Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "Directie Cultuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Van de weeromstuit sluit de directie het be- drijf op 4 februari...Misschien waren de onredelijke eisen van de arbeiders toen wel oorzaak van de crisis nu?!) De kloof tussen de cultuur van de arbei-ders en het theatermilieu is weer onoverbrugbaar groot...Dat geurtje van daarboven komt uit de richting van het ministerie van cultuur dat zich persoonlijk heeft ingezet om dit gezelschap een tournee aan te bieden in Vlaanderen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het kan toch geen politiek van de directie zijn om betere voorstellingen minder vaak te tonen...een jonge regisseur met het begrip Cultuur, met de overgeleverde Canon

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
niet te rechtvaardigen misprijzen tegenover de cultuur, dat ons door crisis geteisterd systeem cynisch ten toon spreidt...Het is duidelijk dat de directie van zulke schouwburg voor een hogere opdracht wordt geplaatst want zulke schouwburg moet een zending van cultuurspreiding vervullen en dient te werken voor de gehele

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Pas op de viering van Staf Bruggen heeft de toenmalige minister van cultuur, Renaat Van Elslande, een balletje aan het rollen gebracht...Waarom moeten wij het in 's hemelsnaam blijven nemen dat in een bepaald A-gezelschap de directie iemand laat regisseren onder syndicale of andere niet-artistieke druk of bemoeiingen, met alle rotzooi...dat een andere directie van een A-gezelschp akkoord gaat of zelf van mening is dat ongeveer de helft van zijn acteurs en actrices niet eens een contract waard is in een officieel gezelschap

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De laatste twee jaar een erg naar binnen gerichte club die workshops organiseert in de lijn van het PARA-theater van GrotowskL 'Actieve Cultuur' is de huisslogan van het moment (Zie Etcetera...Meistraat 2, 03/231.97.50) Koninklijk Ballet van Vlaanderen Opgericht in 1969; directie: Jeanne Brabants; gegroeid uit het voormalige operaballet; bevat nog steeds een 'operagroep' die de

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
het theaterdecreet), Leona Detiège en nu Bob Cools, want sinds de fusie der gemeenten is de burgemeester zélf verantwoordelijk voor het departement van cultuur...België/Vlaanderen is daarop geen uitzondering, integendeel: het aantal theoretici dat de arbeidersbeweging voortbracht was zeer beperkt en de geschriften over cultuur zijn bij ons bijna op één hand te...En de politisering van de cultuur bij ons, is een ramp

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
De muziek hoort erbij als een noodzakelijke cultuur in de mens, maar de beweging is voor mij iets afzonderlijks...Toen de Directie van de Opera van Parijs Jooss geroepen had* om met het Ballet van de Opera te komen werken, begon Jooss daar met zijn elementaire bewegingen-- alhoewel hij ook de nood van een...Ward de Ravet, Kitty van de Poel, Dora van der Groen, Roger Coorens, Tone Brulin en Bert Struys goed om oorlog te voeren en zo zijn wij een groot stuk van onze cultuur

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Toch valt de culturele situatie van West-Berlijn meer dan gunstig op: 14,4% van het budget wordt aan cultuur besteed, als tweede stad van de Bondsrepubliek volgt München met 3,1%. Wanneer men het...Op die benoeming kwam veel kritiek, zowel van de oppositie als van de eigen partij, omdat er grote namen in de running waren voor de directie van dat mammoettheater en Hassemer de voorkeur gaf aan een...De senator voor cultuur neemt daarbij zelf de beslissingen maar laat zich voorlichten door vakkundige commissies

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Vorige zomer ontvingen acht Vlaamse beroepsgezelschappen van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, een brief waarin hun het volgende werd meegedeeld: "Ik sluit mij aan bij het door de Raad...De directie heeft dc RAT te verstaan gegeven, dat een toelage van 3,9 miljoen niet volstaat...Vorige ministers van Cultuur hebben rond de hoofdstad culturele centra gebouwd, o.m

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
produk-ties en minimum 160 voorstellingen per seizoen, in een vaste schouwburg met minimum 450 zitplaatsen). Continuïteit van de opdracht is niet hetzelfde als continuïteit van de directie...gestalte te kunnen geven, maar nergens wordt in het decreet bepaald op basis van welke opties deze directie aangesteld en geëvalueerd moet worden...de Opera voor Vlaanderen is de strijd om een nieuwe directie, op het moment van het schrijven van dit artikel, volop aan de gang

