Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Eerste Bewoner Nu"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Kom, wij hebben nog werk ! Tweede Bewoner Wat wil je nu met mij doen ? Eerste Bewoner Kom, je moet niet bang zijn, het duurt niet lang...Eerste Bewoner Ik vergeef je wat je mij hebt aangedaan, maar ga nu weg ! Tweede Bewoner Jij zoekt een toevlucht in de wierook van gedachten en gebeden, in de boeken, in de woorden, maar ik wil enkel...Eerste Bewoner Nu zie je zelf wat er van jou geworden is! Wat een schande ! Tweede Bewoner De schande is voor mij

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
een steegje, afspeelde en gecreëerd werd op 26 juli 1973 in de Jules Lahayestraat 21 te Jette (ook gespeeld in het Patershol te Gent); en ten slotte Nachtelijke Bezoekers (eerste opvoering 14 februari...Wat doe je met iemand die in het sanatorium aangekleed op bed ligt, klaar om uit te gaan, de eerste bezoekers de weg wijst naar het café en zelf door de haag kruipt om die bezoekers daar te vervoegen...Het is niet te verwonderen dat die met zijn handen gaat werken en alleen maar kilometers en kilometers gaat stappen door de natuur... Bert Verminnen is dood nu

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Burgemeester (appel in de hand) Gelooft gij nu echt dat dat een appel is. Pastoor Ik vrees het Burgemeester Appels op de eerste dag van de lente...Het is de eerste keer dat hij zoiets ziet...Burgemeester Nog één keer, of het nu God is of de duivel, dat heeft weinig belang

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Opnieuw gaat hij nièt af op wat men zegt, op wat de kennis hem voorhoudt of op wat de gewoonten van het land hem als bewoner voorschrijven...Tweede verordening: interessante artistieke projecten doen intussen een beroep op een projectenpot die op enkele miljoenen na leeg is. Men deelt een kleine po in de transithal, wachtend op de eerste...Tot nu toe laat niets vermoeden dat de komende subsidieveldslagen veel meer om het lijf zullen hebben dan het reproduceren van de gangbare kwalitatieve criteria

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Met enige afstand kunnen we nu dan wel zien dat het hier vaak om niet meer dan een potsierlijk opblazen van het zelf ging, maar dit neemt niet weg dat de idee op dat ogenblik postvatte dat de acteur...Waarheen is de collectiviteit die dit samengaan als een vanzelfsprekendheid zag (een dergelijk plan zou nu bij projectontwikkelaars en makelaars alleen nog op hoongelach worden onthaald: wie zou daar...Het einde van de negentiende eeuw geeft de eerste grote stadsherstructureringen te zien (het fenomeen van de nieuwe, ge- De avonturen van Nero en co

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
en de Martini- of Mercedes Benz-toren is het Rogierplein nu een windtunnel...De toren is een karikatuur, een vulgaire farce of een plek met hoge spektakelwaarde (wanneer de laatste bewoner zich koppig aan zijn flat vastklampt, bijvoorbeeld). Bruno De Meulder: 'Het vuile...Nu en dan laat De Meulder in zijn kaarten kijken

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Uit de matige resultaten van het eerste seizoen trok HETPALEIS enkele conclusies: meer communicatie met de artiest en een productiedramaturg voor elke productie, een aanpak waar onder andere Stefan...zijn handvest stelt HETPALEIS een voortrekkersrol te willen spelen op het vlak van theater voor de grote zaal, op de eerste plaats door zelf voornamelijk theater voor de grote zaal te maken en...onderhandelingen met vakbonden - die moesten overwonnen worden tijdens het eerste werkjaar

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Neem nu het verhaal van Hush Hush Hush...Verbist: Je kan wel zeggen dat je ertegen bent dat er een enveloppe is gecreëerd, maar wij zijn er al vier jaar mee bezig en wij zijn heel blij dat er nu eindelijk een enveloppe is. Nu pas

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Het kan niet echt verwonderen dat de inspiratiebronnen in eerste instantie visueel waren...Walter Benjamin, met het futurisme voor ogen, al vastgesteld dat de mens in staat bleek de 'eigen vernietiging als esthetisch genot van de eerste orde te ervaren'. De realtime gemediatiseerde...De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
de Situationisten op dat ogenblik (de jaren vijftig en zestig, nvdr) doen, is zo relevant... ik denk dat we nu op een of andere manier op een spiegelbeeld daarvan staan...Dus een eerste relevante betekenis is dat de Situationisten het begrip 'Potlach' gebruikten voor hun onderzoek en voor hun communicatie...Als je binnenkomt in een labyrint van Enrique, ontmoet je ook niet de acteur die per-formt voor honderdduizend mensen of tienduizend of duizend of zelfs honderd... Je ontmoet daar de bewoner van die

