Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Dunoyer de camera"Nr. 37, April 1992 • Pieter T'Jonck • De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens
Die rondgaande blik suggereert een groeiend heimelijk plezier, een gedachte of een fantasie die veld aan het winnen is. De blikken die de danseressen elkaar via de camera toesturen doen geleidelijk...Ze speelt samen met Vincent Dunoyer maar eigenlijk communiceert ze nauwelijks met hem, maar met de registrerende camera, en dus onrechtstreeks met de kijker...Bij elk verhaal dat ze fantaseert, kijkt ze naar de camera om het effect te meten, bij elke conversatie met Dunoyer laat ze naar de camera blijken hoe wij moeten denken dat zij denkt over wat hij zegt

Nr. 74, December 2000 • Jeroen Peeters • Het kijken vormt de inzet
Maar ook als de lichten aan zijn ziet de camera wat de kijker niet ziet...Na de voorstelling wordt een videoregistratie getoond, gemaakt met een camera die net voordien over het podium dwaalde...Het is echter de muziek die plots duidelijk maakt hoe de beelden samenhangen: ze zinderen na in elkaar, zoals het percussieve pianospel nagalmt in de klankkast en de snaren, met geblokkeerde pedaal

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
De meest evidente is dat de camera een zinnebeeld is van de menselijke ijdelheid...De brute versnijding van het mooie lichaam van Dunoyer laat echter ook een tweede, 'oude' lezing toe: de objectieve blik van de camera toont de schone schijn van het lichaam dat echter in wezen niets...Een echt objectieve en ook laatste interpretatie van deze performance is dan ook dat het beeld waarin Dunoyer met het cameraatje op de treinsporen speelt een zinnebeeld is van de manier waarop de

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Het ruimtelijke vluchtpunt van het dansende lichaam
Dunoyer had ermee aangegeven dat zijn bewegend lichaam zich oriënteerde op een ànder lichaam, een dat hem ooit had toebehoord in de ogenblikken dat hij zich voor de camera bevond die de nagebootste...De camera was er uiteraard niet, want de canonieke opname bestond al; de camera was er tegelijkertijd wel degelijk, want juist die opname, precies de bewegingen gemaakt tijdens de consacrerende...functie van de uit te voeren beweging plaatste Dunoyer de camera nu eens frontaal voor zich, dan weer terzijde, en een derde keer bleef hij hem al bewegend in één hand vasthouden

Nr. 82, Juni 2002 • Bert Vandenbussche • Bert Vandenbussche
Alsof de muur zich op een scharnierpunt heeft gedraaid naar de ruimte tussen de tribunes in. Met andere woorden: de juxtapositie van het blikveld van de tribune en dat van de videocamera –dat haaks...Deze scène lijkt de volgende boodschap te communiceren: ‘Je kan de dans slechts zien door bemiddeling van de camera’. Het kaart niet zozeer de verschillen aan tussen het menselijke en het machinale...Epiloog De slotscène van Pause: O’Keeffe komt met haar camera in het midden van de dansruimte staan en begint rond haar as te draaien in de hoop een glimp van de twee dansers op te kunnen

Nr. 87, Juni 2003 • Kurt Melens • Ways of Seeing: 4 boekjes over hedendaagse...
Het verklonterde beeld gaat Pieter T'Jonck dieper in op de performances Vanity en Etude #31 van Dunoyer, waarbij hij naadloos de focus verlegt van de danser naar de toeschouwer en aantoont hoe...Jonck weet helder de bronnen van Dunoyer te synthetiseren, maar stipt tegelijkertijd de meerwaarde van deze danser aan ten opzichte van de choreografen waarmee hij reeds werkte en wiens solo's hij als...functioneren het lichaam is. Dat stelt hij tegenover het technische medium dat digitaliseert: de microfoon, de camera, de televisie, de video

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • Het ontbreken als focus: Spectra van de...
De preoccupatie met de geschiedenis keert niet enkel terug in Schii-me Dicli, maar ook in Solos for Others van Vincent Dunoyer...Ook de uitvergrote bewegingen, die refereren aan de stomme film, suggereren de overbodigheid van de taal als communicatiemiddel en dwingen de aandacht opnieuw naar de pure fysicaliteit van de dansers...De complexiteit, maar ook de vraagstelling van de choreografieën, ontstaat enkel en alleen vanuit de herhaling, die elke anekdotiek of relationele invulling uit de weg gaat

Nr. 92, Juni 2004 • Jeroen Peeters • "Het ongeziene kijken: Omtrent visualiteit, blinde vlekken...
De intimiteit die de hele setting oproept wordt er nog door vergroot: de dansers lijken te zingen, hijgen en zuchten in je hoofd, zodat het geluid een tactiele dimensie geeft aan de beelden...De schaal van zowel ruimte als blik explodeert: de afstandelijke aanblik van het theater doorkruist de intieme band van de kijker met de televisie...De kijkervaring van de toeschouwers vermenigvuldigt zich: zij zien zowel de explosieve dans van Charmatz en Cima als de ingetogen houding van de blinde getuige

Nr. 92, Juni 2004 • Katleen Van Langendonck • 'De essentie van verleiden is transformatie': Geslacht,...
Als Vincent Dunoyer in een ultieme toenaderingspoging de bewegingen van de vrouwen nadoet, heeft dat echter nauwelijks effect: blijkbaar versterkt zijn vrouw-worden de vreemdheid van het mannenlichaam...Zo werden de pointes, het symbool van de vrouwelijke ballerina, niet gebruikt om een etherische, hemelse sfeer uit te stralen, maar om de nervositeit van de bruid te benadrukken...De Keersmaeker behoudt de lijnen, de cirkels en de afwisseling van mannen- en vrouwengroepen uit Nijinska's choreografie, maar maakt er een vrolijke bruiloft van

Nr. 108, September 2007 • Pieter T'Jonck • Het leven achter de foto’s
Pere Pladevall, ooit lid van de tweede cast van Ottone, Ottone en nu burgemeester van een klein dorpje boven Barcelona, verschijnt op dit podium, kijkt naar de cameraDunoyer is hier als blik...Niet alleen omdat ze op een ander punt in de ketting van dansfragmenten stapt als Dunoyer: haar eerste foto is die waarop ze de handen op de grond plaatst en de benen de lucht inwerpt...Hij toont zijn beweging en stapt dan naar de camera toe terwijl hij zijn hand opsteekt en zegt: ‘Have fun with it’. Terwijl het tegenlicht achter het scherm weer opgaat, komt Dunoyer naar voor en