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De creatieve fantasie, de sociologische en cultuur-historische verwijzingen worden uit de tekst van Botho Strauss weggedrukt...projekt "MUSIC" (over kinderen van gastarbeiders) sprong niet zó maar af... het werd stopgezet wegens het financiële wanbeleid dat de administratieve directie voerde tijdens de afwezigheid van Perry Dykstra en

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dat is natuurlijk geen exclusief Japanse aangelegenheid, maar nergens vindt het dezelfde op de spits gedreven morbiede vorm als in wat van de Japanse cultuur in het Westen bekend raakt...Twee groepen hebben een dubbele artistieke directie: Richard Eyre en David Hare werken samen, zowel als Ian McKellen en Edward Pether-' bridge...Met groot respect voor de Indische cultuur en traditie wordt er een voor westerse toeschouwers onmiddellijk toegankelijk en boeiend verhaal verteld

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
een eerste impuls zou deze mededeling van de feiten kunnen volstaan: een nieuwe artistieke directie oordeel je op haar werk, op de voorstellingen die ze realiseert en tot zóver heeft ze recht op alle...Ik heb een discussie gehad met Riezenkamp, een topambtenaar van WVC (het ministerie van Cultuur). Ik heb hem uitgelegd dat we eigenlijk geen reisgroep willen zijn, maar een eigen ruimte zoeken

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Gezien één minister van cultuur niet alles kan volgen, zou dit pleiten voor een RAT, wellicht veel beperkter in omvang dan de huidige structuur, die op dagelijkse basis en in een intense dialoog met...De huidige stand van zaken werd reeds door Johan Wambacq geresumeerd; we herhalen hier enkel de feiten: Brialmonttheater afgeschaft; HTP rode kaart; BKT inkrimping van subsidie; KVS: 'nieuwe' directie

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
stuk was te gewaagd bevonden door de Koninklijke Nederlandse Schouwburg-directie, en dus geweigerd...Dit seizoen kreeg Pittoors van het Nederlandse ministerie van cultuur subsidie voor een soloproject: Hadewych, dat op 10 januari jl...Het moet gesitueerd worden binnen de 'hoofse cultuur' zoals die in de middeleeuwen opgeld maakte: de Provencaalse troubadours bezingen hun geïdealiseerde liefde voor een 'edele' en ongenaakbare Vrouw

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
De burgemeester is ook schepen van cultuur en ik denk dat iedereen wel een voorkeur voor een bepaalde kandidaat had...Iedereen in KVS dacht dat de directie zou veranderen...Toen bekend werd dat die directie met 9 jaar verlengd werd - dat heeft het gezelschap uit de krant moeten vernemen

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Want iedere verandering maakt de toestand ongunstiger, alleszins in de zin dat een grotere inzet zal gevraagd worden van directie, van docenten en van studenten...programma, in de onkunde van de directie, bij de cumulerende docenten aan wie elke vakkennis ontbreekt en die enkel uit zijn op "het in stand houden van een superprofitariaat". Met zulke uitspraken, al zijn ze waar...De werkgroep toneel bestaat er uit Fons Goris (Studio Herman Teirlinck), Maurice Denayer (RITCS) en Johan Huys (Kabinet Ministerie van Cultuur, Conservatorium Gent). Binnen de werkgroep bestaat een

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Hoe valt dit te rijmen met minister Dewaels recente nota over meer cultuur in het onderwijs...Het is niet meer ernstig om in maart 1986 een rode kaart aan de KNS toe te kennen, wanneer daar een maand eerder een nieuwe directie werd benoemd; indien de RAT m.b.t

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Typisch Crombecque trouwens en typisch voor het Festival d'Avignon zoals het de afgelopen drie jaar onder zijn directie geëvolueerd is. Dat wil zeggen dat bij prioriteit het Franse theater in al...Waar voorheen, onder de directie van Bernard Faivre d'Arcier, het festival zeer breed programmeerde, is zijn profiel nu scherper afgetekend rond specifiek het Franse theater...een mededeling van het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, heette het dat "principiële aandacht blijft uitgaan naar vernieuwende aspecten in het theateraanbod

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Maar in het verleden heeft men alvast vanuit allerlei redeneringen geprobeerd om de massa in de schouwburg te krijgen: (1) "Door emanatie van de elitaire cultuur". Toen er voor het...Om dit publiek te bereiken moesten de repertoiretheaters dan een soort universele cultuur propageren: theater dat iedereen goed vindt...Wat finaal de verandering van de cultuur en de maatschappij tegengaat en dodend is voor de creativiteit; -- de ondemocratische implicatie dat de armen vaak het theater dat ze willen, niet meer


Toon volgende resultaten