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Hoewel geur en andere zintuigen nog steeds centraal staan in zijn werk, lijken de poëtische voorstellingen die Vargas nu maakt op het eerste zicht de tegenpool van dit politiek actietheater...het ouderlijk huis is ons eerste universum, schuilplaats en voedingsbodem voor onze dromen...Gent werd je uitgeleide gedaan door een acteur/bewoner die een papier met je 'eigenlijke', 'oorspronkelijke', 'lichamelijke' naam - je voet- en duimafdruk - aan een ballon vastmaakte

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
erger nog, omdat de artistieke ingreep met weinig overweging opnieuw wordt ingeschakeld in de zo verwenste entertainmentindustrie waartegen hij nu net was ingezet...Stel nu, je fotografeert jezelf met een stijve, en je zegt: dit is de poster van mijn nieuwe voorstelling, en je publiceert dat beeld in het boekje van deSingei...Toen speelde dit genoegzaam spelletje zich nog af in het theater, nu moet de boodschap ook worden uitgedragen over de stad

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Het inbedden van interactieve technologieën in de publieke ruimte heeft op twee vlakken nieuwe perspectieven geopend: ten eerste voor stedelijke infiltratie met een grote betrokkenheid op de bewoners...Toen Kurt Vanhoutte en ik begonnen te doctoreren was één van de eerste discussies: kan je van theater spreken als er geen acteur op de scène staat...Ik weet niet of academici en kunstenaars elkaar begrijpen, maar ik zit nu eenmaal op het snijvlak van beide domeinen en ik vind het treffend dat ze zo vaak worden gepositioneerd in termen van ratio

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Het is de opening in de gesloten fantasiewereld van de huiskamer waarlangs de beelden binnenstromen waarnaar de huiselijke ruimte –en niet alleen die– zich vanaf nu zal modelleren...De klanken die, dat begrijp je nu, door je medebezoeker in het belendende lokaaltje geproduceerd worden interageren nu schijnbaar wel met wat je ziet...Die voorspelbaarheid staat echter haaks op hoe de bewoner van een tienerkamer zijn interieur ervaart: hij zoekt er juist naar een exacte uitdrukking van wie hij is en vooral wil zijn

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Het eerste was een project dat Jochen Roller en ik samen hadden uitgedacht, het tweede kwam er in opdracht van het APAP (Advancing Performing Arts Projects). Voor deze twee projecten bezocht ik de...Zo gaat de eerste wandeling van de studio of het kunstenaarsverblijf vaak richting stadscentrum om inkopen te doen: de kabel die je nodig hebt, de post-it blokjes die je vergeten bent, een paar dv...Want wanneer de eerste opwinding van het reizen en het elders-zijn gezakt is, en het een gewoonte wordt om in vreemde streken te werken, dan treden de bijwerkingen op de voorgrond en komen de

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
en dit omdat het breekt met de romantische verwarring in het multiculturele cultuurconcept (4). Ik bespreek voorlopig opnieuw alleen de eerste drie elementen van deze zelfpresentatie...Wat hier ongetwijfeld zowel bij de multiculturalist als bij de transculturalist meespeelt, is een zekere angst die door het Verschil opgeroepen wordt en die door beiden op een, op het eerste gezicht...Waar Visker aan appelleert – de noodzaak van een discussie over het ‘gebrek’ dat identiteit, intersubjectiviteit en waarheid constitueert – is nu dringender dan ooit

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Een werk van een grote somberheid, een onverbiddelijke struggle for life (althans op het eerste gezicht) dat door zijn vormelijke kracht een troost genereert die elke ondergangsgedachte en...gemediatiseerde bestaan, maar dan zonder de technologische prothesen waarmee wij nu een beeld verwerven van de wereld en van onszelf...Op het eerste gezicht een besturingsmechanisme voor de elektrische trekkenwand, of misschien louter versiering, want de gele kabels lopen over in rode, dunnere kabels, die aan de verschillende trekken

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Al was het in eerste instantie maar omdat de rest van de artistieke wereld dat ook niet doet, en discursieve zelfmarginalisering dus een reëel gevaar is. Kunst is ‘interessant’, kunst ‘werkt’, kunst...Waar tijdens de eerste opvoering de particuliere schoonheid van nummer 1 vooral in het oog sprong, klonteren 1 en 2 in je blik nu samen tot een collectief lichaam...Die weemoed stamt echter niet van de aanblik van iets subliems, zoals bij de eerste slingerbeweging het geval is. Ze ontpopt uit het inzicht dat je dat subliem mooie gaandeweg uit het oog hebt