Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


53 document(en) met "EN MET Sa" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Uit het gesprek met Karl-Ernst Herrmann (zie p. ) over Titus werd al duidelijk gemaakt hoe de scenografie mee dat nieuwe gezicht en aanpak ging bepalen, samen met vooral de regies van Peter Stein en...Helmert Woudenberg, de bekende Werktheater-acteur speelt in 'Uit den Vreemde' een vijftigjarige schrijver die heel veel moeite heeft met schrijven, met het leven zelf, en voortdurend naar pillen en...Willen dramaturgen en regisseurs het gemeier van Bernhard demystificeren en verrijken met grollen en grappen, kan er best aardig theater uit ontstaan

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
laatste ronde tegen deze film afleggen en behaalde, naast de grootmeester van de reportage, de 'Mention Spéciale'. Tot en met Louis Marcorelle en de dagbladen Le Monde en The Guardian schreven enthousiast...Daarom treedt het niet alleen met veel feeling en smaak op als receptieve schouwburg, ook intervenieert het zelf op de theatermarkt met een eigen acteursopleiding en produkties die daar in het...Met dit doel voor ogen leek ons een doorlopende tekst te lang en te verwarrend, en we hebben er dan ook de voorkeur aan gegeven het boek naar onderwerpen in te delen

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Vanaf 1975 gaat hij in teamverband werken met dramaturg Jean-Marie Piemme, scenograaf Jean-Claude De Bemels en componist Marc Hérouet...Ciné Rio zaten we met vier groepen, ik met Théâtre du Crépuscule en Marcel Del val met zijn Groupe d'animation théâtre, met daarnaast de Compagnie Sans Souci en het Théâtre Hyppocrite...Terwijl de Communauté Française bezig was met andere werken zoals het Centre du Botanique, dat een half miljard gaat kosten en waarvan de scenische mogelijkheden nul zijn

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme zet kleien borden op de tafel Brabo Wat gerieft ge, kok ? Lamme Eerst salamanders met ajuin, zeehond met mosterd... Brabo En gal en edik...bloedsopdrang kreeg en met filozofie den put inging... Dat was het begin,.. Brabo Toen, zekeren dag, ('t was juist markt geweest, en ik zag aan m'n voet de verlatenheid van appelsienen en schol en radijs...Lamme ... hoe Belle heentrok met 'n lakei die, witgekoust en met goud belegd, sinds weken haar jeugd en haar schoon geloof zoo voos had gemaakt dat ze willoos werd en

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Erwartung is zijn eerste en minst bekende monodrama dat door de experimenten met tonale systemen en het zoeken naar nieuwe bronnen van harmonie en dissonanten in conflict kwam met het academisme en de...Aan Franstalige kant : Jim le téméraire en Dave au bord de la mer van René Kalisky ; L'homme qui avait le soleil dans sa poche en L'aménagement van Jean Louvet en L'auto-stoppeur van Jean Sigrid...Dansjaarboek 83-84 Met evenveel foto*s en informatie, maar met weinig redactionele begeleiding en een klassieke vormgeving, is opnieuw het initiatief genomen jaarlijks een apart dansoverzicht

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ik herinner mij vooral zijn Anouilhs (Beckett of de eer van God, Arme Bitos) maar ook de Biedermann van Max Frisch, King Lear, Marat/Sa-de en Canetti's De Bruiloft...Samen met Jan Cammans KNS-directeur (seizoen 1938-39). Willem Benoy (1882-1939) Vlaams acteur die in Nederland bij Royaards en Heijer-mans werkte...Ida Wasserman was een zeer getalenteerde en veelzijdige actrice die zowel in het klassieke als in het hedendaagse repertoire, in het ernstige en in het komische genre uitblonk

