Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Eerste Bewoner Dan"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
de kaarsen worden gedoofd) Tweede Bewoner Ik zag vandaag een heer die een bankbiljet verloor ! Eerste Bewoner En dan ? (pauze) Tweede Bewoner Ik heb hem vandaag ontmoet...Eerste Bewoner En dan ? Tweede Bewoner Ik was vandaag op het kerkhof en hoorde fluisterende stemmen...Eerste Bewoner En een stem uit een graf zei Bobok, Tweede Bewoner Bobok ? TUSSENSCENE: GELDINZAMELING (De eerste bewoner geeft een schoteltje aan de tweede

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Vilvoorde opereerde en waar mensen als Charles Cornette en François Beukelaers hun eerste sporen verdienden; zij brachten o.m...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur...gebruikt om met de nachtwaker van de Petite Rue des Bouchers --een Rus met Lepold II-baard, met grote cape en kepi-- hele nachten door te praten, mekaars leven te stelen en dan verder niets ? Wat doe

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Maar weet ge dan wel waarom gij ze hier hebt doen laten komen dan...Burgemeester Goed, dan herbeginnen we. Pastoor Voor wie kiezen we dan nu...Pastoor Had hij dan echt een staart dan

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Maar wat dan met Buysse die in het bikkelharde Driekoningenavond de wrede hoofdfiguur Cloet tot op het einde laat zwijgen...Voert hij dan solo-monologen...Tot nu toe laat niets vermoeden dat de komende subsidieveldslagen veel meer om het lijf zullen hebben dan het reproduceren van de gangbare kwalitatieve criteria

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Met enige afstand kunnen we nu dan wel zien dat het hier vaak om niet meer dan een potsierlijk opblazen van het zelf ging, maar dit neemt niet weg dat de idee op dat ogenblik postvatte dat de acteur...Merkwaardig genoeg is dit tweede, ons eerder bekende en ogenschijnlijk bloedernstige, geëxalteerde streven een stuk minder gevaarlijk dan het eerste...De Verdorven stad - Marc Sleen wat anders aan haar hoofd heeft dan 'nog meer werkelijkheid'. Die is er al, met bakken

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
uit de weg en heeft het dan over het 'spanningsveld' van tegenstellingen als grootschalig-kleinsteeds, strak-speels, hoog-laag, nieuw-oud, ernstig-frivool enzovoort (een ideale nooduitgang trouwens, dat...De toren is een karikatuur, een vulgaire farce of een plek met hoge spektakelwaarde (wanneer de laatste bewoner zich koppig aan zijn flat vastklampt, bijvoorbeeld). Bruno De Meulder: 'Het vuile...Hij heeft het dan over 'de enige toren uit de Brusselse skyline die niet misplaatst is', of over de hoeken van waaruit de Martini moet bekeken worden

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
En als dat eerste contact dan zo belangrijk is voor de waardering van het theater, waarom heeft men dan niet de moed om alleen de allerbeste producties - binnen welk genre dan ook - aan te bieden als...Eerder mee zaaien dan oogsten', was de conclusie na het eerste Paleisseizoen...De doelbewuste programmering op niet minder dan 22 plekken in de stad (culturele instellingen en locaties) gaf de eerste editie van Tweetakt de allure en de sfeer van een stadsfestival, met kunst voor

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Als het niet goed genoeg was, dan ging het de kast in, was het wel goed genoeg, dan kwamen we ermee naar buiten, maar wel met de volgende belofte aan onszelf: ‘We zijn begonnen met sociaal...het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Twintig percent van onze projecten wordt niet bekend gemaakt omdat we vinden dat het niet klaar is. De Goesting-reeks hebben we dan weer wel bewust op de agenda gezet

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Als het waar is dat 'performance' vandaag refereert aan zowel experimentele kunst als bedrijfsunits en technologische systemen (McKenzie), dan is Michel Fournier onmiskenbaar een eigentijdse performer...Voor het culturele bereik geldt in dat opzicht wat Rose Lee Goldberg over performance schreef: 'Anders dan in het theater: de performer is de artiest, en de inhoud volgt zelden een traditionele plot...Walter Benjamin, met het futurisme voor ogen, al vastgesteld dat de mens in staat bleek de 'eigen vernietiging als esthetisch genot van de eerste orde te ervaren'. De realtime gemediatiseerde

