Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


117 document(en) met "diversiteit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Die instrumenten zijn nogal heterogeen van aard, wal natuurlijk te maken heeft met de diversiteit van Müllers produktie zelf

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Van een grotere diversiteit in de publiekssamenstelling is weinig gekomen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De minister dacht zo een oplossing gevonden te hebben 'die relatief de geringste schade toebrengt aan de diversiteit en de kwaliteit van het Nederlands toneel'. De reactie van de

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
van wat reeds onderzocht en getest is, verder te verleggen, De diversiteit in het repertoire valt daarbij op: nu eens duikelt men een paar eeuwen terug voor een confrontatie met Shakespeare, dan stopt men

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Andere auteurs beschouwen het zelfs -omwille van de grote diversiteit aan elementen, de structuur en het grote aandeel van muziek en zang - als een voorloper van de opera

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Een ruime scala Als we de programma's van drie Klapstuk-festivals naast mekaar leggen, vallen zowel de volledigheid als de diversiteit van het tableau op

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
dat nieuw voor hen is." Viviane De Muynck beaamt dit "vervreemdingseffect" door het onbekende en door de taal, maar ze wijst wel op de enorme diversiteit van het huidige Vlaamse aanbod

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Volgens inleider Ernie Tee heeft die diversiteit te maken met het gemis aan traditie van het Nederlandse filmonderzoek: "Wat in de afgelopen jaren aan onderwijs en onderzoek op het gebied van film het...Maar diversiteit zorgt voor beweging

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De variëteit in zijn oeuvre en de diversiteit van de geïnviteerde gezelschappen resulteren in een plejade van omgangsvormen, theatervarianten, stijlverschillen...het repertoire van de moderne tijd, zoals Jourdheuil deze stukken noemde, kon je een fragment van de diversiteit van de hedendaagse Mülleromgang meemaken: van metafoor tot geraamte, van metafysica tot

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Waar een volwassen publiek op de meest uiteenlopende wijze -- juichend of scheldend -- kan reageren op theater, mag ook de diversiteit in reacties bij kinderen niet eenduidig geïnterpreteerd worden

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De toerist-toeschouwer krijgt het gevoel van een overdonderende veelheid, van een niet bij te houden diversiteit; zijn theatrale nieuwsgierigheid krijgt eventjes universele dimensies: Nancy wordt één

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
ons theaterlandschap veel minder diversiteit vertoont, dan pakweg zeven jaar geleden

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
leveren en zich meestal bedienen van een grote diversiteit aan artistieke bouwstenen; taal wordt één element onder de velen

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Maar ook de diversiteit in de aanpak van het materiaal, en de heterogeniteit van het acteren

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Dit seizoen is de thematische kern -die ondanks alle diversiteit voordien al sterk rond relaties cirkelde- opvallend coherent

Nr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
Deze diversiteit zou kunnen bewijzen dat achter het uiteenspatten van de voorstellingsvormen en de mengeling van invloeden (van Kantor - nog eens hij - tot en met Claude Régy), er een zekere

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Maar los daarvan ontbreekt het Brussel inderdaad zowel op het vlak van de produktie als van de presentatie aan veelheid en diversiteit

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
De diversiteit en de eigenheid dreigen af te brokkelen

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Ruis De diversiteit van wat er in en rond de Karaoke is gebeurd, is bijzonder groot

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
wapens, vechten voor elke meter grond) tot uiting in de veelvoudigheid van het scherm, de diversiteit van de muzikale bronnen, de verhouding tussen vertellers en vertellingen, de onwillekeurige vergelijking