Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


78 document(en) met "Een Leraar" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Frankrijk merken we een analoge situatie: van 1968 af dwingen de Conservatoire-studenten een grotere keuzevrijheid af en worden ook de eindexamens geschrapt om in 1977 weer in een traditionele plooi...heb ik een gevechtssport, aikido, met een goeie leraar gevonden, waarin zowel de aspecten ruimte, souplesse, reflex, kracht, samenspel aan bod komen, als het coördineren van geest en lichaam...Hij moet dermate getraind zijn, dat hij voor een scène waarin een vaardigheid vereist wordt, die van het gewone patroon afwijkt, hij deze in korte tijd kan aanleren en op een geloofwaardige manier

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Stefan Hoe ik mij een fijner leven voorstel Ik zou willen dat het niet koud en niet heet is. Er moet altijd een lauwe wind waaien, soms een storm waarin de mensen op hun hurken moeten gaan...moesten via een tolk met elkaar praten, een alleenstaande vrouw met een kind die hier heeft gestudeerd, geloof ik...Ik wacht op een telefoontje van u. Ze stopt de brief in een omslag, doet haar bontjas aan en gaat naar buiten, naast de brievenbus staat een telefooncel

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
moesten via een tolk met elkaar praten - een alleenstaande vrouw met een kind die hier heeft gestudeerd, geloof ik...Het komt me soms voor alsof het schrijven een uitvlucht is, een verkeerd gekozen levensdoel...Toen ik gisteren op een onbewaakt moment aan een toekomst zonder jou dacht, werd ik ijskoud van binnen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
grote mate gebaseerd op de misschien niet direct Stanislavskiaanse metode, maar dan toch op een poging om een karakterinhoud te projecteren, waarbij een achtergrond werd opgebouwd en een...opdracht als leraar aan het RITCS (Rijkshoger Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding, Brussel) wekelijks geconfronteerd werd met aan de ene kant het verzamelde weten, of althans een kijk op het theater...68 was dus, zoals de Thyestes, een afscheid van de ongeveer 25 jaar van na de oorlog, maar bovendien ook, zonder het te kunnen beseffen, een afscheid van de toekomst: "Een afscheid van het verleden

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
De Reisleidster' van Botho Strauss gaat Martin, een leraar in volle midlife-krisis, in het antieke Griekenland op zoek naar de bronnen van onze Westerse kuituur...Hun verhouding ontaardt evenwel in een hel, waaruit slechts een van beiden zich kan redden . . . Een produktie van De Tijd, met Bob de Moor en Antje De Boeck in de titelrollen...Anne Koren speelt een actrice die ervan droomt een ster te worden

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Het stuk wordt opgevoerd door een groep vrienden, die vanaf 1985 elk jaar een produktie brengen, in een oude aardappelschuur die het gemeentebestuur hen in bruikleen heeft gegeven...Luc Lema doet een beroep op mythologische verhalen en folklore, omdat daarin een kracht zit, die het volkstoneel een nieuw elan zou kunnen geven...Maar het lijkt veeleer een bizar mengsel van een archaïsche vocabulaire, volkse spreuken en tekstflarden van Villon en Rabelais

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Het Rimbaud-spektakel had succes en Salmon werd uitgenodigd door Le Rideau de Bruxelles (een gezelschap dat geleid wordt door de andere leraar van het Brussels conservatorium, Claude Etienne...mochten in de leegstaande fabriek repeteren en vonden een onderdak in een slaapzaal, eigenlijk een rij van kleine kamertjes...Tussendoor aanvaardde hij nog een opdracht: Fräulein Else van Schnitzler, een novelle in de vorm van een innerlijke monoloog

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Om een techniek of een stijl te beheersen moet je erin ondergedompeld worden en liefst gedurende een lange tijd...Zij wil het vak van danser, dans-leraar en choreograaf tot een erkend beroep gepromoveerd zien : een lofwaardig opzet met vele argumenten pro, maar waaraan toch ook enige an-geltjes vastzitten...Ofschoon Mudra in de eerste plaats was bedoeld als een kweekschool voor eigen dansers -een radicale erkenning van en een reactie tegen het ontbreken van een pedagogische structuur in het toenmalige

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Verdoofd van verdriet als we de voetstappen vinden, niet de hele herinnering, om de dooie dood niet, een schilfertje roos misschien, een luciferhoutje, een speekselvlek, een draadje uit een...een 'ander' soort zien is". In een poging om dat andere zien te omschrijven spreekt hij van een "actieve apatheia", een actieve onverschilligheid, en van "een cryptische blik": een blik die stil blijft...Het huis is veeleer een rudimentair schema van een huis : een kelder, een woonkamer en een zolder

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Hij schreef Het geheugensteuntje (1959), Het Tuinfeest (1963), De Dienstnota (1965), Poetsoek (1968), allemaal absurde Ionesco-achtige toneelstukken, volgens Martin Esslin een volmaakte samensmelting...Wij weten maar al te goed dat een staat die nooit toegeeft, die zijn eigen kunstenaars gijzelt, zoals een vulgaire terrorist, meer en meer last heeft om zijn eigen burgers onder de knoet te houden...Een meubelmaker kon in de gevangenis toch ook geen stoel of tafel maken, een leraar lesgeven ! Dus een auteur mocht niet schrijven

