Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "EEN SUBSTANTIËLE KRITIEK"Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Etcetera brengt materiaal aan : een feitenrelaas, een pleidooi voor soepelheid, een verhaal over artistieke structuren, vragen naar de rol van de vakbond, een standpunt over de werkplaatstraditie...Voor die eerste Staten-Generaal waren twee eisen prioritair : de subsidies voor het theater moesten een recht worden, geen hulp-in-nood bij exploitatietekort -een pleidooi dus voor een wettelijke...Het is begrijpelijk dat een minister weinig op heeft met een vergadering die elke substantiële beleidsverandering afwijst en tegelijk de verdubbeling van het budget eist

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
De enige die een substantieel verdriet en, in de slotscène, een even substantiële woede toont, is Joan Nederlof, als Basovs vrouw Varvara...De vogels in een regie van Haris Pasovic (28 jaar, doorbrekend talent) is in de Joegoslavische context een wonder: binnen een groot repertoiregezelschap werd de mogelijkheid geboden om met een ruim...De sector (Yvonne Lex, Jo Decaluwe, Kamiel Pauwels, Manu Verreth) klaagt over een gebrek aan media (lees televisie)-aandacht en eisen een 'objectief-informerende' kritiek, de critici (Roger Arteel

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Waar het in deze voorstelling van Peter Stein, die een cruciale invloed heeft uitgeoefend op een hele generatie theatermakers, om ging was de inzet van de esthetiek als politieke kritiek...zoals Michel Foucault stelt: "Het lichaam is het oppervlak waarop de historische gebeurtenissen zijn beschreven, ingegraveerd, de plaats van een gespleten zelf, dat de illusie van substantiële eenheid...zien een kamer met een vleugel en een vaas met bloemen, een strakke achterwand met gestileerde ronde vrouwenfiguren die samen met de dameskleding van de personages ergens in de vroege vijftiger jaren

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Zijn nota kan op vele plaatsen gelezen worden als een impliciete kritiek op de positie van de moderne kunst en de moderne kunstenaar: 'Jonge allochtone kunstenaars moeten betere kansen krijgen om via...Een van de deelnemers aan het debat, Mohammed Benzakour, is daarover formeel: 'Kortom, wat we nodig hebben zijn allochtone denkers, intellectuelen en schrijvers met een substantiële, onvervangbare...Van een kritiek op het interculturele theater verschuift het boek naar een onderzoek van de intraculturele mogelijkheden van het moderne Indische theater

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
VAN DE ANDERE KANT BIEDT HET TONEEL DOOR ZIJN INTROVERTE VRIJBLIJVENDHEID OOK WEINIG RUIMTE VOOR EEN SUBSTANTIËLE KRITIEK...Het hedendaags toneel heeft eigenlijk behoefte aan een kritiek die die waarheid op het spoor tracht te komen, een kritiek die verder reikt dan de vorm of de persoonlijke emotie van de persoon van de...Van de andere kant biedt het toneel door zijn introverte vrijblijvendheid ook weinig ruimte voor een substantiële kritiek

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Over de mensen. Over het publiek
Op collectieve wijze wordt er hier een ruimte geschapen voor de trauma's, een ruimte waar de crisis kan uitgedrukt worden, een ruimte die er voorheen niet was in Rwanda...Bij het visioen van Golgotha bijvoorbeeld, draagt de maagd in haar armen een halve, verminkte, zwarte Christus die duidelijk een pop is: als die pop onthoofd wordt, gaat er een schreeuw door de zaal...Minister Michel is tussengekomen om een substantiële hulp los te krijgen en ook de Franse gemeenschap heeft geholpen