Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Die Wirklichkeit"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Hans Mayer toont in zijn boeiend essay Die Wirklichkeit als Operette, die Operette als Wirklichkeit heel duidelijk de historische achtergronden aan van dat werk van Offenbach en zijn librettisten...En waar plaats je dan de omhelzing van die man en die vrouw in Café Muller van Pina Bausch...Soms denk ik ook: die drie laatstgenoemden zijn vrouwen (en ook nog: Etcetera zou een stuk persoonlijker moeten zijn). Verliefdheid en vertwijfeling, de dingen die voorbijgaan

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Precies die leemte is het die het Weense theater velen als "verstard" doet voorkomen: aan de ene kant een sterk uitgebouwd net van traditionele repertoiretheaters die nauwelijks geestdrift kunnen...Wenen behoort tot die kleine groep van operahuizen die onder zich de internationale opera-jet set verdelen...dat keer op keer hard tegen de vloer gaat, de vrouw die in een vervallen kamertje steeds weer door haar zwijgzame man wordt gewurgd, de personages die in verbijsterende herhaling naast de deur tegen de

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
een berucht geworden brief aan Theater der Zeit omschreef hij die stijl met de term 'synthetisch fragment': 'Ich glaube nicht, dass eine Geschichte, die "Hand und Fuss" hat (die Fabel in klassischen...Müllers stukken gedijen het best in een vreemde omgeving, in de buurt van lichamen die hun rimpels niet loochenen en beelden die niet hun best doen bevallig te zijn...Het gaat in Müllers teksten uiteraard niet om deze particuliere gevallen, maar om de behandeling van een probleemstelling die blijvend geldig is. Ook in die zin geldt hij als de erfgenaam van Bertolt

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
van een man die over een allesomvattend geheugen beschikte, die alles onthield, maar daar niks inbeeldingsvermogen blijft voor mij de basis van de tolerantie die we in deze multiculturele...Hieromtrent zei de Russische beeldende kunstenaar Ilja Kabakov: 'Ich denke -das hat uns unter anderem die Sowjetische Wirklichkeit gelehrt- Ideen kamt man verkörpern doch man macht sie damit nicht...Een van de dingen die ik uit die tijd van toen wil meenemen is het besef dat de werkvorm die je kiest om je artistieke productie in te maken, bepalend is voor het product dat daaruit ontstaat