Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


219 document(en) met "EN BEELDENDE KUNST" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Het wordt steeds duidelijker dat de culturele activiteiten minder en minder gericht zijn op de plaatselijke bevolking, en veeleer een afstraling vormen van wat de beide gemeenschappen naar en naast...kaderopening van 11 meter, wel groter dus dan de Parc (8 meter diep en 7 meter opening), maar toch nog kleiner dan de Muntschouwburg die een scènediepte heeft van 17,70 en een opening van 12,60 meter...De Beursschouwburg, die op het vlak van theater en beeldende kunsten nieuwe vormen promoot, heeft hier m.i

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
geënsceneerd, en daarmee meteen diens motto op krachtige wijze in de praktijk had gebracht: de enige zin die literatuur en kunst kan hebben ligt in het weer afbreken van wat ideologie heeft opgebouwd...Een Malevich- vierkant, maar hier wordt het pure (de doorzichtigheid van het glas) begrensd door de kunst (het witte doek). Een metafoor voor wat echt en wat kunst is. Het geheel baadt in een sfeer...Zijn het de marktmechanismen van de beeldende kunst die hem deze enscenering ingefluisterd hebben en die hem aandacht garanderen voor het komende werk in operaland ? Is het een ei dat hij echt kwijt

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Produkties maken, onder het motto snel en grappig, kort, goed en goedkoop...Op 21 september nemen Decorte + Cie de draad weer op met de herneming van twee slapstick-komedies Het stuk stuk en In Ondertussendoor, de delen 1 en 2 van Decortes zgn...BEURSSCHOUWBURG 1989-90 theater, dans, kindertheater rock en nieuwe muziek video en beeldende kunst August Ortsstraat 22 [metro Beurs] 1000 Brussel [02] 513 82 90 De

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Bij Tulpen Vulpen vraag je je af of onze sociale en persoonlijke omgang met elkaar precies in die richting gaat, terwijl Kras - en ook Bernhard - zoek ze maar eens, de broers uit Der Schein trügt...Dan kun je makkelijk zeggen dat de beeldende kunst marginaal is. omdat die zich inderdaad enkel nog bij de geldmacht bevindt, maar niet bij de bevolking...De Rijksacademie in Amsterdam, is gebouwd rond 1880, een groot monsterachtig gebouw, helemaal niet meer van deze tijd, terwijl er sindsdien al 5 of 6 'Wendes' zijn geweest binnen de beeldende kunst

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
De overheid nam twee verplichtingen op zich: zorgen dat kunst kon worden gemaakt zonder dat de kunstenaars toe zouden hoeven te geven aan de dwang van de commercie en uiteraard zonder dat zij voor...propa-gandadoelen kon worden gebruikt; en zorgen dat kunst het publiek kon bereiken...Jullie wilden toch dat er kunst gemaakt kon worden zonder de dwang van de commercie en dus zonder de dwang van het aantal toeschouwers ? En het wonder geschiedde : de Nederlandse overheid

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Applaudiserend en rondschietend met revolvers - alweer zo'n mannelijke bezigheid - schreeuwen ze in koor : "Geef kunst haar vrijheid terug; niet omdat het om de kunst gaat maar omdat men het onbekende...Decouflé houdt in ieder geval nog een reeks kostumes en ideëen in petto om routine en verveling te voorkomen, want het maken van levende kunst staat bij Decouflé voorop...Economen hebben zich wel eens op de kunst gestort en geprobeerd iets te ontdekken op grond waarvan je zou kunnen zeggen : vijfhonderd miljoen voor de kunsten en nou is het afgelopen met het debat

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Van Vlaams cultureel brug-gehoofd in het verfranste Brussel in de jaren '60 "met voor elk wat wils op de affiche" over het experiment en het debacle van de Werkgemeenschap (1968-1970) en het ontstaan...Kaaitheater en Beursschouwburg zijn er dat respectievelijk achttien en veertien en een half, van wie een kleine minderheid GeKo, DAC of gewetensbezwaard...Toch bedraagt de jaarlijkse omzet ongeveer 50 miljoen, en dat heeft alles te maken met 35 miljoen eigen inkomsten ( horeca, zaalverhuur, kaartenver-koop ) en een stevige en goed georganiseerde

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De geconcentreerde botsing tussen theater, dans, video, rock-, wereld- en nieuwe muziek, performance en plastische kunst leverde een breed en levend palet op dat alleen al door zijn overaanbod uniek...Dus zo goed als niets over video, beeldende kunst, en slechts een beetje over nieuwe muziek...van Fellini en Rota, vrolijk en uitbundig, mysterieus en duister, slapstick en agressiviteit, Malaparte en Manara, kijkdoos en surrealiteit

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
VRIENDIN Wat willen ze dan ? Dat ik vreselijk verliefd ben en dus wanhopig en door het lint ? Vreselijk ziek en stervende en tenslotte gelouterd ? Ik kom alleen maar even langs...Toen hij stierf en ik al die tijd zijn hand vast hield en het kwijl van zijn mond veegde en hij me maar aan bleef kijken en onhoorbaar praatte, bezweringen, toen zei ik : nu zijn we pas echt getrouwd...VRIEND Er was eens een hoer met een hart van goud en een stem als een carillon en haar klanten gaf ze altijd een pilsje en een reepje chocola en ze mochten de hele nacht blijven en 's ochtends

