Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Dossiers Theater" • Resultaten 21 tot 34 worden getoondNr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
Alleen zo is te verklaren dat das Theater en Theater De Korre in een eerste fase niet weerhouden werden...Toch ging de Commissie tot erkenning en subsidiëring over omdat het gezelschap jong theater voor een jong publiek brengt...Alleen Woestijn '93, de Roovers, luxemburg en das Theater komen dus voor het eerst in aanmerking voor erkenning en subsidiëring

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Deze bundel is, dixit het colofon, 'een publicatie van het Vlaams Theater Instituut vzw in opdracht van en in samenwerking met de werkgroep "kunstencentra" van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten...Terzijde: wie zoals ondergetekende het Vlaamse theater- en dansaanbod van goed twintig jaar geleden heeft gekend, wéét dat er wel degelijk vooruitgang werd geboekt - en allicht ook achteruitgang, maar...Men moet durven dromen... Alles is rustig - het verhaal van de kunstencentra is een publicatie van het Vlaams Theater Instituut in opdracht van de Vlaamse Directies Podiumkunsten, Brussel

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Maar fundamenteler lijkt mij de vaststelling dat in het theater sprake is van een problematische consensus...Dienen zij nog beschouwd te worden als centrale actoren in het theater-bestel...Want dan krijg je straks aparte geledingen voor politiek theater dat ook op kwaliteit kan bogen en binnen het decreet wordt gesubsidieerd en activerend toneel dat ongeveer hetzelfde doet, maar andere

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
De relatie tussen het artistieke en het economische drukt zich in het theater dan ook voornamelijk uit binnen het kader van de overheidssubsidiëring en in het zoeken naar een min of meer stabiele...Met het politieke theater van de jaren '70 werd het collectief als werkingsprincipe in het theater (her...Guy Cassiers functioneerde een hele tijd perfect binnen Oud Huis Stekelbees, daarna had hij behoefte aan een freelance situatie en vandaag gedijt hij in een grote structuur als het ro theater

Nr. 74, December 2000 • Marleen Baeten • De ondraaglijke lichtheid van het bestaan
Voeg daar de vijf tamelijk statische beelden en de De Wespenfabriek - ro theater / Herman Sorgeloos onnadrukkelijke tekstzegging aan toe en je krijgt het...De Wespenfabriek een productie van het ro theater (Rotterdam) voor het Holland Festival (juni 2000) In De Wespenfabriek krijgt het werk van videokunstenaar Peter Missotten wel degelijk...Dergelijke spanningsopbouw heeft het theater eigenlijk niet nodig - het gebeuren op de scène heeft een grotere impact op de concentratie van de toeschouwer dan het verhaal an sich - maar verder

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
dossiers, heeft het soms merkwaardige samengaan van bovensectoraal en infrastructureel denken in het huidige Vlaamse cultuurbeleid wellicht veel te maken met een sterk ingesleten denkgewoonte...Zo zijn er wel adviescommissies voor het verlenen van structurele subsidies aan theater- en dansgezelschappen, maar ontbreekt het aan een inhoudelijke advisering voor de besteding van de gelden die...nodig en wenselijk (en die zal iemand als Barbara Van Lindt in de Beweeging ongetwijfeld leggen, onder meer vanwege haar affiniteit met het theater, haar reflexieve instelling en de in het Amsterdamse

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
De Queeste EEN ZOEKTOCHT NAAR MAATSCHAPPELIJK GEËNGAGEERD THEATER Theatermakersgroep de Queeste: Limburgs én politiek theater...Dat deed hen besluiten: theater maken is een constant zoeken naar manieren van theater maken...Op het eerste ge- zicht is dit geen politiek geëngageerd theater: aan de basis ligt het medische 'locked-in'-syndroom, een toestand van optimaal bewustzijn in de cocon van een onbeweeglijk

Nr. 91, April 2004 • Roel Verniers • Als ironie cynisme wordt...
Laten we wel wezen: in het theater is 'recht uit het hart' spelen een illusie...Eens de ironie haar weg had gevonden naar de scène -pin me er niet op vast, maar laten we zeggen zo'n jaar of twintig geleden- zijn we weer in theater gaan geloven...Het inschrijven (in dossiers, programmaboekjes, persartikelen, websites,...) van de ontmaskering van die 'verkeerde' wereld waarin nooit iets is wat het is. Kijk: nu is het cynische theater

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Twee jaar overheidssteun, dat is ofwel ‘hoopvol’ (‘voor beginnende, startende voorzieningen’), ofwel ‘waarschuwend’ (‘voor betwijfelde dossiers’). Het is een kwakkelende verantwoording, want bij de...De commissie vindt dan ook niet dat dit soort theater, zoals het dossier vermeldt, er in slaagt 'doeltreffend te boodschappen over die maatschappij'. Het Raamtheater heeft het volste recht om zich als...Meer overzichtelijkheid en minder dossiers… voor de cultuurminister en zijn overheid

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
naar de dossiers of een specifieke invulling van de beoordelingscriteria...Stellingen over de kwaliteit van het reeds afgelegde parcours van een organisatie steunen doorgaans op beide argumentatielogica’s, uitspraken over de artistiek-inhoudelijke aspecten van de dossiers...Een grondige lezing van de zakelijke aspecten van de dossiers kan dan als onderbouw dienen voor een geïntegreerde visie over de degelijkheid van de vertaling van het artistiek geknetter in concrete

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
Dit model zou bijvoorbeeld kunnen werken bij theaters die aan de inkomstenkant een hoger risico lopen (zij die spelen op partage of, doordat ze in hun eigen theater spelen, organisator van hun eigen...Alleen was uit de ingediende dossiers al gebleken dat er bij dat zogenaamd 'marktgericht' zijn van musical minstens twee opmerkingen te plaatsen zijn...Waarbij de evidente bemerking kan worden geplaatst dat niemand zoveel jaar geleden op de Vlaamse dans en het Vlaamse theater zat te wachten

Nr. 99, December 2005 • Van alle markten thuis
Hoe anders valt het succes van zoiets als een Cultuurmarkt te verklaren, die gratis proeversbeurs die gesneden brood is voor cultuurparticiperende Bourgondiërs: vier sneetjes theater, een plakje dans...Dossiers werden geschreven maar in tussentijd werd het nieuwe kunstendecreet gefinaliseerd

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
nog een ander gevolg van de contingente inschaling van een voorstelling of oeuvre als dans dan wel als theater...Moet men de danssector dan laten inbreken op de theatersubsidies, bijvoorbeeld door de dossiers van makers wier werk een onmiskenbaar theatraal karakter bezit naar de theatercommissie door te schuiven...Daardoor hebben bijvoorbeeld ook meerdere structureel gesubsidieerde theater- of dansgezelschappen nu nog nauwelijks een vaste artistieke kern: ze trekken op maat van ieder individueel project

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
meer dossiers moeten schrijven en een complexer zelfmanagement moeten voeren...Dans wordt te vaak onterecht gezien als een soort theater...theater maken de inkomsten van de Vlaamse gemeenschap niet alleen gemiddeld een groter aandeel uit van de totale inkomsten (45% tegenover 32% in dans), theater slaagt er ook in meer andere dan Vlaamse