Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Documentatie Vlaanderen"Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Toch heeft het verschijnen van Documenta zijn betekenis in de mogelijke opbouw van een theaterwetenschap in Vlaanderen...derenden aan de Vlaamse toneelscholen conclusies moet trekken over het gehalte van deze nieuwe lichting acteurs, dan wel over het niveau van de acteursopleiding in Vlaanderen...Glenda Leeming maakt ook gebruik van Weskers eigen documentatie en toont zo het contrast tussen Weskers visie op, eigen werk en de publieksreceptie

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De idee van een kindertheatercentrum is niet zo nieuw: op een studiedag rond kindertheater te Hasselt in april '84 werd reeds gewezen op de noodzaak van een dergelijk centrum in Vlaanderen...Van de vijf Vlaamse provincies ging West-Vlaanderen met het leeuwe-deel lopen (34 % van de deelnemende scholen) en bleek Limburg-althans dit jaar - zo goed als afwezig...theoretische reflectie en de verzameling van documentatie (het artikel van Rik Lankrock is niet vrij te pleiten van enig particularistisch favoritisme) een belangrijke plaats hebben

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Vlaanderen werd het stadium van het collectieve werk (b.v...Verenigingen als Assitej en Omicron (cfr Etcetera 14) buigen zich op dit moment over omkadering en documentatie van het jeugdtheater

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
administratie, documentatie, decor, kostuumatelier) maar met inachtneming van het eigen karakter van de bestaande entiteiten". (H. Meert in Open Doek). Een plan dat vandaag weer actueel klinkt...Het wordt net voor de laatste ademtocht, overgenomen door Rudi Van Vlaanderen

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
2112 boeiende bladzijden over het theater in Vlaanderen in de jaren '80 slechts 1000 fr...fl.55 U vervolledigt uw documentatie of vult uw theaterbibliotheek aan...theaterleven in Vlaanderen in de jaren tachtig

Nr. 50, Juni 1995 • Marleen Baeten • Mene-tekel
Hoeveel voltijds bezoldigde theatercritici vind je in Vlaanderen...Kortom, hij is inderdaad geen gemakkelijk gezelschap, maar hij houdt er wel het leven in. Marleen Baeten De meeste theatercritici in Vlaanderen werken als free-lancer...onkostennota, planning, documentatie) Totaal: 10 uur Als je de pech hebt dat je recensie niet wordt gepubliceerd - advertenties gaan dikwijls voor - zie je helemaal geen geld

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Dans' in 'Vlaanderen' Of België nu wel of niet (meer) bestaat, Vlaanderen begint - althans vanuit mijn beperkte perspectief - in Sint-Job-in-'t-Goor en reikt tot aan de Grote Markt in Brussel...Gruwelijk boeket Een boek als Dans in Vlaanderen had op dit soort vragen een antwoord moeten bieden...Bedrogen De hoofdstukken over het Ballet van de XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen zijn amper gedocumenteerd

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Ondanks de korte termijn waarbinnen de projectvoorstellen moesten ingediend worden, werd de jury overstelpt met projectbeschrijvingen (354, waarvan 100 in Vlaanderen). Slechts 91 projecten (29 Vlaamse...Het werkplan Kunst en Democratie 1998-2000 concentreert de werkzaamheden rond drie peilers: informatie en documentatie (met ruimte voor reflectie), ontmoeting en netwerkvorming, dienstverlening en

Nr. 67, Maart 1999 • (advertentie)
Onlangs ging een deel van de databank on line en presenteerden wij de start van een ambitieus Internetproject: de nieuwe website van het VTi is nu dé webstek voor de podiumkunsten in Vlaanderen...Vanaf het najaar kan ook de documentatie en de bibliotheek van het Vlaams Theater Instituut op het net geraadpleegd worden

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Een en ander dient gerealiseerd te worden door studie en onderzoek, promotie en spreiding van kunstenaars in binnen- en buitenland en het beheren van informatie en documentatie...Meer nog, aangezien het VTi zowat het enige steunpunt in Vlaanderen is, lijkt dit punt uit het decreet 'à la tête du client' geschreven

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Dank zij de ensceneringen die onder meer TheaterTeater, Blauwe Maandag Compagnie en Het Gevolg naar zijn werk maakten, is Piemme ook in Vlaanderen geen onbekende...een eerste werkfase hebben we vooral documentatie verzameld en gereisd

Nr. 77, Juni 2001 • PERSONALIA
Zij is documentatie- en redactiemedewerker bij het Vlaams Theater Instituut...02 477 99 74 e-mail etcetera@arte.be Ontwerp Stefan Loeckx, Mega.L.Una, Brussel Druk Arte-Print, Brussel Verkooppunten Vlaanderen Theaters Antwerpen

Nr. 78, Januari 2001 • (personalia)
redacteur van Etcetera, is documentatie-en redactiemedewerker bij het Vlaams Theater Instituut...02 477 99 74 e-mail etcetera@arte.be Ontwerp Stefan Loeckx, Mega.L.Una, Brussel Druk Arte-Print, Brussel Verkooppunten Vlaanderen Theaters Antwerpen

Nr. 79, December 2001 • (advertentie)
uit het professionele podiumkunstencircuit van Vlaanderen...Schrijft u een paper over het theaterbeleid in Vlaanderen...receptieve organisaties) • Theaterteksten en libretto's (al dan niet gepubliceerd, Nederlandstalig en anderstalig) • Documentatie Vlaanderen (een archief met seizoensoverzichten, persberichten en

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Vlaanderen heb je al lang die oude, zeg maar volksverheffende gedachte a la Van Mechelen, die het cultuurbeleid laat vertrekken van een culturele canon, waarin het volk zijn culturele identiteit toont...Vlaanderen, een staat in opbouw, waarin het negentiende-eeuwse natieconcept nog richtinggevend is, wordt gezocht naar een standaard door de middenklasse uitgeselecteerd, die dan in een...een universele werking wil geven (zonder zichzelf erg te veranderen). Alleen een sterke en evenwichtige artistieke documentatie van vele verschillende leefstijlen en waardepatronen enerzijds en de

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Door de categorie ‘werkplaatsen’ naast die van kunstencentra te introduceren binnen het nieuwe ‘schottenloze’ kunstendecreet van april 2004, werd het kunstenlandschap in Vlaanderen en Brussel formeel...Binnen zijn werking biedt air Antwerpen de mogelijkheid tot een werkverblijf aan buitenlandse kunstenaars of in Vlaanderen wonende en werkende kunstenaars, die een samenwerking met een buitenlandse...doen met OnLine steeds aan onderzoek rond archivering, documentatie en levende archieven

Nr. 108, September 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Momenteel is hij artistiek coördinator bij het Festival van Vlaanderen Gent...Hij is als medewerker documentatie verbonden aan het Vlaams Theater Instituut...Siegfried www.ringvlaamseopera.be DE VLAAMSE OPERA IS EEN INSTELLING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN GENIET DAARNAAST DE STEUN VAN: DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, DE PROVINCIE ANTWERPEN, DE


Development and design by LETTERWERK