Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Eerste Bewoner Wat"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Kom, wij hebben nog werk ! Tweede Bewoner Wat wil je nu met mij doen ? Eerste Bewoner Kom, je moet niet bang zijn, het duurt niet lang...Eerste Bewoner Nu zie je zelf wat er van jou geworden is! Wat een schande ! Tweede Bewoner De schande is voor mij...Wat is er met jou aan de hand ? Tweede Bewoner Weet je ? Eerste Bewoner Wat ? Tweede Bewoner Och, niets

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
een steegje, afspeelde en gecreëerd werd op 26 juli 1973 in de Jules Lahayestraat 21 te Jette (ook gespeeld in het Patershol te Gent); en ten slotte Nachtelijke Bezoekers (eerste opvoering 14 februari...bewoner' ; in In de lichtcirkel de 'haveloze' ; in Nachtelijke Bezoekers wordt het de ik-figuur...Wat doe je met iemand die in het sanatorium aangekleed op bed ligt, klaar om uit te gaan, de eerste bezoekers de weg wijst naar het café en zelf door de haag kruipt om die bezoekers daar te vervoegen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Paniska vlucht tussen de slapende zigeuners) (Garde op; hevig) Garde Wat doen zij hier...Abt Wat een leer...Burgemeester Ja, wat het koppel zelf betreft, kunnen we natuurlijk ook hun kostuum, als u mij toelaat het zo te zeggen, niet tolereren

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Opnieuw gaat hij nièt af op wat men zegt, op wat de kennis hem voorhoudt of op wat de gewoonten van het land hem als bewoner voorschrijven...Meestal goedbedoelde 'interculturele' frasen en initiatieven roepen wat vaak een vergelijking op met wat de verlichte burgerij op het einde van de vorige eeuw met de arbeiders beoogt...Van de artiest vergt dit, in eerste instantie, een bereidheid om het gesprek met de straat aan te gaan

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Het publiek was een bijzonder actieve participant in het gebeuren, het vierde zichzelf in wat er op de speelvloer gebeurde en kwam er rechtstreeks in tussen...Wat telde was wat gezegd werd...En wat heeft deze spiegelervaring nog met het publieke te maken

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Niet getreurd, evenwel: 'de vraag is wellicht of Brussel door die modernisering niet juist een stuk van zijn beklemmende provincialisme heeft afgeworpen, of het dooreenschudden van de wat kleinsteedse...Voor de projectontwikkelaar was de toren een stevig financieel succes, en architect Jacques Cuisinier beleefde grote dagen als vormgever van wat ook hier 'zakelijk opportunisme' mag heten...Cuisinier kon er wat van

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
op de wereld), jonge kunstenaars kwamen er niet uit (Woyzeck, Naar Filoktetes). In Mijn Blackie en Skaters deden Arne Sierens en Abdelaziz Sarrokh wat ze elders ook al deden, wat enerzijds de intentie om...Ja maar', klinkt steevast de repliek, 'voor heel wat kinderen zijn schoolvoorstellingen de enige manier om in contact te komen met het theater...Natuurlijk is het niet al groot wat de klok slaat, al was het alleen maar omdat de beperkte subsidies dat niet toelaten

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Dat is interessant, want het stelt ter discussie wat theater is. Het stelt ook ter discussie wat grote kunstinstellingen met die dingen moeten doen...Wat dat betreft heb je in Vlaanderen een grote vrijheid om te doen met je geld wat je wil, zeker in vergelijking met Frankrijk en Nederland

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Maar wat met de beelden die ik hier naar voor schuif...Voor het culturele bereik geldt in dat opzicht wat Rose Lee Goldberg over performance schreef: 'Anders dan in het theater: de performer is de artiest, en de inhoud volgt zelden een traditionele plot...De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
De grote uitdaging is om er binnen een aantal jaren voor te zorgen dat wat er in de zaal gebeurt op één of andere manier besmet wordt door materiaal uit de Visserij...plek in het labyrint, en die bewoner richt zijn plek in en ontvangt er iemand...geloven ook echt in het creëren van een groep mensen die dat uitdraagt en daarmee bezig is. TIME Festival OPSOMER: Ik weet niet wat men eigenlijk verwachtte, misschien dat ik vanuit

