Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Eerste Bewoner Het"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Ondertussen is de tweede bewoner terug bij de voordeur gekomen en kijkt gefascineerd naar het spel van de eerste bewoner, zonder dat deze hem opmerkt) Eerste Bewoner Sint Petersburg, 28 juli...Eerste Bewoner Kom, wij hebben nog werk ! Tweede Bewoner Wat wil je nu met mij doen ? Eerste Bewoner Kom, je moet niet bang zijn, het duurt niet lang...Eerste Bewoner Het leven zal nooit een feest zijn, vergeet het niet ! Tweede Bewoner Dit moet het paradijs zijn, wij hebben niets anders in deze korte tijdspanne

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
een steegje, afspeelde en gecreëerd werd op 26 juli 1973 in de Jules Lahayestraat 21 te Jette (ook gespeeld in het Patershol te Gent); en ten slotte Nachtelijke Bezoekers (eerste opvoering 14 februari...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur...Wat doe je met iemand die in het sanatorium aangekleed op bed ligt, klaar om uit te gaan, de eerste bezoekers de weg wijst naar het café en zelf door de haag kruipt om die bezoekers daar te vervoegen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Burgemeester (appel in de hand) Gelooft gij nu echt dat dat een appel is. Pastoor Ik vrees het Burgemeester Appels op de eerste dag van de lente...Het is de eerste keer dat hij zoiets ziet...Hij zal ook niet spreken over het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen, artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het uitleggen van dromen, het voorspellen van de toekomst, het lezen voor regen

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Opnieuw gaat hij nièt af op wat men zegt, op wat de kennis hem voorhoudt of op wat de gewoonten van het land hem als bewoner voorschrijven...Van de artiest vergt dit, in eerste instantie, een bereidheid om het gesprek met de straat aan te gaan...Sommigen komen dan ook steevast uit bij de kunst en zeker niet bij het sociale, bij het elitaire en zeker niet bij het populaire, bij het theater en zeker niet bij het hybride

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Het wettigt overigens het vermoeden dat de pijlsnelle teloorgang van het theater in het Oostblok, na het vallen van het ijzeren gordijn, veel te maken heeft met precies het in snel tempo eroderen van...Het woord collectiviteit lijkt veel weg te hebben van het monument dat het publiek voor zichzelf opgericht heeft nadat het ter ziele gegaan is. Als het leven dat herdacht wordt nadat het verdwenen...Het einde van de negentiende eeuw geeft de eerste grote stadsherstructureringen te zien (het fenomeen van de nieuwe, ge- De avonturen van Nero en co

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Maakt ook het festival komaf met het provencialisme, en past het zich - zelf eveneens een nieuwkomer -net zo 'naadloos' in in het stedelijke weefsel...De utopie van het moderne In zijn essay Het gebroken spiegelpaleis benadert Bruno De Meulder de eerste wolkenkrabber van de Noordwijk als een stedelijk fenomeen...Het Rogiercentrum stond in het naoorlogse Brussel symbool voor de nieuwe stad 'die de avant-garde in het vuur van het vooruitgangsgeloof trachtte te smeden en die radicaal in het teken van de

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Gelukkig waren er toch twee opmerkelijke producties in het eerste seizoen: Het Vissekind (tekst en regie: Judith de Rijke), een kippenvel bezorgende combinatie van een kaal-poëtische tekst en rauw...zijn handvest stelt HETPALEIS een voortrekkersrol te willen spelen op het vlak van theater voor de grote zaal, op de eerste plaats door zelf voornamelijk theater voor de grote zaal te maken en...onderhandelingen met vakbonden - die moesten overwonnen worden tijdens het eerste werkjaar

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
En voor het Cultureel Centrum zelf: dat lag al tien jaar tussen die gemeenschap en het was de eerste keer dat we zoiets deden...het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Als er ooit een centrum voor cultuurcommunicatie komt, hoop ik dat het gelinkt is aan het verhaal van de bewoner, zodat je ook als producent geconfronteerd wordt met het verhaal van die

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Voor het motto van zijn technologisch waagstuk gaat hij te rade bij William Faulkner: 'Het is noodzakelijk om dromen te koesteren die zo groot zijn dat men ze niet uit het oog kan verliezen...Het kan niet echt verwonderen dat de inspiratiebronnen in eerste instantie visueel waren...Walter Benjamin, met het futurisme voor ogen, al vastgesteld dat de mens in staat bleek de 'eigen vernietiging als esthetisch genot van de eerste orde te ervaren'. De realtime gemediatiseerde