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De kostuums - extreem-modisch en tegelijk tijdloos in hun absurde kleuren- en vormcombinaties -- werden op dezelfde manier als bij Bourdets voorstelling aangedikt met pols-, kuit- en bilprotheses...De Sapeurloot (Rik Hancké) en zijn minnaressen Apostasie (Lisette Mertens) en Espermanza (Lydeke Harsch-nitz) bewegen en schreeuwen zich met hels ritme door dit taaigedrocht, even vinnig begluurd en...Schönwaldt doet dat met gratie en zichtbaar plezier) en een enkele keer wordt de dirigent van zijn podium verdrongen door een al te enthousiaste zanger

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Het aantal leden (en met hun lidgelden de financiële basis) verminderde sinds 1931 jaarlijks zienderogen en De Bom voelde zich door zijn collega's-beheerders (o.a...Opnieuw met Jozef in Dothan als grote uitzondering, treedt het VVT met het klassieke werk alleen op in Gent, Antwerpen en enkele grotere provinciesteden (Leuven, Kortrijk, Hasselt enz...het verleden al te zeer beschreven en verklaard met steeds dezelfde ongecontroleerde getuigenissen in de hand of vanuit een tanende en/of door de tand des tijds sublimerende herinnering

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Men kan het formele aspect beklemtonen en een historiserende opvoering bieden, met maskers, die kopieën zijn van de Griekse voorbeelden, met muziek, zang en dans...Het is een sterk contrast met de ingetogenheid en de strengheid van al de rest...Wat in Gosch' Oedipoes ontbreekt, is die intense intimiteit, dat strelen en ademhalen, dat aanraken en geraakt worden in dat oude verhaal over het sa-menslapen van moeders en hun zonen

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
geschilderde locaties ter beschikking; en voor licht-orgels en het spelen met audiovisuele techniekjes was het nog te vroeg...Zijn oorspronkelijke bedoelingen om studenten in contact te brengen met zeer verschillende visies op toneel en met verschillende disciplines, werden al snel ondermijnd door allerlei administratieve...Ondanks een gebrekkig leerprogramma--met veel te weinig aandacht voor de essentie van regie- en dramaturgie-opleiding -, ondanks een rivaliserend en politiek samengesteld docentenkorps, ondanks de

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Een sprookje rond het verhaal van de liefde, met op de achtergrond de romantische commentaar van Radiguet en verder nog auteursverwijzingen naar Petrarca, De Sa-de en Grimm...Het resultaat is een heerlijke mengelmoes met kwakende kikkers, een wolvin die twee kinderen zoogt, een appel en een boom en een liefde van twee jongens voor een meisje die, hoe kan het anders...Ondanks pessimistische verwachtingen bleef de Witte Kraai bestaan en werd met Pessoa (Tyrannie der hulpverlening) poëtischer en vriendelijker; het acteerpeil bleef, in vergelijking met veel van het

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Maar er is een gebrek aan goede regisseurs met behoorlijke vorming, steunend op een zekere continuïteit binnen het eigen culturele landschap, en met de nodige begaafdheid om artistieke denkbeelden te...Burns; de tweede richtte samen met zijn vrouw Agnes Santa (ook een van de Squat-stichters en kortgeleden te zien in Jarmusch' Stranger than Paradisé) en dochtertje het Love Theater op en bracht in coproduk...plaatsje met de veelbetekenende naam Maimoir, met veel vochtige mist, veel passanten en met personages die zich langzaam en in een gelijkmatig ritme prononceerden

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
galg, de oplichter-pooier met zijn cafétafeltje, de voetwasser met zijn ijzeren teil, de hoer met haar zwarte lingerie, de kwezel met haar bid-stoel en paternoster, de meid met haar wasbak). De "dode...Zoals Arthur Miller het zelf uitdrukt: "Ik ben altijd aangetrokken en afgestoten door de schittering van het Duitse expressionisme na W.O.l, en één bedoeling met Death of a sa-lesman was het gebruik...Ben Van Cauwenbergh met sigaar en Vivien Loeber met witte pruik en dito jurk met plooirok verbeeldden met veel pronkerig rond-gestap de glamourwereld