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Less is more Is meestal de eerste opmerking die Vargas geeft na een improvisatie...Vargas: 'Het sterkst is wat ik niet zag: een gesloten etcetera 29 deur, voetafdrukken in het zand'. Tijdens de repetities wordt er enkel gewerkt met wat...Vandaar dat het labyrint begint met een 'dislocatie': in een eerste ruimte word je via kinderspelen en het uitdoen van de schoenen teruggevoerd naar een onbezonnen

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
eerste instantie stond ik daar wat weigerachtig tegenover, maar omdat de druk steeds groter werd, heb ik uiteindelijk toch een uitspraak doorgestuurd...En dat is een stuk interessanter dan dat ik ga bepalen wat wel of niet politiek is.' Het ondermijnen van deze versimpelde verantwoordelijkheidsmoraal vraagt veel tijd en veel moeite...De eerste twee jaar van haar vijf jaar durende residentie in de wijk besteedde ze voor een groot stuk aan sociale dienstverlening: het in orde maken van papieren van haar medewerkers, die ze op straat

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Met dit onderzoek opende Krueger heel wat mogelijkheden voor de herwaardering van de ruimte als een natuurlijke interface...Klank wordt als mysterieus en goddelijk aanschouwd in wat wij primitieve gemeenschappen noemen...Toen Kurt Vanhoutte en ik begonnen te doctoreren was één van de eerste discussies: kan je van theater spreken als er geen acteur op de scène staat

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
De grens tussen wat publiek is, en wat privé, bestaat niet meer...eerste instantie herhaalt zich hier wat ook in de werkelijkheid gebeurt: je kan alleen maar gegêneerd toekijken...Wat gebeurt er als er geen grens meer is tussen wat er in de grote wereld en in de privé-ruimte gebeurt

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
wat verderop nieuwe formats uitdenken en ginder ver een première hebben; van geld dat daar wordt beheerd, hier aan de kunstenaar in residentie wordt betaald, en wat verderop door hen wordt uitgegeven; en...Want niet enkel in bijsluiters voor residenties worden nogal wat bijwerkingen beschreven...Want wanneer de eerste opwinding van het reizen en het elders-zijn gezakt is, en het een gewoonte wordt om in vreemde streken te werken, dan treden de bijwerkingen op de voorgrond en komen de

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Wat hier ongetwijfeld zowel bij de multiculturalist als bij de transculturalist meespeelt, is een zekere angst die door het Verschil opgeroepen wordt en die door beiden op een, op het eerste gezicht...Dat er verscheidenheid is, is de banaliteit van iedere situatie: de oneindige verscheidenheid is wat er is. Badiou verwijt de ethiek van het verschil in de eerste plaats dat zij ‘de stand van zaken...Hij suggereert dat het misschien wel anders ligt: 'Een religieuze overtuiging is in eerste instantie niet iets wat je HEBT, maar het is eerder iets wat je aangrijpt en waar je je niet zomaar aan kan

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Maar wat ook zo indringend is en ons verstomt, is dat Blessed – dat gemaakt is met zeer elementaire, theatrale en naar de natuur verwijzende elementen zoals regen en licht én met essentialia als een...Het regent en het blijft regenen, dan wat zachter dan weer wat intenser...Dat Meg Stuart over het vermogen beschikt om deze onmenselijke waarheid te vatten – een waarheid die we slechts via haar kunstwerk kunnen ontdekken en die in eenzelfde beweging datgene wat zij tracht

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Zijn enige bewoner is een etherisch lichaam dat zich onttrekt aan iedere aardse beschrijvingscategorie omdat het behoort tot de orde van het sublieme...Waar tijdens de eerste opvoering de particuliere schoonheid van nummer 1 vooral in het oog sprong, klonteren 1 en 2 in je blik nu samen tot een collectief lichaam...Die weemoed stamt echter niet van de aanblik van iets subliems, zoals bij de eerste slingerbeweging het geval is. Ze ontpopt uit het inzicht dat je dat subliem mooie gaandeweg uit het oog hebt