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Etcetera maakt met het Nieuwpoorttheater een balans op van het eerste anderhalve seizoen en blikt even vooruit naar het TIME Festival, dat in mei 2003 plaatsvindt onder de artistieke leiding van Geert...plek in het labyrint, en die bewoner richt zijn plek in en ontvangt er iemand...Dehollander zijn jullie jezelf in verschillende opzichten gaan marginaliseren...' - dat is een voor de hand liggende commentaar na het eerste jaar en dat is eigenlijk geen negatieve opmerking

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
het zien van een baken van licht (een foto-opname tijdens de workshop, een acteur/bewoner in het labyrint). Het is een zoektocht naar het evenwicht tussen vertrouwen, veiligheid en autonomie...Het contrast tussen het pikdonker van het labyrint en het loslaten van de ballon in een helblauwe, onmetelijke hemel: misschien is het wat voor de hand liggend, maar het werkte wel...Hij vindt het wezen van het spel - en zo ook van het kunstwerk - terug in het oneigenlijke gebruik van het woord: zoals in een 'spel van licht' of een 'spel van golven' is het doel van het spel niet

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Ik heb in het begin van de brief duidelijk gezegd dat het niet ging om een statement, maar dat, als het hard genoeg werd geroepen, het wel zo zou kunnen functioneren...eerste instantie kon ik dat begrijpen, maar bij Stolhofers persoonlijke brief, die zei dat het gegeven te complex was, dat zijn publiek dat niet zou begrijpen, en dat de pers alleen daarover zou...De eerste twee jaar van haar vijf jaar durende residentie in de wijk besteedde ze voor een groot stuk aan sociale dienstverlening: het in orde maken van papieren van haar medewerkers, die ze op straat

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
het kader van de eerste musicologische methodologieën (Pythagoras) werd klank geassocieerd met de goddelijke krachten van het heelal...Ik maak wel voorstellingen met Heine Avdal en met Patricia Portela, maar zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het levende, het menselijke...Door de afmetingen van de voorwerpen, wordt het afluisteren een zichtbaar gegeven en bevraagt het project de idee van het private en het publieke in de stad

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Dat versterkt nog je interpretatiedrift: het ‘verhaal’ van de afwezige bewoner wordt je gids bij het filmen en monteren...Het analytische registreren, als een detective, slaat om in een rêverie waarin je fantasmatisch dingen gaat bezetten met de persoonlijkheid van de bewoner...Ondanks de banaliteit, tijdelijkheid en toevalligheid van zo’n interieur, is het wel een constructie die als een scherm tussen de bewoner en de buitenwereld staat

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Het eerste was een project dat Jochen Roller en ik samen hadden uitgedacht, het tweede kwam er in opdracht van het APAP (Advancing Performing Arts Projects). Voor deze twee projecten bezocht ik de...Want wanneer de eerste opwinding van het reizen en het elders-zijn gezakt is, en het een gewoonte wordt om in vreemde streken te werken, dan treden de bijwerkingen op de voorgrond en komen de...Maar dat is een ander verhaal... ...en komen de eerste verschijnselen van vermoeidheid aan het licht

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
en dit omdat het breekt met de romantische verwarring in het multiculturele cultuurconcept (4). Ik bespreek voorlopig opnieuw alleen de eerste drie elementen van deze zelfpresentatie...Op het eerste gezicht was het dit eigene dat in het multiculturalisme een echte ontmoeting met het vreemde in de weg stond...Het is pas hier dat het verschil kan zeggen wat het is en waar het voor staat, en dat het zich als het betere argument kan laten gelden

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Een werk van een grote somberheid, een onverbiddelijke struggle for life (althans op het eerste gezicht) dat door zijn vormelijke kracht een troost genereert die elke ondergangsgedachte en...Op het eerste gezicht een besturingsmechanisme voor de elektrische trekkenwand, of misschien louter versiering, want de gele kabels lopen over in rode, dunnere kabels, die aan de verschillende trekken...Een blik vol (on)begrip over het feit dat dit onweer ooit zal eindigen en dat het paradijs onaangetast terug zal keren naar zijn onverstoorde bewoner

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Al was het in eerste instantie maar omdat de rest van de artistieke wereld dat ook niet doet, en discursieve zelfmarginalisering dus een reëel gevaar is. Kunst is ‘interessant’, kunst ‘werkt’, kunst...Zijn enige bewoner is een etherisch lichaam dat zich onttrekt aan iedere aardse beschrijvingscategorie omdat het behoort tot de orde van het sublieme...Die weemoed stamt echter niet van de aanblik van iets subliems, zoals bij de eerste slingerbeweging het geval is. Ze ontpopt uit het inzicht dat je dat subliem mooie gaandeweg uit het oog hebt