Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


356 document(en) met "Drama+Department+van" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het moderne theater tracht op de lineaire voortgang, de verhalende logica van de dramatische actie de dubbele bodem van de metafoor te enten; het rechtlijnige drama wordt stukgebroken en er ontstaat

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Dit drama blijft een cliché dat zich enkel onderscheidt door de afwezigheid van de bidprentjeshouding en de bondieuserie, maar intellectueel noch religieus zo bekennend...Voor soortgelijke spanningen, die meer met Van de Veldes eigen persoonlijkheid maar uiteraard ook daaroverheen met de schizofrene bestaanskansen van Vlaanderen samenhangen, kon het drama een...Het vermindert tevens de geslotenheid van zijn scenario's, maar het bezorgt er een dimensie aan die niet naar de leestafel ruikt zoals dat bij Teirlincks drama toch zo vaak het geval is. Het

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
De definitie van drama "Gertrude Stein heeft eens een mooie definitie van drama gegeven

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Een vreselijk geluk van Lars Norén en Het chemisch huwelijk van Gerrit Komrij - twee stukken die Rijnders het voorbije seizoen regisseerde - en zijn eigen drama Eczeem, waarmee regisseur Paul...Ai lijkt de benadering van Noréns drama realistischer dan die van Komrij's stuk, toch zijn ze beide even artificieel

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daarbij liever geen analyse, wel het beschrijven van moeilijke toestanden, die kunnen leiden tot drama's. Daarom worden de boeken van Yvonne Keuls bestsellers, daarom zijn de theaterpro-dukties van

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Een koldereske regie van Corso, het barokke taalgeweld van Claus én een niet kapot te krijgen drama: hier zou een voorbeeld gesteld, geschiedenis geschreven worden...Ze doen dat in de trant van het negentiende eeuwse burgerlijk drama, een bedompt Biedermeier-tafereel...Daarnaast ontwikkelt zich een drama dat drijft op onderbewuste en instinctieve gronden

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Drama

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Het won een prijs uitgeschreven ter gelegenheid van 100 jaar beroepstoneel in Gent (maar het werd, ondanks beloften vooraf, niet bij het NTG opgevoerd) en de drama-prijs van de provincie Antwerpen...Het grensgebied tussen realiteit en fictie Luk Van Brussel is, naar hij zelf zegt, niet beïnvloed door het drama van de jaren '70, waar hij, met name in Vera, vaak verwantschap mee vertoont...drama

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Voorstelling die later 'The Drama Review' haalde

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Luk Van Brussel Luk Van Brussel schrijft radicaal anti-naturalistisch drama

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Het drama werd het boegbeeld van de toenmalige avant-garde en werd talloze malen gespeeld door De Gruyter

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een eenvoudig verhaal dus, maar dan toch van zoveel nuances voorzien, dat men hier terecht van het eerste psychologisch drama in de Europese toneelliteratuur heeft kunnen spreken...Met een paar woorden en een paar gebaren worden ons de drama's getoond: de vader als patriarch, de grootvader als bespottelijke eenzaat, de kinderen geterroriseerd onder het ouderlijk gezag

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Hij opteerde voor een nederige tragiek (zijn eigen term). Pierre Macherey merkt hierbij op: "Het nieuw-soortige drama zal zich dus afspelen aan een haardvuur, bij het vallen van de dag, waar...Niets mag de ontwikkeling van het drama in de weg staan

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Hegenscheidt schreef de eerste twee bedrijven van zijn drama in Verrewinkel, een idyllisch dorpje in het Brabantse heuvelland, waar vele VN&S-vrienden hem en Vermeylen, die daar logeerden, kwamen...het synthetische drama van Starkadd, mondt uit op een burgerlijk intrige-drama...De verdere uitdieping van de personages gebeurt niet door evaluatie van anderen of door menselijke interactie, zoals in het moderne drama, maar vooral door verwoorde zelfanalyse

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
PRILLE VERLIEFDHEID AAN DE BASIS VAN HET DRAMA...Naar men ons meedeelde zouden Johan en Immihan beste maatjes geweest zijn, zodat het niet is uitgesloten dat een onbegrepen, prille liefde aan de basis van het drama ligt

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
houdbaarheid van dit soort klassiek drama

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Het voorbije seizoen is er een project gestart rond theater en drama, gericht op 'het harmonisch samenwerken tussen dramaschrijvers en toneelspelers'. (K.H

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
het Volksgebouw) met een overwegend naturalistisch repertoire (Ibsen, Strindberg, maar vooral het propaganda-drama van de Haupt-mann-epigonen). En, voor de jaren '50, de avant-garde bij de...De werkvoorstelling Trilogie van het weerzien (Botho Strauss) in het Conservatorium, begeleid door Lucas Vandervost (zie p. 64), is een breuk in gunstige zin met het drama-turgie-arme theater, de

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Daar heb ik voor mijzelf de ontdekking gedaan dat theater van alle vormen van drama, de meest poëtische is. En dat betekent dat in theater de meeste ruimte kan gegeven worden aan associatie en

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Dat is het drama van de regisseur


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK