Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Eerste Bewoner Genoeg"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner En een stem uit een graf zei Bobok, Tweede Bewoner Bobok ? TUSSENSCENE: GELDINZAMELING (De eerste bewoner geeft een schoteltje aan de tweede...Eerste Bewoner Kom, wij hebben nog werk ! Tweede Bewoner Wat wil je nu met mij doen ? Eerste Bewoner Kom, je moet niet bang zijn, het duurt niet lang...Tweede Bewoner Doe open, ik ben het ! Eerste Bewoner Wat wil je nog meer ? Heb je me nog niet genoeg bestolen, waarom kan ik niet van je afgeraken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Dc zee wordt licht van tintelingen en de golven zijn juist zilveren horenkens, Anna Dat is de eerste lentenacht, lieveke...Burgemeester (appel in de hand) Gelooft gij nu echt dat dat een appel is. Pastoor Ik vrees het Burgemeester Appels op de eerste dag van de lente...Pastoor En het kon voor u niet rap genoeg gaan

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Merkwaardig genoeg is dit tweede, ons eerder bekende en ogenschijnlijk bloedernstige, geëxalteerde streven een stuk minder gevaarlijk dan het eerste...Het einde van de negentiende eeuw geeft de eerste grote stadsherstructureringen te zien (het fenomeen van de nieuwe, ge- De avonturen van Nero en co...Die historiciteit wordt echter in de huidige city marketing, en zelfs in de ervaring van de toevallige gebruiker, de niet-bewoner, platgedrukt tot een beeld

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Gelukkig waren er toch twee opmerkelijke producties in het eerste seizoen: Het Vissekind (tekst en regie: Judith de Rijke), een kippenvel bezorgende combinatie van een kaal-poëtische tekst en rauw...Uit de matige resultaten van het eerste seizoen trok HETPALEIS enkele conclusies: meer communicatie met de artiest en een productiedramaturg voor elke productie, een aanpak waar onder andere Stefan...De doelbewuste programmering op niet minder dan 22 plekken in de stad (culturele instellingen en locaties) gaf de eerste editie van Tweetakt de allure en de sfeer van een stadsfestival, met kunst voor

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Dit gesprek wil in de eerste plaats de projecten situeren binnen het globale artistieke veld, om zo een aanzet te vormen voor verder redactioneel onderzoek...Als het niet goed genoeg was, dan ging het de kast in, was het wel goed genoeg, dan kwamen we ermee naar buiten, maar wel met de volgende belofte aan onszelf: ‘We zijn begonnen met sociaal...het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Het kan niet echt verwonderen dat de inspiratiebronnen in eerste instantie visueel waren...Walter Benjamin, met het futurisme voor ogen, al vastgesteld dat de mens in staat bleek de 'eigen vernietiging als esthetisch genot van de eerste orde te ervaren'. De realtime gemediatiseerde...De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Je moet de ploeg hebben, je moet de makers hebben, en op de State of Waste kwam dat allemaal voor de eerste keer samen...Dus een eerste relevante betekenis is dat de Situationisten het begrip 'Potlach' gebruikten voor hun onderzoek en voor hun communicatie...Als je binnenkomt in een labyrint van Enrique, ontmoet je ook niet de acteur die per-formt voor honderdduizend mensen of tienduizend of duizend of zelfs honderd... Je ontmoet daar de bewoner van die

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
eerste instantie stond ik daar wat weigerachtig tegenover, maar omdat de druk steeds groter werd, heb ik uiteindelijk toch een uitspraak doorgestuurd...Ik heb in het begin van de brief duidelijk gezegd dat het niet ging om een statement, maar dat, als het hard genoeg werd geroepen, het wel zo zou kunnen functioneren...eerste instantie kon ik dat begrijpen, maar bij Stolhofers persoonlijke brief, die zei dat het gegeven te complex was, dat zijn publiek dat niet zou begrijpen, en dat de pers alleen daarover zou

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
eerste instantie herhaalt zich hier wat ook in de werkelijkheid gebeurt: je kan alleen maar gegêneerd toekijken...Het analytische registreren, als een detective, slaat om in een rêverie waarin je fantasmatisch dingen gaat bezetten met de persoonlijkheid van de bewoner...Bozic was overigens verstandig genoeg om geen foto’s in het interieur achter te laten die deze fantasie kunnen laten stilvallen). Tegelijk weet je pertinent dat de persoonlijkheid, de intimiteit die

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
En dat is niet eens een illusie, want ik heb me met mijn aankoop effectief iets toegeëigend, dat voordien toebehoorde aan een bewoner van de stad en daardoor in overdrachtelijke zin aan de stad zelf...Want wanneer de eerste opwinding van het reizen en het elders-zijn gezakt is, en het een gewoonte wordt om in vreemde streken te werken, dan treden de bijwerkingen op de voorgrond en komen de...de eerste plaats is er nood aan een heel andere infrastructuur van de plek, bijvoorbeeld kinderopvang voor choreografen met families of ook beter ingerichte kunstenaarsverblijven

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Het transculturalisme belooft ons de hemel op aarde, maar men moet altijd voorzichtig zijn met dergelijke beloftes want het zou wel eens kunnen dat de aarde niet genoeg op de hemel lijkt om een...Husserl geeft in zijn intersubjectiviteitsmanuscripten een eerste mogelijkheid aan: ‘Kan ik de mythische overtuigingen van de anderen, die de zijnszin van hun wereld (van hetgeen zij als zijnde...Nietzsche, die misschien als eerste het probleem van het historisme werkelijk heeft begrepen, ziet hierin een vlucht en een teken van een onvermogen: ‘Der Wahrheit dienen wenige

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Al was het in eerste instantie maar omdat de rest van de artistieke wereld dat ook niet doet, en discursieve zelfmarginalisering dus een reëel gevaar is. Kunst is ‘interessant’, kunst ‘werkt’, kunst...Flora et Zéphyre, een ballet van Charles-Louis Didelot uit 1796, staat te boek als de eerste keer dat een danseres met behulp van kabels over het podium zweefde...Die weemoed stamt echter niet van de aanblik van iets subliems, zoals bij de eerste slingerbeweging het geval is. Ze ontpopt uit het inzicht dat je dat subliem mooie gaandeweg uit het oog hebt