Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


78 document(en) met "Een Leraar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Een man die daar achter stellingen in een kelder woont heeft me naar een school gestuurd, waar een Antoine als leraar zou gewerkt hebben...Trouwens, ik ben dokter, een helper van de mensheid zonder aanzien des persoons, of het een meester is of een slaaf, Ik genees de een voor de ander, opdat alles blijft zoais het is, zolang het duurt...Op een spoordijk, overwoekerd met gras, knutselen twee jongens aan een kruising tussen een stoommachine en een locomotief die op een afgebroken spoor staat

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Brulin speelt een verkorte versie van Schildknaap van een vechtjas, een weinig bekend stuk over Zuid-Afrika...Een bovenmatig tiran Als wat je nu doet al altijd in je hoofd zat, waarom moest je dan vijftig worden om een begin te maken met de uitvoering ervan...Het heeft altijd te maken met het in beeld zetten van een toekomstvisie, een ideaal zijn, een ideaal bestaan

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Net als bij het Speeltheater bestaat de exclusiviteit van Poëzien in een originele invalshoek, een gat in de markt waarbij de artistieke ambities en verwezenlijkingen niet van aard zijn om van een...Lucas Van den Abeele onderneemt nu een poging om, naar het voorbeeld van Jan Ruts en Piramide op de Punt, tot een produktie te komen vanuit een workshop met een aantal mensen met wie hij intensief...Vanuit het publiek werd een poging ondernomen om aan theaterbegeleiding te doen via de oprichting van een Theaterclub met een eigen blad, maar het initiatief raakte nooit buiten de stadsgrenzen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
dromerig) Sindsdien zagen we elkaar geregeld, in de meest uitdagende hoekjes: een tiensterrenhotel, een vroeg-gotische sacristie, een draaimolen, een afgedankte lift, een verlaten koeiestal, een...braambessenstruikenbos, een paddestoelengrot, een barok praalbed van kunstleer... (Hij heeft dit allemaal zeer mechanisch en snel gedebiteerd, een kolkende beeldenstroom) Gloster (droog onderbrekend) Een kerkhof...alle rosse buurten rondzwalpte; verder enkele lijnen over de vrienden van uw vrouw, een wielrenner, een portretschilder, een slagersjongen, een ornitoloog

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Wat je van hem leert is ten eerste een enorm spelplezier en ten tweede krijg je als acteur een zeer grote vrijheid, ook al startte hij steeds met een sterk gedefinieerd opzet...Maar in de schouwburg sloeg dat niet aan bij de Goden van toen, de generatie van een Jos Gevers, een Robert Marcel, een Jan Cammans (alhoewel die laatste weinig problemen met Walter had). En omdat...Nu ik zelf regisseer, ontdek ik wat ik van hem geleerd heb: een groot gevoel voor timing en een zeer secure methode om teksten te ontleden

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Emma Zeg eens, een beetje kalm, Ge praat of ik die leraar ben...Niet nu er zo een grote som ... Johan Som: Immi (Na een stilte) Als er in Turkije een huwelijk plaatsvindt, is het de gewoonte dat de vader van de bruidegom een som geld geeft aan de vader...Leest een spreuk aan de muur) "Beter een thuis dan een pracht van een huis

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Hij was een uitstekende leraar...Sommige gezelschappen, hoor ik, maken een beurtrol en iedereen krijgt op die manier een belangrijke opdracht, maar ik denk niet dat dit mogelijk is, want er is een onderscheid in talent...dat een andere directie van een A-gezelschp akkoord gaat of zelf van mening is dat ongeveer de helft van zijn acteurs en actrices niet eens een contract waard is in een officieel gezelschap

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Rudolf von Laban (1879-1958) Hongaars danser, leraar, choreograaf, uitvinder van het 'Laban-schrift', een systeem om dans op te tekenen; een van de belangrijkste theoretici van de moderne...Martha Graham (1894) Amerikaanse danseres en choreografe ; leerlinge van de Denishawn school; stichtte een eigen school (1927) en een groep (1929); werkte een eigen techniek uit en creëerde...het Festival van Spole-to, 1968) en in Parijs waar hij in 1971 samen met A. Béranger een eigen groep vormde; is ook leraar in Jazz-ballet

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Een beperkt aantal attributen (een reusachtige gom, een dito potlood, een doek...) krijgen allerlei functies toegemeten...Een stuk journalistiek overgekocht van het tijdschrift New York). Het relaas begint met een uitgebreide beschrijving van de verfilming van een scène waarin een anonieme acteur wordt neergeko-geld...Deze uitgave van het Nthl is een voorbeeld van hoe een jaarboek er moet uitzien: het geeft heel handzame informatie zoals een adressenlijst van alle toneel-, dans- en mimegroepen in Nederland, een