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Wanneer de wereld zelf een spektakelstuk geworden is, waarbij je van het ene hoogtepunt in de andere climax tuimelt, waarin de tijd zich verdicht in een helse opeenvolging van dramatische taferelen...Maar de mislukking is niet absoluut : de tekst laat nog een sprankel hoop op een andere, zwarte, revolutie...De tekst van A. Schnitzler Au perroquet vert (Der grüne Kakadu) uit 1898 speelt zich af op die bewuste quatorze juillet, in een groezelig cabaret waar de adel zich komt vermaken met het spel van een

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
aanwezigheid van vakkennis en zelfontplooiing; het onderstreept het belang van een intense relatie tussen meester en leerling; het bevestigt dat een hogere kunstschool als instelling een zo ruim mogelijke vrijheid...Waarom wordt dan via dit decreet de schoolstrijd in de kunstopleiding geïntroduceerd ? Wat maakt het voor een student in het kunstonderwijs in godsnaam uit welke ideologische overtuiging zijn leraar...toegedaan, als die leraar een begenadigd kunstenaar is en een enthousiast pedagoog ? Door de eeuwen heen zijn artiesten in botsing gekomen met kerkelijke en andere overheden, met opgelegde normen van welke aard

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
WEDUWE Gooi je jouw hersens in een emmer biotex blijft er niets over, niet eens een wurmpje alleen een emmer stinkend water en nog zou je je erin verdrinken, zei zij...VRIEND Er was eens een hoer met een hart van goud en een stem als een carillon en haar klanten gaf ze altijd een pilsje en een reepje chocola en ze mochten de hele nacht blijven en 's ochtends...de kleur had van een voorrangsbord en krullen als in een zagerij, en vaak bleven ze nog uren ronddrentelen voor haar raam, want ze was geliefd als verse broodjes en een klant was zo vervuld van haar

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Mariën (leraar conservatorium Antwerpen), Luc De Smet (direc- teur De Kleine Academie) en Steven Maes (student H.R.I.T.C.S...Johan Van Assche (acteur bij De Tijd en leraar op het conservatorium Antwerpen) en Peter Rouffaer (leraar conservatorium Brussel) hadden in laatste instantie afgezegd...Dat houdt namelijk, vooral in de provincie Antwerpen, de fusie van een aantal bestaande instituten in, met boven de verschillende artistiek-pedagogische directies een financieel-administratief

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Tijdens dat debat gaf Luc Perceval, artistiek leider van de Blauwe Maandag Compagnie, een lezing en werd een brief van de acteur Rik Hancké voorgelezen...goed dat een criticus zoveel mogelijk een insider wordt...een leraar moraal die op free-lance basis voor de kunstredactie een artikeltje moet plegen ? Toen de BMCie laatst een persconferentie organiseerde voor Voader en onze dramaturg en ikzelf een uur lang een

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
Vanaf nummer: ........................................... Datum: ...............Handtekening: .............. Een jaarabonnement kost slechts 1300 fr...100, 2000 Antwerpen 1 Voor Nederland: Antwoordnummer 10022, 1000 PA Amsterdam Een postzegel is niet nodig NWT 2/92 (maart-april) is een essay-nummer...Camille Paglia haalt in haar stuk over seks en beschaving meer overhoop dan een gemiddelde academicus in zijn hele leven

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
simpele vaststelling dat iets is zoals het is. Neem nu, in een oordeel over een acteursprestatie, de voor de hand liggende vergelijking van een tekstuitvoeder met een muziekuitvoerder...De dag nadien probeert een van de juryleden van het Theaterfestival 92 me te overtuigen van het achterhaalde van die aanpak, en schrijft een jurylid van een vorig Theaterfestival een harde...Daarom pleit ik voor de criticus als toeschouwer, als dilletant, connoisseur, voorstellingenbeschrijver en begeleider van een onwillig publiek, als leraar van codes

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Als ze een keer na een ordinaire ruzie worden gearresteerd en aan elkaar vastgeketend, merkt zij in een vlaag van luciditeit op, dat hij nu eindelijk niet meer van haar los kan komen...De zoon heeft zich losgemaakt van de ouders, maar een binding aangaan met een ander...Anders wordt het als hij wordt geconfronteerd met een reeks van personages die hij niet anders leert kennen dan in een korte monoloog of via een klein dialoogje

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
Nu is een aria ook op zich een moeilijk gegeven, omdat het in de aria vaak gaat om een suspensiepunt in een dramatisch verloop...Medea-material had zelfs een revolutionair scène-gebruik, omdat je niet, zoals bij de gewone scène, een constructie had vanuit een centraal vluchtpunt vanwaaruitje alles kan overzien, maar een scène...Het was zeker een optie om verschillende scènes te hebben en een bepaalde afscheiding tussen verschillende gegevens te veroorzaken, zodat er een soort multifocus tot stand komt, een verdeeldheid van

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
Hij ziet een gevecht tussen een kever en een vlieg...Hij wordt 'met kind bekleed' door de leraar Pimko, de personificatie van de 'vorm'. Gombrowicz neemt op een hilarisch geraffineerde manier het onderwijs en de cultuuroverdracht op de korrel, en legt...fragment van de vadermoord uit De Gebroeders Karamazov wordt als een slap-stick gebracht en een paar keer herhaald, als een filmsequens die steeds opnieuw moet worden opgenomen en waarbij Van Dyck met gipsen


Toon volgende resultaten