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
zijn zij dan weer weg (lacht). Maar er zijn ook mensen die hier dan uren blijven rondhangen en jeugdverhalen beginnen te vertellen over een varkensstal of over kunstcircuits in Lissabon...Als we een balans opmaken van vorig jaar, dan zie je dat je het eerste jaar nodig hebt om die overgang te maken, om die breuk langzaam te maken...Als wij het hebben over participanten en publiek dan gaat het absoluut niet daarover

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Maurice Merleau-Ponty stelt in Fenomenologie van de waarneming (1945) dat de synesthetische waarneming - het horen van kleuren en zien van tonen - eerder regel dan uitzondering is. Je ziet de...Tussen de wegen in bevindt zich dan het bos of het oerwoud: zonden die verbonden zijn met de zintuigen...Misschien zijn volwassenen hier minder toe in staat dan kinderen

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Maar dan wel gedurende een afgebakende periode van een tiental dagen tijdens de anders toch wel erg ledige zomer...En dat is een stuk interessanter dan dat ik ga bepalen wat wel of niet politiek is.' Het ondermijnen van deze versimpelde verantwoordelijkheidsmoraal vraagt veel tijd en veel moeite...De eerste twee jaar van haar vijf jaar durende residentie in de wijk besteedde ze voor een groot stuk aan sociale dienstverlening: het in orde maken van papieren van haar medewerkers, die ze op straat

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Het inbedden van interactieve technologieën in de publieke ruimte heeft op twee vlakken nieuwe perspectieven geopend: ten eerste voor stedelijke infiltratie met een grote betrokkenheid op de bewoners...En ik doel dan niet op een medische, klinische schizofrenie maar eerder schizofrenie als een metafoor om het creatiemoment te beschrijven...Ik maak wel voorstellingen met Heine Avdal en met Patricia Portela, maar zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het levende, het menselijke

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Uiteraard, Steijn probeert hier met het waarheidsargument niets te slijten dan een verouderde kunstvorm als theater of dans −en dat is nog steeds iets anders dan tandpasta of gezichtscrème− maar de...Reageer je niet, dan is het alsof je onverschillig bent of niet opgewassen tegen de uitdaging; reageer je wel, dan loop je het risico dat je terechtgewezen of uitgelachen wordt...De vraag is wat er dan in de plaats komt, hoe de hedendaagse beeld- en persoonlijkheidscultuur daar bron, vehikel dan wel uitkomst van is en waar dat toe leidt, ook in politiek opzicht

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Het is dan misschien problematisch om te vragen naar het nut van kunst en naar datgene waar kunst al dan niet mee gebaat is, maar het is minstens even belangrijk om deze problematiek in de context van...Want wanneer de eerste opwinding van het reizen en het elders-zijn gezakt is, en het een gewoonte wordt om in vreemde streken te werken, dan treden de bijwerkingen op de voorgrond en komen de...over de omvang en de aard van kapitalistische goederenproductie en -stromen, moet ook de dans niet bang zijn om haar middelen anders in te zetten dan voor het prestige van enkele kunstenaars of voor de

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Transculturele vibraties De multiculturaliteit voorbij Rudi Visker – Tekeningen: Dan Perjovschi, A book with an attitudes – Dan Perjovschi in Geneva, Attitudes, 2007...Behoud ik mijn geloof (dat zij misschien als loutere mythologie beschouwen), dan is hun geloof bijgeloof, behoud ik mijn zijnde wereld, dan is hun wereld niet zijnd’22...Meer dan tien jaar nadat deze woorden geschreven zijn, is de Ander populairder dan ooit

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
hetzelfde materiaal, maar dan tienmaal groter dan het origineel; en een primitieve hut...Het regent en het blijft regenen, dan wat zachter dan weer wat intenser...Dan spuwt het water naar buiten, eerst langzaam uit de deur en dan geleidelijk uit alle ramen, met toenemende kracht en quasi eindeloos, om te eindigen in een overdonderende zondvloed die alles en

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Een aanlokkelijk licht kan niet meer dan een lege nachtvlinderval zijn als er aan het einde van de rit geen enkel seculier statement voor het grijpen ligt...Vanaf dan was gewichtloosheid een dansideaal dat nog meer dan een eeuw nastrevenswaardig bleef...De schoonheid vloeit dan niet alleen voort uit de gratie waarmee de bewegingen worden uitgevoerd, maar ook uit de ogenschijnlijk perfecte symmetrie van de lijven zelf, en hun vloeiende versmelting met