Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


64 document(en) met "Dramatische Kunsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Plots krijgt de schoen een dramatische betekenis: In de rust van het object lezen we nu een heftige scène: Vitellia heeft met haar schoenen gegooid: ruzie...Johan Thielemans Karl-Ernst Herrmann Geboren 1936 te Neukirch, Oberlausitz; studeerde grafiek en beeldende kunsten te Berlijn; debuteerde als decorateur te Ulm in 1961 ; werkte van

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
de plastische kunsten is dat al verworven maar voor theater is dit nieuw...Hij geeft dramatische expressie aan de muziekacademie te Gentbrugge en op de sociale school te Gent...theater en plastische kunsten

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Deze monologen werden door de regisseurs Dehert en Gilis in een zeer mooie ruimte geplaatst: een van de grote halfronde zalen van het Museum voor Schone Kunsten te Gent...Documenta is het herwerkte mededelingenblad van de VZW Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst en het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst van de RUG...Alleen bij het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst (Studio Herman Teirlinck) bestaat er een systeem van permanente evaluatie, waarbij de vier workshops gelijkwaardig zijn voorde evaluatie

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Het stuk affirmeerde de VN&S-poëtologie op artistiek en maatschappelijk vlak en bracht bovendien de eerste dramatische realisatie van de gemeenschappelijke poëticale intenties van de groep, die af te...Merkwaardig genoeg weet deze eigenzinnige interpretatie de dramatische potentie van het stuk te herwaarderen...Net deze dramatische meerwaarde bleef afwezig in de Clavigo-voorstelling van vorig jaar, waar een skeletachtige analyse leidde tot een parodie bedolven onder een bonte chaos van regievondsten en

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Roger Aver-maete, waar men de heropbloei van de toegepaste kunsten wilde bevorderen...Van bij de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel, het huidige Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herman Teirlinck, werd Lea Daan er aangetrokken als lerares bewegingsleer

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De onmiddellijke betrokkenheid van het publiek met het in opbouw zijnde kunstwerk op de scène, onderscheidt het theater van de andere kunsten en maakt er de meest levende kunstvorm van...Het toegepaste procédé zelf helpt hiervan het komisch-dramatische effect opleveren

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Gemeenschapsminister van cultuur Patrick Dewael, nog volop ondergedoken in zijn zelfopgelegde studieperiode, vaardigde twee medewerkers af: Johan Huys (adviseur Schone Kunsten) en Eddy Frans (adjunct...Dehert in een naïef-optimistische, weinig gestructureerde, explosief bedoelde woordenstroom, waaruit een pleidooi voor de eigenheid van het theater ten opzichte van de audio-visuele kunsten te...Aan de top zijn er vijf nationale theaters (openbare instellingen). Dan volgen de "nationale dramatische centra", in privé-handen en gesubsidieerd op basis van een bepaalde termijn (3 jaar), met een

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De banale mythologieën zijn geweerd en vervangen door een nationaal idee: België als beschermster der Kunsten...Maar hier komt de kat op de koord: op het Muntplein zou dit alles ongetwijfeld een dramatische schaalvergroting van het bovenvolume met zich meebrengen...Foto 5) Haar liervorm en de diepte van 25 m geven haar immers die akoestische intimiteit die een zucht nog de nodige dramatische dimensie geeft

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Nacht in februari (Speeltheater) Helemaal coherent is deze op associaties gebaseerde structuur niet: enkele dramatische wendingen zijn té doorzichtig geconstrueerd, los van de logica (of het...het begin van dit jaar werd te Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten een internationaal colloquium gehouden rond het thema Fernand Crommelynck op de scène...De Franstalige regisseur Henri Ronse stelde tijdens het panelgesprek dat de hoofdpersonen in Crommelyncks "tragi-comédies" een "langage exalté" gebruiken waarvan hij de kracht, poëzie en dramatische

