Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


81 document(en) met "Eén Volk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Eén van de op korte termijn te realiseren projecten is het oprichten van een theater, 'buiten elk kader van subsidiëring - zo snel mogelijk te komen tot een eigen, beroepsmatig produktie-proces, dank...Eén constante hierin: veel muziek van waaruit de actie dikwijls vertrekt en die aanwijsbaar blijft in het ritmische, repetitieve bewegingspatroon...Eén viltje is goed voor één idee

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De wereld: het volk, de straten en pleinen van Rome hebben we buiten gehouden...Eén bloem echter, houdt ze over en laat ze even later achteloos vallen op het achterplan...Het volk steekt het Capitool in brand

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De indruk van veel volk is op die manier overrompelend...Eén woord vat het allemaal samen, nog een cliché: schitterend

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
De vrijheid voert het volk op de barrikaden, en als de doden wakker worden, draagt ze een uniform...Ik was erbij toen het volk de Bastille bestormde...Het bericht van mijn afspraak met de chef (die ik in gedachten Nummer Eén noem) heeft me in de kelderverdieping bereikt, een uitgestrekt areaal met lege betonnen kamers en instructieborden in geval

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Eén is zelf weggegaan, we bleven met twee over...Men zegt wel eens, in Polen hebben ze niets anders, daarom werken ze zich uit de naad, en dat het Poolse volk kan lijden, want die acteurs lijden op een ongelooflijke manier

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Zürcher Theater Spektakel Heel veel volk, en het is de vraag of dit aan het goede weer en de nabijheid van de Zürcher See dan wel aan de kwaliteit van het theaterprogramma lag...Nacht in Ekely Lucienne Stassaert Eén van vele jammerklachten van Vlaamse toneelauteurs is de totale desinteresse van uitgeverijen voor nieuwe dramateksten

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Sic transit... Eén breed laag raam waarover 'n versteven draperij...Roepen 't volk tesaam...Bleef eerlijk... Tijl Ole-gestoIe-gekrege-gekocht ? Robinson 'k Heb 'n tijd eerste viool gespeeld, (het volk wou me per se aanbidden) Uit erkentelijkheid gaf ik zóóveel shake-hands dat ai

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Eén scène maakt het oogpunt van waaruit gewerkt werd, duidelijk: in het tweede deel zal de meid zich in dokter verkleden en zo de zieke van zijn waan genezen...Eén van de merkwaardigste theaterprodukties die in België werden opgezet...Voor De Speler begint, draaien twee dames voor mij op de eerste rij zich om en bekijken de stoelenrijen: "Er is wéér minder volk," stellen ze vast

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Pak nu een dag gelijk als vandaag: gij hebt uw baziliekske, en ge ziet allerhande volk... en dat kan best meevallen nog, maar dan moet gij weer over hogerhand beginnen, als het niet met sprinkhanen...De naam zegt Gloster niets, en het interesseert hem ook niet) Eén van de grootste levende toneelauteurs van het ogenblik

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
JJL: "Maar Handke is, in tegenstelling tot de Groenen, niet bezig met het stichten van een nieuwe partij, of van een nieuw volk...Hij stelt op een bepaald moment - en dat meent hij volgens mij - 'Richt een volk zich dan niet zelf in?' Hij is veel meer de anarchistische gedachte toegedaan, dat er in kleine kernen moet worden...Eén van de belangrijkste problemen bij Duitse, en zeker bij Oostenrijkse stukken, is het begrip 'zee' of het begrip 'grond', dat totaal iets anders betekent dan bij ons

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De deelnemers: Streven (Mortsel) met Eén vloog over het koekoeksnest van Dale Wasserman...En het koor, nu eens soldaten, dan weer de hofhouding, dan weer het kleine volk in deze operette, vitaal, beweeglijk, alsof die mensen nog nooit wat anders gedaan hebben, terwijl er een paar studenten...Eén spot vooraan projecteert zijn gigantisch schaduwbeeld, intrigerender dan hemzelf, op de muur achteraan

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Eén van de grote pluspunten van het stuk vond hij dat het naast zijn magistrale compositie, bestemd voor een geletterd publiek, toch ook een eenvoudig volkselement bevatte...Een doelbewuste dirigent als Saemund gebruikt het charmelied als zoethoudertje voor het volk...Het doek valt over Starkadd zonder dat hij erin geslaagd is een brug te slaan naar zijn medepersonages, zijn volk of het publiek

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Creatie op 26 september 1981 door het Nieuw Genker Toneel in een regie van Willy Vanheesvelde (Eén decor met drie speelvlakken...Vist een plakje spek op) Eén of twee braaien...Heeft Atatürk niet zelf gezegd: Eén van de dwingendste eisen van dit ogenblik is de emancipatie van onze vrouwen, op alle gebieden

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Eén haal met het vlijmscherpe scheermes door je keel en je bent er geweest als een geslachte kip...Rijkswachter Laat u eens zien of schrijf ons ! Ik-figuur Maar waarom zou ik ? Rijkswachter Vergeet het niet; wij zijn uit het volk, met het volk ! Ik-figuur God zij dank ! rijkswachter Geen dank ! Het

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Eén maal één is één, dus twee maal twee is twee...Bakoenin In dit uiterste uur kan Frankrijk slechts door een wonderbaarlijke geestkracht van het volk gered worden...de slavernij, is er geen leger ter wereld, hoe goed georganiseerd en uitgerust met buitengewone, nieuwe wapens het ook mag zijn, dat het kan overwinnen, Alles draait om de vraag of het Franse volk tot zo

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Deze medeplichtigheid verklaart het succes van drie opvoeringen, die in het hele Vlaamse land veel volk hebben getrokken, wat bewijst dat dit traditionele theater nog altijd aan de noden van een...Men kijkt hoeveel volk je vorig jaar hebt gehad, en hoeveel producties en activiteiten...Eén van de citaten die de programmabrochure van A Midsummer Night's Dream meekreeg, luidde als volgt (dixit Oscar Wilde, partim): "All art is at once surface and symbol

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Het wegvallen van de dictator wordt niet op gejuich onthaald: het Romeinse volk loopt er verslagen bij, de andere personages, Silla's tegenstanders, zijn door zijn verdwijnen volledig ontredderd: de...Eén lang moment zit Chéreau volledig juist bij de scène op de begraafplaats van het eerste bedrijf

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
het vak spoken taaie clichés rond, zoals "Vlamingen zijn een volk van geboren acteurs," een gedachte die ontstaan is in de vooroorlogse jaren toen men met bewondering keek naar al die schitterende...Eén beeld heeft het ontoereikende van deze toestand altijd gebald samengevat : in een nieuw stuk van de onzalige Herwig Hensen moest een schurk in het struikgewas verdwijnen

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dat geldt vandaag nog: dit volk is te weinig beweeglijk, er is een gebrek aan dynamiek...Bij Teirlinck gaat het dus niet louter om theater of toneelopleiding, maar om de emancipatie van een volk...Het betekent een verbeelding aan het werk kunnen zetten die lichamelijk is. Eén van de eerste docenten die hij aangetrokken heeft, en die een fundamentele rol heeft gespeeld, is de danspedagoge Lea

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De gerichtheid op het on-Duitse is daarom altijd kenmerkend geweest voor de talenten onder ons volk...Eén jongen tegenover 10 meisjes...Hiermee is het verhaal niet af: vanuit de privésector was er belangstelling, want de produktie trok veel volk


Toon volgende resultaten