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Hij was een ideaal directeur voor een officiële schouwburg: zijn repertoire bood een waaier die voor iedereen iets bevatte...Een kleine rol, maar Diels heeft mij toen gecoacht tot een uitzonderlijke prestatie...Intelligent, gecultiveerd, dynamisch, een organisator, een groot regisseur, een spiritueel acteur (...) een prachtig vertaler, een zoeker naar talenten die hij uit diverse middens opdiepte (...) Hij

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Ik moet zo open mogelijk staan voor hun ideeën en moet vooral reageren met een 'ja, maar...'." Waar ging u verder dan de regisseurs ? "Een klein voorbeeld: sommige regisseurs vinden...Op die scènes kan men een personage niet langs een gat van een meter op een meter laten verdwijnen: hun praktikabels zijn te groot...Ze worden van op afstand bediend en ze kunnen op een fractie van een seconde openklappen, een effect dat Chéreau bij Lucio Silla gebruikt heeft

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
De taximan-acteur Acteur zijn in New York is veel minder dan hier een status die men verwerft door een aantal jaren school te lopen en zich met een diploma in de hand bij een...Je verandert van school, van studio of van leraar zo vaak je dat verkiest en zolang het voor jezelf heilzaam is. Mensen van 20 en van 40 zitten naast elkaar in dezelfde klassen in het besef dat een...Het stuk hield 6 maanden de affiche, wat voor een off-Broadwayproduktie een groot succes is. Momenteel werk ik als go-gomeisje in een cabaret in New-Yersey

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Begin februari een directeur benoemen die 5 maanden later zijn artistieke opties moet waarmaken in een nieuw theaterseizoen is een tweede absurditeit, die er wellicht mee oorzaak van is dat een aantal...Dat in Antwerpen nog steeds een puur politieke structuur als de gemeenteraad dergelijke beslissingen neemt, en niet de raad van beheer van een stichting of van een "instelling van openbaar nut...De omvang van scène en zaal vraagt om een groots, spectaculair en dus duur theater, maar Antwerpen is geen miljoenenstad: een dergelijk instrument commercieel rendabel maken, is dan ook een zware

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Als een nieuwe leraar voor een klas verschijnt met de mededeling: "ik ben hier aangesteld om een vak te geven waarvoor ik eigenlijk geen diploma heb, maar ik zal hard werken om dat in te halen", kan...Wie een worst maakt uit een halve leeuwerik en een half paard, moet niet verwonderd zijn als die naar paard smaakt...zijn Wijding voor een Derde Geboorte drukte Teirlinck de hoop uit op een heropbloei van een monumentale gemeenschapskunst met daarin, na de Griekse en de Middeleeuwse periode, een derde wedergeboorte

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Al die dingen scheppen een zekere ambiance rond een werk, verlengen zijn bestaan...Hoe leg je in woorden vast wat in essentie een non-verbaal en dynamisch gebeuren is? "Het is niet zo dat je een spiegel of een substituut voor het kunstwerk probeert te creëren...Ik ben het eens met Barthes dat metaforen een onschatbare waarde hebben, maar een schriftuur met alleen maar metaforen zou moeilijk te lezen zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Lode Verstraete regisseerde dat, die had toen relaties met een dame uit de diamantwereld die (al) over een auto beschikte en een paspoort, want dat had je toen nog nodig om over de grens te mogen...Hij probeerde in zijn jeugdtheater dagdagelijkse situaties te behandelen, met gewone mensen: een postbode, een politieagent, een bakker...De subsidies dienen om de ambities van een leraar waar te maken, die daar stukjes speelt

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Een 'intermezzo' is een dubbelrol ('de Geest van Tantalus' en 'een bode') in Thyestes van Hugo Claus bij Toneel Vandaag, april 1966...Dat een stem deel van een lijf was, en dat het lijf van een acteur niet tegen maar in een decor moet bewegen...De ex-student bood, als theaterdirecteur, zijn ex-leraar (en vriend) een rol aan

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Tante Lucie heeft bij een leraar gewerkt die er werkte...En zeggen dat, wanneer ik je verlaten heb, je een beloftevolle leraar was...Grégoire Twintig frank geven, dat is toch niet veel voor een leraar, niet

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Het is een grote verdienste van Jean Louvet dat dit telkens een expliciet probleem is in zijn stukken...Een koppel, Thérèse en Slick, trekt door een landschap, een stationsdecor, waarin radeloze maar nooit wanhopige patroons, naïef -enthousiaste militanten, sluwe vakbondsbureaucraten en angstige...Nee, hij wil opnieuw het theater "uitvinden", het gevecht leveren tegen het evidente naturalisme, een gevecht met een schriftuur en met een publiek

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Strauss heeft als hoofdpersoon een Duitse leraar gekozen...Maar dit spel met een betekenis die wankelt tussen een leegte en een volheid, verleent aan wat qua verhaalstof bijna een cliché is, een grote spanning...Behalve een tentoonstelling en een aantal referaten door een hele reeks buitenlandse specialisten, was er ook een debat georganiseerd over de actualiteit van Fernand Crommelynck


Toon volgende resultaten