Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "EN KLAPSTUK PRESENTEREN"Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
en Duitsland -- waar wel sinds lang de klassieke dans te zien was in de theaters en werd onderricht, maar ook tegelijkertijd werd aangevoeld als een uitheems genre-- en was dus eigenlijk eerder een...Men neemt alle nodige risico's: totaal onbekenden kunnen er hun werk presenteren, wanneer het maar getuigt van kwaliteit en originaliteit...Wat meteen opvalt, is dat we niet te maken hebben met kopieën van de Amerikaanse stijlen, allesbehalve zelfs, en dat alleen al is een verrassende en verheffende vaststelling

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Daarnaast vertelt hij over zijn ervaringen met hersen-gestoorde en hyper-actieve kinderen, de performances die hij erover opgezet heeft en de bepalende invloed ervan op zijn denken over theater...Als Wilson Medea regisseert of binnenkort King Lear wil aanpakken, dan wil hij die klassieke teksten in al hun complexiteit presenteren zodat er tegelijk verschillende betekenissen en interpretaties...Het doorbreken van verwachtingspatronen bij een theater-consumerend publiek via de beruchte Klapstuk-versie van Het is Theater zoals te verwachten en te voorzien was (cf

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Alhoewel, het heeft hem veel zweet gekost en hij beweert dat hij meer werk gehad heeft om de vier meisjes van Rosas een week in BAM te presenteren dan de 150 mensen van het Kirovballet een hele...Ailey of Harlem dance Theater) en een kassucces uit Broadway (Cats of On your Toes). Die formule blijkt minder en minder efficiënt en het is net de BAM-elite die deze gaten in deze culturele markt van de...Ieder betrokken kunstenaar krijgt eenzelfde honorarium (400$ per week), er bestaan basisafspraken rond reis- en verblijfkosten en administratieve en technische vereisten

Nr. 34, Juni 1991 • Benoît Vreux, Theo Van Rompay • Jean-Yves Langlais
Welke plek leent zich goed om dans te presenteren ? En wat kan De Munt nog met zijn plateau, dat toch vooral voor opera geschikt is ? Ik geloof dat Foccroulle bereid is de dingen in deze zin te...De Groupe Emile Dubois werd in Vlaanderen geïntroduceerd door Kaaitheater en Klapstuk, in 1985, met Mammame en Daphnis é Chloé, later ook met Les Survivants (Klapstuk 87). Vanaf 1988 waren ze te gast...deSingel met Mammame/Montréal en Docteur Labus en vorig seizoen met Les Mystères de Subal

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
de nieuwe computer- religie die thans als een virus over de hele wereld uitwaaiert en alle wereldreligies, ideologieën en kunsten als gegadigden voor haar internet en lifters aan haar electronic...De dans van de eenentwintigste eeuw zal zich afspelen in de koppeling (dus ook fricties en fractals) tussen zijn reële tijd en plaatsgebonden lichaam met daaraan gekoppelde mogelijkheden en zijn...Lukas Smolders Mark Stroobants Zwarte Zaal, Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen Plaatsbespreking 03/233 82 88 mallemuze en vooruit presenteren oorsmeer Een

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
driftmatige energie die het lichaam gedurig laat pulseren en vibreren en welke zich toont in het gefriemel van handen, het geschuifel van voeten, de beweeglijkheid van hoofd en ledematen,... De...Vandaar het spelen met risico en levensgevaar, of met bloed, pus en ingewanden; vandaar, recenter, het koketteren met ziekte, aids en besmet bloed...Eerste dwarsverbinding tussen dans en beeldende kunst: lichamen laten stollen tot een quasi-monument, een bijna-beeldhouwwerk, en ze vervolgens 'sculpturaliseren' - ze boetseren en kneden tot ze

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
Daarnaast blijft Hoghe actief als journalist en essayist, met name voor Die Zeit, en als auteur, onder meer van Preis der Liebe, een verzameling teksten en foto's waaruit hij putte voor Chambre...Uit de tedere en liefdevolle manier waarop Hoghe met beeld en muziek omspringt, spreekt de bewondering en het ontzag die hij als kleine jongen voor deze sterren koesterde, de steun die hij in hen vond...Door het moment van uitvoering en de materialiteit van de mensen en de dingen waarmee hij werkt (zichzelf incluis) te beklemtonen, neigden Hoghes vroegere voorstellingen meer naar performance dan naar

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Klapstuk) en de projectgezelschappen (een tiental gezelschappen die van jaar tot jaar kunnen verschillen). Internationale marktverovering Een groot internationaal bereik blijkt voor Vlaamse...Ook het dansfestival Klapstuk plaatste voorstellingen van Jan Fabre en Anne Teresa De Keersmaeker naast die van erkende choreografen als Merce Cunningham, Dana Reitz en Suzanne Linke...Organisaties als Kaaitheater en Klapstuk, maar ook andere kunstencentra, functioneerden op die manier als een cultureel bankier voor verschillende jonge danskunstenaars

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Voorlopig zit het ploegen er nog niet echt in. Hoewel er hier en daar al aanzetten zijn op de genoemde terreinen staat een coherente visie (en vooral actie) met betrekking tot zaaien en ploegen nog...Geen enkel Vlaams theatergezelschap bestaat jarenlang uit dezelfde acteurs en de meeste acteurs en regisseurs van jeugdtheatergezelschappen maken nu en dan wat graag een 'uitstapje' naar het theater...de veelheid van het aanbod - met bekende en onbekende namen uit binnen- en buitenland - kon je voor jezelf een cluster samenstellen rond een bepaalde inhoud (kunst en maatschappelijke realiteit, kunst

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Dixit Alain Platel: 'De kunstencentra of festivals als De Beweeging en Klapstuk hebben schrik om hun met moeite opgebouwde publiek te verliezen als ze nieuw, onbekend werk tonen, in het beste geval...te veel bezig geweest met produceren, programmeren en presenteren...Immers, eerst het Kaaitheaterfestival en Schaamte, vervolgens Kaaitheater trokken resoluut die internationale kaart, ook en vooral op het vlak van (co-)producties, die een waarmerk was en is van