Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


315 document(en) met "Doel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Op een vergelijkbare manier worden ook die andere lege modegolven aangepakt: nooit oppervlakkig-goedkoop, wel recht op het doel af, dus op de zwakste plek en met hun eigen middelen

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Maar het schot in doel

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Het vocabularium wordt tot een minimum herleid ('dansminimalisme', te vergelijken met Minimal Art), met tot doel de intrinsieke kracht van de beweging aan het oppervlak te brengen en volledig tot zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Ik prijs de bescheidenheid, de zorg waar hij stap voor stap mee op het doel afgaat...Dan zien we hem misschien opeens bij het doel, waar we hem lang gewenst hebben...Daar let men op, men zoekt zijn doel in hun gunst, zodat ze kunnen dienen

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
De doelstellingen van het ITI worden als volgt omschreven: 'Internationale uitwisseling zowel op het gebied van de theoretische kennis als van de praktische ervaring bevorderen, met het doel de vrede

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Met is het doel van Brulin ginder een stuk te monteren om dan in Europa een loernee op te zetten

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Gilis heeft zijn doel bereikt: alles is belachelijk gemaakt, alles is geparodieerd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Met dit doel voor ogen leek ons een doorlopende tekst te lang en te verwarrend, en we hebben er dan ook de voorkeur aan gegeven het boek naar onderwerpen in te delen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De vraag is of Moeder Courage wel een stap in de goede richting is. Vanuit welke intenties kwam de voorstelling tot stand, welk doel heeft de groep voor ogen, met welke middelen wil men welk effect

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Tijl Brutaal als nonkel Breughel... 'k Zal u tot m'n doel bekeeren, administratieve heiden

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Choreografe Maguy Marin had zich tot doel gesteld Becketts universum te vertalen naar dans toen, aan de hand van de specifieke bewegingscode van diens personages...Hun lichamelijkheid is geperverteerd, hun bewegingen hebben op het ogenblik dat ze plaats vinden geen onmiddellijke oorzaak of doel en worden gevolgd door hun tegengestelde, als om hen teniet te doen

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Je weet gewoon wat voor klerezooi dat daar was en wat voor verschrikkelijk doel dat diende, maar als vorm, als stijl was dat niet slecht, niet dom

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Ik kan me niet herinneren dat de Radeizen in hun shows ooit wat anders hebben gedaan dan mekaar 'kloten aftrekken'. Alleen met dat doel voor ogen gaan ze bijwijlen een zeer tijdelijke solidariteit aan

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Terwijl Bond in 1972 nog volhield dat het doel niet de middelen heiligt, wil hij er nu (links, dus goed-bedoeld) geweld bijnemen indien andere, rationele en vredelievender, middelen falen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
te tonen en nu in de gelegenheid is dat onserieus te doen" (2). Een omkering van middelen dus, om eenzelfde doel te bereiken

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Die macht is zijn doel (gemarkeerd door een witte kring op de vloer) en zijn middel is de intrige...Muziek en welsprekendheid worden getoond als middel en niet als doel op zichzelf

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Bleef over het beeld van iemand die zich makkelijk bewoog, iemand met een duidelijk doel voor ogen...Dat doel leek me toen Jack Lang...Dat doel, blijkt nu, had ook met de kunsten te maken

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Het is niet gemakkelijk binnen het theater een zelfde taal te spreken, op mekaar ingesteld te zijn, naar een zelfde doel te streven

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Doel is het stimuleren van het actuele theater door het scheppen van een research- en discussieklimaat voor en door theatermakers en begeleiders...Tolstraat 61, 03/237.81.66) Theatercentrum Opgericht in 1965 met als doel: de bestaande drempelvrees t.o.v

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Het is immers zijn doel alle geografische, geologische, fysische en astronomische kennis die de moderne wetenschap heelt verzameld, samen te vatten en in de aantrekkelijke vorm die hem eigen is, de...Ik heb mij in mijn vertellingen altijd ten doel gesteld mijn zogenaamde uitvindingen te baseren op een ondergrond van bestaande feiten


Toon volgende resultaten