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
omgeving "die volkomen haaks stond op wat de gebruikelijke theateromgeving werd geacht": het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel...Sinds 1964 maakte Carlos Tindemans deel uit van de Hoge Raad voor Dramatische Kunst

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Beeldende kunsten Er is geen vastomlijnde manier van werken...dat de gelaatsuitdrukking van de acteurs gedurende de hele tijd van de voorstelling zonder moeite te bekijken is -- en een scènebeeld dat een dramatische kracht heeft...Geen grote dramatische vormgeving dus, zoals bij Macbeth, maar een aangename omlijsting zoals b.v

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Onder filologen In Antwerpen ligt de focus op de opvoering, in Leuven blijft de tekst centraal staan maar hij wordt er op zijn dramatische mogelijkheden onderzocht...Het enige wat we kunnen zeggen is dat we het theater willen zien in zijn ruimste betekenis, ook waar dat leidt tot overlappingen met wat traditioneel andere kunsten worden genoemd

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
enig ander kunsten-adviesorgaan) de politieke horigheid volstrekt moet geweerd worden ten gunste van deskundigheid; 2. de beleidsadviserende werkzaamheden moeten de grootst mogelijke openbaarheid...gefundeerde beleidsvisie inzake de kunsten... Deze diabolische vicieuze cirkel stemt droevig, maakt wanhopig...kunnen hopen dat leden van de huidige RAT kordater zijn dan hun voorgangers en zich offensief opstellen vanuit een integere bekommernis om de kunsten

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
wordt de profilering van de dramatische personages en onderlinge relaties hier veel scherper uitgetekend...Maar ze onderbreken de dramatische werking niet...Gezien op 17 december Ï988, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, Speelteater Gent De mompelaar en de liefde De grote kracht van het Speelteater ligt erin dat de groep er steeds

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Jan Ritsema, van opleiding docent in dramatische vorming, richtte in 1979 de International Theatre Bookshop in Amsterdam op...Dat geldt misschien wel voor alle kunsten

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
30 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel...Een essentieel probleem als we het over die relatie plastische kunsten - theater hebben is dat we meestal enkel geconfronteerd worden met het concrete eindresultaat op de scène, zijnde de voorstelling...De jury verkoos Kras omdat het "contrastrijker is, trefzekerder ook, de spanning tussen cynisme en liefde schrijnender, het gebruik van de dramatische middelen genialer" (K. Tindemans). Met

Nr. 33, Maart 1991 • Rud Vanden Nest • The tempest revisited
Het is daar, in het Théâtre des Bouffes du Nord, where no man is his own, dat de oude tovenaar (Brook is 65) zijn kunsten vertoont en de ijver van een spelend kind aan de dag legt om de toeschouwer te...de luttele uren die volgen (de dramatische tijd stemt overeen met de reële) wordt de wereldgeschiedenis drie keer herschreven Transparant In 1962 gaf de Pool Jan Kott (in Shakespeare

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Onder begeleiding van twee auteurs (Heiner Müller en Yaak Karsunke) worden schrijvend allerlei technieken en dramatische vormen verworven...Nieuwe invalshoek: andere kunstopleidingen worden allang niet meer in vraag gesteld (plastische kunsten, muziek - uitvoering en compositie, film -regisseren, acteren, scenarioschrijven...). Ook binnen het...Hofmann (Hochschule der Kunsten, Berlijn, o.v

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Sedertdien zijn de choreografen op hun beurt de beeldtaal gaan onderzoeken en staan de beide kunsten in een complexe relatie tot elkaar, een relatie die Frédéric Flamand centraal wou stellen in zijn...Ondanks een evidente dramatische kracht, bleef deze voorstelling in de schaduw van de andere creaties

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Het lichaam neemt inderdaad de plaats van de literatuur in en komt tot een dramatische expressie die volledig bevrijd is van het keurslijf van taal en tijd, waarin het traditionale theater gewrongen...Er is geen synthese van de kunsten, maar een amalgaam van deeltjes, atomen die elkaar aanvullen


Toon volgende resultaten