttgart, 1922 Laban, Rudolf von

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
Er waren veel meer collega's - regisseurs, acteurs... - die naar die festivals kwamen dan dat er nu mensen naar mekaars werk gaan kijken...Wij hebben gekozen voor een 'uitdeinend' team, voor mensen die algemeen moeten werken en die dus ook moeten samenwerken...Brugge is geen stad die zich zwaar moet profileren met hedendaagse kunst, maar die hedendaagse kunst moet wel als een permanent gegeven in de stad aanwezig zijn


Toon volgende resultaten