Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


75 document(en) met "Een Vlaming" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Er dreigt zich een zekere gemakzucht te installeren, een familiariteit, een routine". Daarom koos ze voor de aanbieding van Rense Roy-aards (een van de oprichters van het Werktheater en de regisseur...Het beeld dat de Nederlander van de Vlaming heeft, noemt ze erg clichématig; een Vlaming wordt geassocieerd met het niveau én het karakter van zijn stripcultuur...Geografisch gezien biedt het Vlaamse theaterlandschap door de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel (Brussel is bovendien nog steeds een hoofdstad waar de Vlaming zich in een strijdpositie bevindt) een

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Deze opera is al bij al een klein stuk: drie zangrollen, een klein koor, een bescheiden orkest en een minimale dramatische actie...Een reeks gesprekken in een stuk van Mamet is een reeks wedstrijden, in vele rondes, nu win je er een, dan verlies je er een...Zonder een uitgebreide infrastructuur, in leven gehouden én door de gemeenschap én door een veelsoortig publiek, kan een machinerie zoals de rock (a fortiori een machinerie zoals het theater) niet

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hebben ze mij bij de hand als jurylid van bet festival, hebben ze nog een Vlaams alibi nodig (ik blijk als enige Vlaming te zetelen onder zes panelleden en een moderator) en denken ze...Als u dat probeert open te schuiven, veroorzaakt u alleen maar een implozie, een geblakerd gat, brand in uw woning en misschien wel een splinter in uw oog, waardoor u nooit meer goed theater noch...Theater en televisie samenbrengen is als goudvissen naar adem laten happen op een podium en mensen verzuipen in een aquarium

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
doorbroken, net op een moment dat ook de overheid hiervoor, met de creatie van 'receptieve productiecentra' ook een subsidieerbare structuur voorzag...gepriviligeerde gasten' als Jürgen Gosch en de Wooster Group -- zich in een grootschaligheid bevinden, deze ambiëren of minstens een grootschalig budget hebben...De anonimiteit van de Brusselse Vlaming -- de Beursschouwburg is een eiland tussen gorzelige dancings waar verbasterd Frans de hoofdtoon voert: een symbool haast voor een hopeloos gevecht om de

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Brussel was niet meer dan een standplaats voor een in de beginfase vooral reizende groep die zich een tijdlang ook Brabants Kollektief voor Teaterprodukties genoemd heeft...Toch zijn er projecten en dromen: de Beurs wacht op de realisatie van de verbouwingsplannen die een tweede zaal en een foyer voorzien waardoor er een groter contact met het publiek en een sterkere...Bij wijze van denkoefening: een KVS in handen van een Blauwe Maandag Cie, met een aan een nieuwe werking aangepaste structuur, zou het repertoiretheater in Brussel een cruciale functie bezorgen

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Een ruimere aanwezigheid van een jonge in kunst geïnteresseerde elite in de stad betekent echter ook een mogelijkheid tot begunstiging van een eigengereid theatergebeuren...Een deel ervan zou later participeren in de opbloei van de 'gordel van smaragd'. In deze culturele centra van de Brusselse rand kan de zuivere Vlaming nu in eigen omgeving -- 'waar Vlamingen thuis...Voor een stad als Brussel is een eigen media-aanpak ook een belangrijk gegeven

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Hij brak met de traditie om elke week een nieuwe voorstelling uit te brengen, verruimde dat naar een tweewekenstelsel, om uiteindelijk, maar zonder succes, een vierwekenstelsel uit te proberen...Door de Beursschouwburg, de Workshop en Kunsten Cultuur verbond (Bob Van Aalderen heeft in het PSK een receptieve werking uitgebouwd) wordt aan de feesteling een experimenteel theaterfestival...de Koninklijke Muntschouwburg, waar voor het eerst in de geschiedenis een Vlaming benoemd wordt, gaat Gerard Mortier opera tot theater maken

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Meer en meer komen belangrijke voorstellingen tot stand, waarbij niet een tekstschrijver, maar een regisseur, een choreograaf, een plastisch kunstenaar e.a, de initiële én essentiële creatieve inbreng...Een seizoen opbouwen betekent méér dan het programmeren van een aantal stukken (ook al gebeurde de keuze voor ieder afzonderlijk op gemotiveerde wijze); seizoenen zijn schakels in de opbouw van een...Maar opvoeden is onvermijdelijk altijd een 'zacht gevecht': wie zijn kind wil opvoeden tot een mens die méér lust dan alleen frites en chocolade zal een dagelijkse strijd moeten leveren tegen het "ik

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Een meisje wil een engel zijn, een oude man wordt belaagd, een vrouw wordt neergeslagen door een reusachtige vleugel, een discussie over een knoop in een zakdoek, een appel wrodt opgegeten, er wordt...geschoten, doden vallen en staan weer op, het slotduet uit de Aïda van Verdi, een man cirkelt rond een meisje en leest voor uit Canetti, D.H.La-wrence, een graftombe, een huiskamer, een opgezette bulldog en dito...Wat eerst opvalt is dat deze Vlaming met respectabele internationale ervaring zich naar voor heeft geschoven als artistiek directeur van het gezelschap, niet als alleen-zaligmakend choreograaf, een

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Spreken we niet eenzelfde taal ?
Het had wel voordelen te studeren in een gebouw waar ook een Franstalige theaterschool (Insas) gehuisvest was...Ik zal nooit vergeten wat hij mij op een zachte zomeravond in Avignon vertelde over zijn verblijf in 1936 als beursstudent in de Sovjet-Unie...Hier, in Brussel, is het mij duidelijk geworden dat theatermensen eenzelfde taal spreken, met een veelheid van klanken

