Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Discontinue"Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Geen vertelling, wel discontinue bewegingen, bewegingsstoten, afwisselend met de zeer continue dierlijke bewegingen van mede-danseres Caroline Camus

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Ze bepaalt de episodische structuur van zijn eerste stukken die zorgt voor het discontinue verloop van het verhaal of de discontinue ontwikkeling - beter verandering dus-- van de personages

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het discontinue bewegingsritme, eigen aan het stramme lichaam van Kazuo Ohno, bleek een kenmerk van de Butoh: de produkties van de mannengroep Sankai-Juku en de vrouwelijke Ariadone, gaven een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Er is gewoon geen band, we verlaten het theater en volgen onze eigen discontinue ontwikkeling

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
schiet ook tekort ten aanzien van de volstrekt a-logische en discontinue aaneenschakeling van herinneringen die door deze deelverhalen opgeroepen worden...Discontinue brokjes en scherfjes verhalen

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
Bogaerts reeks Pinter Strauss Beckett- twee drieluiken waarin de schriftuur van het fragmentarische, het discontinue, het gemis, het verlies centraal staan

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
het bestaan van discontinue werkelijkheidsgebieden poneert, steeds als bedreigend wordt beleefd

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Hoe plaats je discontinue identiteiten op een podium

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Maar of daarmee de kous af is? Drie knelpunten wil ik hier kort aanhalen: de discontinue loopbaan als gevolg van het werken onder productiecontracten, de kloof tussen artiesten die binnen een...Discontinue loopbaan Zijn er nog acteurs met een contract van onbepaalde duur...De gevolgen van een discontinue loopbaan zijn tweeërlei

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Hier is geen sprake van een min of meer organisch geheel van post factum begrepen gebeurtenissen, maar van een discontinue opeenvolging van fragmenten...Fase 1: het dagboek Het dagboek, zo zeiden we hierboven reeds, onderscheidt zich van de autobiografie door zijn discontinue karakter

Nr. 74, December 2000 • Jeroen Peeters • Het kijken vormt de inzet
Wat rest is een snelle reeks poses, alsof je een film van zestien beelden per seconde ziet, discontinue momenten