Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Eerste Bewoner Ze"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Ze vreten je hersens aan, ze kruipen door je longen naar mijn mond...De tweede bewoner komt aan met de ladder, hij plaatst ze tegen de gevel, de eerste bewoner beklimt de ladder en kruipt op het dak...Tweede Bewoner Ik heb een kamer gezocht maar niemand wou er mij een geven, ze joegen me weg van de kachel, je stinkt, zegden ze ! Eerste Bewoner Je moet wat eten

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Als een rode draad doorheen zijn stukken loopt er een marginale zwerversfiguur: in Bobok en Fotoroman wordt ze 'vreemdeling' genoemd; in De Tortel heet ze 'indringer'; in Onbekende Bewoners de 'tweede...Zijn hoofdpersonages zijn altijd onderweg; ze zitten in een treincoupé, een wachtkamer of een herberg die 'De Toevlucht' heet...Ze krijgen geen vat op deze wereld, maar willen ze dat wel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Garde U heeft ze verboden, meneer de burgemeester, te kamperen zonder toelating: eerste overtreding...Ze gaven hun dochter en haar minnaar de zegen en ze knielden om ze te aanbidden...Anna Ons kind vertrok vredig en bloot zoals ze geboren is. De zon kwam op om ze te verwarmen

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
En hij vertelt hoe ze eerst hun gevangenen goed behandelen en verwennen, om ze dan in één beweging af te maken, te braden en op te eten...De relatie tussen kunst en maatschappij nemen ze slechts in die mate waar in zoverre de kunstenaars die ze belangrijk vinden en de genres waarin ze gespecialiseerd zijn hen daarover berichten...Ze niet reduceren, maar ze tonen in al hun complexiteit

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
voor frustraties die ze elders moeilijk kwijt kunnen, niet veel 'juister'? Of wat te denken van KunstenFESTIVALdesArts, dat met een tentoonstelling over de Martini-toren erg dicht bij huis blijft, maar...Ze trekken de plattelandsbewoners aan als magneten; zodra men ze betreedt wordt men totaal gehypnotiseerd en is men niet meer in staat ze te verlaten; het kenmerk van hun kwaadaardigheid is dat ze...Ze veroorzaken de dood en om hun eigen voortbestaan te verzekeren, hebben ze voortdurend nood aan vers bloed

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
bevrijding stond'. Ze baadde in zuiverheid, die stad van de modernen, ze ordende de chaos in een raster van rechte lijnen...Voor hem is het bouwsel een elegante gestalte die zich in het gewriemel van de buurt inpast; ze verheft zich boven het stedelijke weefsel 'en in die verheffing laadde ze de hele stad op...Ze bewegen zich voort in de snelste lift van Europa (het grootste gerechtsgebouw hadden we al). Eén en ander danken we 'à l'initiative et aux capitaux privés'. Een kathedraal van het nieuwe geloof

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Aangezien Barbara Wyckmans geen kunstenaar is die een artistieke ploeg rond zich kan verzamelen om de eigen artistieke ambities waar te maken, besloot ze gedurende een overgangsperiode voor elke...Een echte bewoner van HETPALEIS is het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, waarmee HETPALEIS samen activiteiten rond jeugdliteratuur wil ontwikkelen...Op het festival kreeg de reeks niet de publieksaandacht die ze verdiende, maar Marc Verstappen en Jeroen Olyslaegers (writer in residence van Villanella) werken het

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Ik vreesde dat ze dat niet goed zouden vinden, maar ze vonden het fantastisch...Na twee, drie dagen kwamen ze binnen in onze bus en participeerden ze aan discussies over artistieke interactie in hun buurt...Neen, maar ze begeleidt ze wel mee

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Tijdens het werken aan Philoctetes ben ik ervan overtuigd geraakt dat de voorstellingen zelf thematiseren in hoeverre ze een exponent zijn van hun tijd...Ze zijn tegelijk spelers en toeschouwers in het theater van hun eigen vernietiging,'verrukt over de lucht-schilderijen die ze veroorzaakten'." Verhelsts Philoctetes lijkt af te stammen van hetzelfde...De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Etcetera maakt met het Nieuwpoorttheater een balans op van het eerste anderhalve seizoen en blikt even vooruit naar het TIME Festival, dat in mei 2003 plaatsvindt onder de artistieke leiding van Geert...Je moet de ploeg hebben, je moet de makers hebben, en op de State of Waste kwam dat allemaal voor de eerste keer samen...Als je ze als onderzoeksmatige termen gaat zien, is een evenement het moment waarop dingen kunnen keren