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
De stichter en directeur ervan, Joao Brites, van oorsprong beeldend kunstenaar, heeft als politiek vluchteling in Brussel gewoond en is gehuwd met een Belgische...Hij ging zich hoe langer hoe meer verdiepen in de Portugese culturele traditie en verwerkte zijn liefde voor de beeldende kunst in zijn voorstellingen...Op dit ogenblik werken we met een vaste kern van vijf acteurs en met een heel kleine administratieve en technische ploeg

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
De eerste verantwoordelijkheid wordt afgeleid van de functie van de kunst in de samenleving en van de eisen die men überhaupt aan kunst stelt...Hoewel we weten dat theater alleen in bepaalde omstandigheden een directe invloed kan hebben, leeft de ideologie van de door toedoen van de kunst verstandiger en verdraagzamer geworden mens , nog...De keten van consequenties voor het publiek en voor de kunst begint niettemin bij de criticus zelf

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
voorschriften voor een bepaalde opvatting van perfectie . Tussen beeldende kunst en dans is er een vanzelfsprekende en nauwe relatie...Dat was een goede keuze, want in het werk van Trisha Brown is de relatie tussen dans en ruimte en zo ook tussen dans en beeldende kunst al meer dan twintig jaar aan de orde...ondergedompeld in dat heen-en-weergetrek tussen kunst en wetenschap, arbeid en massaproduktie, technologie en ambacht

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
Daar is OT al twintig jaar mee bezig en daarmee is dit het enige gezelschap in Nederland dat de veranderende cultuur- en subsidiepolitiek van de Nederlandse overheid en Raad voor de Kunst heeft...de eerste plaats door hun eigenzinnige positie, balancerend op het soms brede, soms smalle grensgebied tussen theater, beeldende kunst, architectuur, poëzie, muziek en dans...Onafhankelijk Toneel is tot vandaag een collectief gebleven van diverse vreemde vogels, die sterk vertrekken vanuit de vormgeving met oog voor ruimte en beeldende kunst, dans en visuele media, taal en

Nr. 39, December 1992 • Janine Brogt • Hoezo repertoire?
En de vraag is gerechtigd waarom toneel zo moeilijk levend, opwindend, inspirerend en 'gek' te krijgen en te houden is, zodra het binnen de organisatievorm van een repertoiregezelschap gemaakt wordt...Het grote toneel is daarom ook geschikt om de verbindingen met andere kunstvormen te onderzoeken: dans, muziek, beeldende kunst...En bij mislukkingen staat de calvinistische Nederlandse mentaliteit garant voor de mening, dat geld dat aan kunst besteed wordt sowieso in het water is gegooid

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Ouders en kinderen Terwijl het Werkteater nog triomfen vierde en de andere groepen hun grootste successen hadden, presenteerde zich vanaf 1978 in Nederland en Vlaanderen een nieuwe generatie...Bij beeldende kunst kan je altijd nog denken dat wat een kunstenaar nu aan de straatstenen niet kwijt kan, straks voor honderd miljoen bij Christies wordt geveild, zoals bij Van Gogh...De gezelschappen en groepen hebben tot taak belangrijk theater te maken, belangrijk in inhoudelijk, artistiek en vaktechnisch opzicht

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
Dat heeft zo zijn voordelen: er wordt naar het publiek toe gewerkt, de artistieke produkten staan in een bevreemdende omgeving die verrassende confrontaties kan opleveren, en de kunst wordt erdoor uit...De klemtoon lag immers op beeldende kunst, dans, muziek en beeldend theater...Spinnen is in die zin een prachtig pleidooi voor een surrealistische en associatieve verhaalopbouw en vooral een waarschuwing tegen idylles en al te mooie sprookjes

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Niet enkel omdat hij in (enkele van) zijn werk(en) iets als een min of meer herkenbare danstaal hanteert, maar ook en vooral omdat aan elke theatrale beweging en opstelling jaar na jaar geduldig...Het volgens een doorschuifsysteem aanhoudende op— en afgaan, het naar voren komen en het bewegen van dansers en danseressen voltrekt zich als de ontplooiing van een leger in slagorde: rij na rij gaat...Een zoeklicht passeert en verdwijnt, de dreiging en de terreur zijn compleet

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Schlemmer en Meyerhold zoeken voor hun theater materiaal in de schilderkunst, de beeldende kunst en de architectuur...voor de beeldende kunst en de poppen uit Azië, voor de wayangpoppen en het schimmenspel uit Indonesië, de primitieve kunst uit Afrika, enz.. Het Bunraku-poppenspel wordt ontdekt...Poppenkast wordt zoete kunst, iets van pedagogen, en dat zal zo blijven tot de jaren '60, in zowat geheel Europa en zeker in Vlaanderen

Nr. 43, November 1993 • Marleen Baeten • Een repertoire van het kijken
Vormen van waarneming Het waarnemingsproces, een essentieel element in de beleving van beeldende kunst, vormt het uitgangspunt van de tentoonstelling...Veranderende belichting en een suggestieve geluidsband, van de hand van Wilsons vaste medewerkers Peter Kühn en Heinrich Bruncke, creëren een meditatieve sfeer...Vragen stellend en appelerend op inleving en verbeelding vormt die een schakel tussen traditie en vernieuwing

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Valéry gebruikt dans als een springplank die hem in staat stelt te laten zien hoe kunst (en ik denk dat hij daar ook de kunst van het denken toe rekent) 'de algemene...Beeldende kunst komt niet meer ter sprake...Zoals Valéry: 'Voordat mevrouw Argentina u gaat boeien, u gevangen gaat nemen in de heldere en hartstochtelijke levenssfeer die haar kunst zal scheppen... moet u erin berusten een paar uitspraken aan


Toon volgende resultaten