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Hij moet over een groot incasseringsvermogen beschikken, zoals bleek toen een bepaalde krant een frontale aanval op hem richtte...een alternatieve Carmen, een werk dat het publiek aantrekt, maar met een regisseur die er bijna een nieuwe opera van maakt, zoals Peter Brook gedaan heeft...Ik zou graag af en toe een opdracht geven voor een werk over een eigentijds onderwerp, als het geld en de mensen daarvoor kunnen gevonden worden

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Terwijl er in de diepte absoluut een moraliteit wordt meegegeven -al was het die van het amorele- ontstaat, door het feit dat men er niet op gaat zitten, de illusie dat ze afwezig is. De Vlaming mag...naar steriele voorschriften, naar een Verwandlungstechnik die van het eigen wezen uitging en niet van een vooronderstelde personagepsychologie, naar dubbelzinnigheid, meerduidigheid, complexiteit en...De weinigen, die er toch in stapten -een al geciteerde Vandervost of een halve idealist als Perceval, die dachten wellicht iets te kunnen in beweging zetten- kwamen daar al snel van terug

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Er is een scène vooraan waarin een vrouw op een langzaam ronddraaiende ping-pongtafel ligt temidden van een vierkant van stoelen...Terwijl aanvankelijk een stoel een stoel is, het repetitielokaal een repetitielokaal, een repeterend acteur een repeterend acteur, wordt naar het einde van de voorstelling de stoel een troon, het...Het theatrale in die decors wordt niet bereikt door een volledig abstract scèneconcept te creëren - een huis lijkt nog altijd op een huis en een kamer kan je direct herkennen als een kamer - maar door

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Walter Tillemans
Maar in Vlaanderen gaat alles traag, de Vlaming is een middeleeuwer...Een toevallige bundeling van acteurs die niet binnen het leidend principe van een artistieke visie bij elkaar zijn, kan ik moeilijk een gezelschap vinden...Ik wou autonomie, een samenwerkingsverband Raamtheater-KNS, een sanering en het werken met een enveloppe

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Dat Brulin die rol kon spelen - zeggen de informanten -had mede te maken met het feit dat hij een Vlaming was...Binnen de door het kolonialisme vergiftigde verhoudingen tussen Nederlanders en autochtonen, kon het bijna alleen een Vlaming zijn die én genoeg een vertegenwoordiger was van de (Hollandse) high...Preciezer nog: als Vlaming begreep hij genoeg van een cultureel minderwaardigheidscomplex om dat in de gekoloniseerde gebieden ten gronde te kunnen begrijpen

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Dit hoeft geen pleidooi te zijn voor een nieuw, eengemaakt wereldbeeld, maar precies een tegengif, een hanteerbaar begrippenapparaat en een zinvolle retoriek tegen de 'sterke' wereldbeelden, die...Freud maakt het onderscheid tussen twee soorten vreemden in de psyche: een angstaanjagende, niet-afgebakende vreemdeling (de projectie van de onlust), en een welwillende dubbelganger, een schaduw die...Critici mogen hen die ij delheid niet aanpraten: alleen een benadering die geen misplaatst respect heeft voor het 'unieke' van de kunstenaar, kan een evenwichtige dialoog, een appèl op democratische

Nr. 38, Mei 1992 • Etc...
theater/dans/opera jaargang 10, nr 38, mei - juni 1992 Afgiftekantoor Gent X RUDOLF WERTHEN stapt op bij de Vlos DE BEWEEGING Een nieuwe dansopleiding...KUNST VOOR KINDEREN ? Het wel en wee van het kindertheater GUYJOOSTEN Een Vlaming in Hamburg JAPPE CLAES EN POL DEHERT over Theater Teater SE HABLA ESPAÑOL

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Terwijl autonomie het gevolg is van een normaal en gezond groeiproces, is autisme een ziekte die des te gevaarlijker is omdat ze een ongewenst bijprodukt is van dit streven naar autonomie, en er een...de verhoudingen worden plotseling omgedraaid). Anders gezegd: een duidelijke afkeuring van intolerantie in een sportklub of een stamcafé is veel efficinter dan een goedbedoeld manifest van progressieve...Ook als ze altijd een minderheid zullen blijven hebben deze intellectuelen (en een intellectueel betekent hier niet iemand met een diploma, een intellectueel is iemand die zelf denkt) toch de plicht

Nr. 42, Juni 1993 • Inhoudstafel
Steve Paxton Een video als een muziekstuk, vindt Herman Asselberghs 23 Antwerpen 93: Kunstonderacht Paul Demets temidden van de kinderen en de kunst 26 Theater: Roy Cohn/Jack...Ludo Abicht over het zoeken van de Vlaming naar zijn identiteit 46 Opera: Reigen in de Muntschouwburg Een opera die het leven iets te mooi maakt, vindt Johan Thielemans 48...Zuidpool Een sterke monoloog van Mark Steemans, vond Bruno Koninckx Foto Omslag Slotkoor, De Tijd / Patrick De Spiegelaere

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
De rol wil een vreemde, overgevoelige jonge man, maar 'dat kan niet makkelijk aannemelijk gemaakt worden door een fors acteur, die er veel ouder uitziet dan negentien jaar en een zware bromstem heeft...En hier speelt die wereldcatastrofe een rol bij een bevrijding van een mens, omdat op deze wrede en kronkelige manier de deuren opengaan en er even een frisse wind binnenwaait, een wind die de...Het is een genereus spelen, waarbij de factor : zich verstoppen in een rol, fysiek en vocaal onherkenbaar zijn voor een trouw publiek, een belangrijke rol spelen


Toon volgende resultaten