Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Eerste Bewoner Waarom"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner En een stem uit een graf zei Bobok, Tweede Bewoner Bobok ? TUSSENSCENE: GELDINZAMELING (De eerste bewoner geeft een schoteltje aan de tweede...Eerste Bewoner Kom, wij hebben nog werk ! Tweede Bewoner Wat wil je nu met mij doen ? Eerste Bewoner Kom, je moet niet bang zijn, het duurt niet lang...Tweede Bewoner Doe open, ik ben het ! Eerste Bewoner Wat wil je nog meer ? Heb je me nog niet genoeg bestolen, waarom kan ik niet van je afgeraken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Maar weet ge dan wel waarom gij ze hier hebt doen laten komen dan...Het behoort ons niet toe de bedoelingen van de voorzienigheid te peilen, noch ons af te vragen waarom zij deze plaag op ons afstuurde...Het is de eerste keer dat hij zoiets ziet

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Ik haal dit citaat hier aan, in een reflectie op de redenen waarom (vooral Brusselse) theaters op dit ogenblik zo'n groot belang hechten aan hun aanwezigheid in en verbondenheid met de stad...De kwestie is alleen, waarom slikken wij dit inderdaad, waarom spreken we niet vaker tegen, waarom fluiten we de acteurs niet meer het podium af...En omgekeerd, waarom roepen theatermakers steeds weer dat ze participatie van het publiek verlangen, terwijl dit soort terreurdenken toch niet dadelijk tot participatie strekt

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
En als dat eerste contact dan zo belangrijk is voor de waardering van het theater, waarom heeft men dan niet de moed om alleen de allerbeste producties - binnen welk genre dan ook - aan te bieden als...zijn handvest stelt HETPALEIS een voortrekkersrol te willen spelen op het vlak van theater voor de grote zaal, op de eerste plaats door zelf voornamelijk theater voor de grote zaal te maken en...De artistieke koers die HETPALEIS met zijn grotezaalproducties wil varen is op basis van de programmering van de eerste twee seizoenen niet duidelijk

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Dit gesprek wil in de eerste plaats de projecten situeren binnen het globale artistieke veld, om zo een aanzet te vormen voor verder redactioneel onderzoek...het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...elke structuur moet je keuzes maken, dus waarom die dan niet

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Je moet de ploeg hebben, je moet de makers hebben, en op de State of Waste kwam dat allemaal voor de eerste keer samen...Dus een eerste relevante betekenis is dat de Situationisten het begrip 'Potlach' gebruikten voor hun onderzoek en voor hun communicatie...VERBOVEN: Op een bepaald moment kreeg ik de vraag 'Waarom wil je je onderzoek met een publiek delen

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Hoewel geur en andere zintuigen nog steeds centraal staan in zijn werk, lijken de poëtische voorstellingen die Vargas nu maakt op het eerste zicht de tegenpool van dit politiek actietheater...Vargas refereert naar een aantal archetypische beelden die Bachelard beschrijft: het kind dat zich terugtrekt in een hoekje om te kunnen dromen, de hut van de kluizenaar, de baarmoeder als een eerste...Gent werd je uitgeleide gedaan door een acteur/bewoner die een papier met je 'eigenlijke', 'oorspronkelijke', 'lichamelijke' naam - je voet- en duimafdruk - aan een ballon vastmaakte

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
het kader van de eerste musicologische methodologieën (Pythagoras) werd klank geassocieerd met de goddelijke krachten van het heelal...Toen Kurt Vanhoutte en ik begonnen te doctoreren was één van de eerste discussies: kan je van theater spreken als er geen acteur op de scène staat...Waarom zijn de artistieke sector of de podiumkunsten zo gericht op het audiovisuele aspect, terwijl de dagelijkse ervaring veel rijker is, zeker door de aanwezigheid van zoveel technologie

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Waar de Boodschap ophield en de Kunst begon of waarom de Boodschap ook Kunst moest zijn enzovoort bleek evenwel niet makkelijk oplosbaar...eerste instantie herhaalt zich hier wat ook in de werkelijkheid gebeurt: je kan alleen maar gegêneerd toekijken...De tweede reden waarom dit niet werkt is dat Manya niet inziet dat het niet volstaat om hoogst conventionele fictie van het filmscherm te plukken en er de kijkers met hun neus op te drukken, om van

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Ik denk dat deze noodzakelijke vervreemding van de wereld om er artistiek deel van uit te maken één van de redenen is waarom kunstenaars altijd weer werken op plaatsen waar ze niet thuis zijn...Vooral wanneer de research niets te maken heeft met de plek van residentie, is er geen enkele reden waarom je deze research niet thuis zou kunnen doen...de eerste plaats is er nood aan een heel andere infrastructuur van de plek, bijvoorbeeld kinderopvang voor choreografen met families of ook beter ingerichte kunstenaarsverblijven

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Aangezien de plausibiliteit van hun ‘transculturele’ alternatief sterk lijkt af te hangen van de mate waarin men door hun kritiek van het multiculturalisme overtuigd wordt, zal ik in een eerste...alleen nog maar een negatief, ontmaskerend discours over Europa is blijven bestaan en waarom Europa, na diezelfde ontdekking, door een soort exotische koorts, namelijk die van een bepaalde vorm van exotisme...Husserl geeft in zijn intersubjectiviteitsmanuscripten een eerste mogelijkheid aan: ‘Kan ik de mythische overtuigingen van de anderen, die de zijnszin van hun wereld (van hetgeen zij als zijnde

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Flora et Zéphyre, een ballet van Charles-Louis Didelot uit 1796, staat te boek als de eerste keer dat een danseres met behulp van kabels over het podium zweefde...Zo bekeken draagt de eerste slingerbeweging van i/ii/ iii/iiii een vreemde paradox in zich: ze kan geïnterpreteerd worden als een citaat van een verjaard wereldbeeld, maar dat beeld kan zich niet...Die weemoed stamt echter niet van de aanblik van iets subliems, zoals bij de eerste slingerbeweging het geval is. Ze ontpopt uit het inzicht dat je dat subliem mooie gaandeweg uit het oog hebt