Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Eerste Bewoner Kom"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Ondertussen is de tweede bewoner terug bij de voordeur gekomen en kijkt gefascineerd naar het spel van de eerste bewoner, zonder dat deze hem opmerkt) Eerste Bewoner Sint Petersburg, 28 juli...Eerste Bewoner En een stem uit een graf zei Bobok, Tweede Bewoner Bobok ? TUSSENSCENE: GELDINZAMELING (De eerste bewoner geeft een schoteltje aan de tweede...Eerste Bewoner Kom, wij hebben nog werk ! Tweede Bewoner Wat wil je nu met mij doen ? Eerste Bewoner Kom, je moet niet bang zijn, het duurt niet lang

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Burgemeester (appel in de hand) Gelooft gij nu echt dat dat een appel is. Pastoor Ik vrees het Burgemeester Appels op de eerste dag van de lente...Al een uur wachten we op u. Het is een wonder... Koster Ik kom mijn ontslag geven...geesten van onze burgers, artikel 11: Hij zal geen mens, man of vrouw... of kind... of dier, terreur... eh paniek... of schrik of ontsteltenis kom... inblazen, noch door schreeuw of woord of gebaar

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
De utopie van het moderne In zijn essay Het gebroken spiegelpaleis benadert Bruno De Meulder de eerste wolkenkrabber van de Noordwijk als een stedelijk fenomeen...De toren is een karikatuur, een vulgaire farce of een plek met hoge spektakelwaarde (wanneer de laatste bewoner zich koppig aan zijn flat vastklampt, bijvoorbeeld). Bruno De Meulder: 'Het vuile...Stellen we het even scherp: is de Martini-toren niet de noodzakelijke voorwaarde - de eerste steen in één of andere dominotheorie, zo u wil - voor de kaalslag van de wijk, zoals de ontsporingen van

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Goossens: Dan kom je natuurlijk bij het verhaal van Hush Hush Hush...Ten eerste de ‘nieuwstedelijke initiatieven’: kunstenaars en organisaties die werken met de driehoek sociaal engagement - artistieke vertaling - reflectie...het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Hoewel geur en andere zintuigen nog steeds centraal staan in zijn werk, lijken de poëtische voorstellingen die Vargas nu maakt op het eerste zicht de tegenpool van dit politiek actietheater...het ouderlijk huis is ons eerste universum, schuilplaats en voedingsbodem voor onze dromen...Na de 'dislocatie'-kamers, kom je terecht in een spel vol 'spanning, verleiding, nieuwsgierigheden en angsten',4 om tot slot, vooraleer je het labyrint verlaat, in de decompression-kamer, langzaam

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Het eerste was een project dat Jochen Roller en ik samen hadden uitgedacht, het tweede kwam er in opdracht van het APAP (Advancing Performing Arts Projects). Voor deze twee projecten bezocht ik de...Zo gaat de eerste wandeling van de studio of het kunstenaarsverblijf vaak richting stadscentrum om inkopen te doen: de kabel die je nodig hebt, de post-it blokjes die je vergeten bent, een paar dv...En dat is niet eens een illusie, want ik heb me met mijn aankoop effectief iets toegeëigend, dat voordien toebehoorde aan een bewoner van de stad en daardoor in overdrachtelijke zin aan de stad zelf

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Al was het in eerste instantie maar omdat de rest van de artistieke wereld dat ook niet doet, en discursieve zelfmarginalisering dus een reëel gevaar is. Kunst is ‘interessant’, kunst ‘werkt’, kunst...Zo bekeken draagt de eerste slingerbeweging van i/ii/ iii/iiii een vreemde paradox in zich: ze kan geïnterpreteerd worden als een citaat van een verjaard wereldbeeld, maar dat beeld kan zich niet...Die weemoed stamt echter niet van de aanblik van iets subliems, zoals bij de eerste slingerbeweging het geval is. Ze ontpopt uit het inzicht dat je dat subliem mooie gaandeweg uit het oog hebt