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
de vroege jaren '50 schreef hij een roman (Soif de la terre) en een novelle (Le duel), beide met existentialistische inslag...Nee, hij wil opnieuw het theater "uitvinden", het gevecht leveren tegen het evidente naturalisme, een gevecht met een schriftuur en met een publiek...Zoals Léonce en Gabrielle, die in de Globe-produktie van L'homme qui avait le soleil dans sa poche uitgewerkt zijn als Beckettiaanse melaatsen, van een ontroerende liefde blijk geven, tegenover elkaar

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Hij heeft alleen maar gestolen en met de buit iets gemaakt...Als er bij Shakespeare staat: 'En zij zei dit en dat en dat...', weet men soms niet meer wie dat zegt en dan herhaal ik 'Regan of Goneril' ". Bij Shakespeare heb je ook het probleem van de...Daarna vergelijk ik met Franse, Italiaanse en Duitse versies

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Ondanks een aantal tekortkomingen die waarschijnlijk veel te maken hebben met een gebrek aan geld en dus aan tijd, voelt men dat over deze voorstelling is nagedacht en dat er geacteerd wordt met veel...Je zat gewoon gefascineerd te kijken naar een wonderlijk acteur die in het spel zichzelf bloot gaf en te grabbel gooide en die - met een enorme métier en controle over zijn middelen - de stukken weer...De bedoeling is deze auteurs met elkaar en met andere beroepsmensen uit het theater in contact te brengen en een aantal concrete hulpmiddelen te creëren om het vrouwentoneel te bevorderen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
221). Pan gaat in november 1906 in première in het Théâtre de l'Oeuvre met -- op verzoek van de auteur -- Lug-né-Poe zelf in de roi van de Koster en Colette, een vriendin van Lugné-Poe, als...De teksten van de Boyscout, de Franciscaan en de Jongeling (met uitzondering van zijn dialoog in de proloog) worden samengevoegd met die van de Koster, de Pastoor of de Schoolmeester...Frank Peeters auteur: Charles Van Lerberghe; regie, vertaling en bewerking: Lucas Vandervost; vormgeving, licht en decor: Jan Versweyveld; grime: Valentine Kempynck; geluid; Guido De Buyn; met

Nr. 24, December 1988 • Hilde De Vuyst • OTTONE
Het libretto hangt met haken en ogen aaneen, overtreedt alle wetten van perspectiefsturing en slaagt er -- uiteraard binnen het beperkte bestek dat zo'n libretto gegund is -- niet in één personage een...Ze moet, gekwetst en machteloos, toezien op het weinig fraais dat mannen en vrouwen met elkaar aanrichten...Hildegard De Vuyst OTTONE, OTTONE, ROSAS; muziek; Claudio Monteverdi; choreografie en kostuums; Anne Tere-sa De Keersmaeker; dramaturgie: Marianne Van Kerkhoven; decor: Herman Sorgeloos en

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
de randen, beschikte over een operagebouw en vijf theaters die allemaal gebouwd waren met een vaste frontale scène en toneeltoren, uitgerust met de nodige infrastructuur...Het centrum bevat een polyvalente zaal voor 200 toeschouwers en een zaal met vaste tribune voor 151 personen, uitgerust met een scène en een toneeltoren...Danstheaters (zoals Rosas bijvoorbeeld) die een heel brede scène nodig hebben, blijven in de kou staan, en de receptieve theaters als het Kaaitheater en La Botanique zitten met artistieke

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
gelijkmatig humeur en zijn volmaakte zelfbeheersing... (H. en B. grijpen zelf in en slepen een stokzwaaiende L. naar zijn chaise percée) Deze vorst met zijn gelijkmatig humeur en zijn volmaakte zelfbeheersing...Hier (smijt hem een ei toe) en nog één (L. begint dadelijk te pellen en te eten) en nog één... (kan de eieren niet meer opvangen; ook B. smijt met eieren...1651, de Bastille, de Fronde, toen al... Ik stond daar met Mazarin en Mazarin -natuurlijk - naast mij, een dertienjarige snotaap en toen plots die frondeurs, La Grande Mademoiselle op kop, een


Toon volgende resultaten