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Hoewel geur en andere zintuigen nog steeds centraal staan in zijn werk, lijken de poëtische voorstellingen die Vargas nu maakt op het eerste zicht de tegenpool van dit politiek actietheater...het zien van een baken van licht (een foto-opname tijdens de workshop, een acteur/bewoner in het labyrint). Het is een zoektocht naar het evenwicht tussen vertrouwen, veiligheid en autonomie...Bovendien stelt ze het spel boven het serieuze, het betasten boven het kijken

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
eerste instantie stond ik daar wat weigerachtig tegenover, maar omdat de druk steeds groter werd, heb ik uiteindelijk toch een uitspraak doorgestuurd...Ik dacht, met opzet zetten ze daar gewoon simpele mannen, goed wetende dat als ze die 48 dagen met honden en roepende gevan- 14 • 9® etcetera 94 Their program...De eerste twee jaar van haar vijf jaar durende residentie in de wijk besteedde ze voor een groot stuk aan sociale dienstverlening: het in orde maken van papieren van haar medewerkers, die ze op straat

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
De ruimtelijke organisatie nodigt uit om collectief doorheen de installaties te bewegen en ze te exploreren: een imposant trappenhuis in een publiek gebouw, een herontdekte ruïne, een idyllisch stukje...Syncoptic wordt de bewoner van de ruimte afgeremd door de instabiliteit van de ruimte en de beperkte zichtbaarheid, terwijl in Kontakt de lichaamshuid als sensor en aansteker fungeert...De architectuur zou deze context kunnen beschouwen als een uitdaging om de ruimte te bestuderen en om ze op nieuwe manieren aan te wenden, bijvoorbeeld door ze op een dynamische manier te

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Wel, je zet ze in een négligé aan een keukentafel voor een grote doos pralines waar ze nauwelijks aan kan weerstaan, maar die ze vervolgens uit machteloze frustratie in stukken slaat en uitsmeert over...Dat ze haar eigen naam gebruikt in het werk betekent niet dat ze iets over zichzelf vertelt, als wel dat het aannemen van een naam, zij het dan de naam die je van anderen gekregen hebt, integrerend...Ze valt niet samen met de intimiteit van de bewoner, maar schermt die juist af van priemende blikken

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Ze reizen van de ene plek naar de andere, hun werk achterna, en worden op die manier passanten...Het eerste was een project dat Jochen Roller en ik samen hadden uitgedacht, het tweede kwam er in opdracht van het APAP (Advancing Performing Arts Projects). Voor deze twee projecten bezocht ik de...Zo gaat de eerste wandeling van de studio of het kunstenaarsverblijf vaak richting stadscentrum om inkopen te doen: de kabel die je nodig hebt, de post-it blokjes die je vergeten bent, een paar dv

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Weg alle paradoxen van een tolerantie die, als ze wordt uitgeroepen tot universeel beginsel, iedere cultuur binnen haar eigen grenzen isoleert en die, als ze niet als universeel principe wordt aanvaard...Er wordt algemeen aangenomen dat buitenlanders beter af zijn wanneer ze de taal leren van het land waarin ze leven...Ze zijn een bron van welvaart en maken geen misbruik van het sociale systeem (zelfs wanneer ze er niet aan bijdragen). Het belangrijkste is dat ze niet beschouwd worden als een bedreiging voor onze

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Dat licht wierp schaduwen in een soortgelijke grot van Plato, waarmee ze ons, holbewoners, bewust maakte van een donker onderbewustzijn onder het waarneembare oppervlak van ons lichaam van huid en...Een werk van een grote somberheid, een onverbiddelijke struggle for life (althans op het eerste gezicht) dat door zijn vormelijke kracht een troost genereert die elke ondergangsgedachte en...Het is de point of no return, dat de toeschouwer een hulpelo- ze medeplichtige maakt van een onafwendbare catastrofe, van een onheil dat hij enkel kent van oneigenlijke, steriele en

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Zo bekeken draagt de eerste slingerbeweging van i/ii/ iii/iiii een vreemde paradox in zich: ze kan geïnterpreteerd worden als een citaat van een verjaard wereldbeeld, maar dat beeld kan zich niet...Die weemoed stamt echter niet van de aanblik van iets subliems, zoals bij de eerste slingerbeweging het geval is. Ze ontpopt uit het inzicht dat je dat subliem mooie gaandeweg uit het oog hebt...Ze test niet alleen uit welke vormen schoonheid kan aannemen, maar ook op welke manieren ze nog kan aansporen tot reflectie, en in welke mate ze nog in staat is om wereldlijke aanspraken te doen