Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Eerste Bewoner Zo"Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Ondertussen is de tweede bewoner terug bij de voordeur gekomen en kijkt gefascineerd naar het spel van de eerste bewoner, zonder dat deze hem opmerkt) Eerste Bewoner Sint Petersburg, 28 juli...Eerste Bewoner En een stem uit een graf zei Bobok, Tweede Bewoner Bobok ? TUSSENSCENE: GELDINZAMELING (De eerste bewoner geeft een schoteltje aan de tweede...Eerste Bewoner Kom, wij hebben nog werk ! Tweede Bewoner Wat wil je nu met mij doen ? Eerste Bewoner Kom, je moet niet bang zijn, het duurt niet lang

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
tot stand gekomen in de eerste helft van de jaren 70, in een sterk beeldende schriftuur, die reeds lang en complexloos afgerekend had met elke vorm van kneuterig naturalisme of beperkend psychologisme...Zijn broer, Johan Verminnen, vertelt dat de Poolse ervaring hem erg veranderd had "daar de omstandigheden die hij ginder gezien had - hoe mensen leefden en werkten - in zo'n schril contrast stonden...een steegje, afspeelde en gecreëerd werd op 26 juli 1973 in de Jules Lahayestraat 21 te Jette (ook gespeeld in het Patershol te Gent); en ten slotte Nachtelijke Bezoekers (eerste opvoering 14 februari

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Burgemeester (appel in de hand) Gelooft gij nu echt dat dat een appel is. Pastoor Ik vrees het Burgemeester Appels op de eerste dag van de lente...Pastoor Zijt gij dan minstens zo zeker dat hij niet God is. Abt Welke God...Burgemeester Hij moet verouderen als iedereen, en zo rap als zijn appels

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Onze onbeholpenheid, ons paternalisme, verwoordt Erik Antonis in zijn eerste interview (De Morgen 12/01/95) als intendant van Antwerpen 94, 95 en verderop als volgt: 'Ook ik heb hardop gezegd dat...Een festival kan, moèt de ruimte kraken en zo de confrontatie tussen het maatschappelijke en het artistieke mogelijk maken...Het is ontstellend dat er op dit ogenblik zo veel 'bevoegden' rondlopen in het Vlaamse theaterlandschap

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
vatten artefact dat de stad is. Het theatrale is dan echter, samen met de stad, al op sterven na dood, of toch minstens zo grondig gewijzigd dat hetzelfde begrip twee wel heel verschillende dingen aanduidt...desondanks een fundamentele vraag stelt: hoe komt het dat een zo optimistische tour de force om op voordien ongeziene wijze kunst, handel, wonen en werken in een mega-gebouw op elkaar te betrekken, nu zo goed...Het einde van de negentiende eeuw geeft de eerste grote stadsherstructureringen te zien (het fenomeen van de nieuwe, ge- De avonturen van Nero en co

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn...Het gebouw is zo gewoon geworden, zo opgeslorpt in ons gejaagde stadsleven van alledag dat niemand er nog stil bij staat'. Hij wil dat we ons omdraaien en even omhoog kijken om de kwaliteiten van de...Stellen we het even scherp: is de Martini-toren niet de noodzakelijke voorwaarde - de eerste steen in één of andere dominotheorie, zo u wil - voor de kaalslag van de wijk, zoals de ontsporingen van

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
En als dat eerste contact dan zo belangrijk is voor de waardering van het theater, waarom heeft men dan niet de moed om alleen de allerbeste producties - binnen welk genre dan ook - aan te bieden als...Wel omdat er zo weinig goede muziek is. Vooral in Nederland is het een echte kwaal...Zo bepalend de beschikking over een grote infrastructuur is voor de werking en de artistieke uitgangspunten van HETPALEIS, zo kenmerkend is het niet beschikken over infrastructuur voor de werking en

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Dit gesprek wil in de eerste plaats de projecten situeren binnen het globale artistieke veld, om zo een aanzet te vormen voor verder redactioneel onderzoek...het project Brussel behoort ons toe werden verhalen van bewoner tot bewoner geregistreerd op minidisks, waarmee artiesten aan de slag gingen...Die kritiek gaat al zo slecht om met jonge theatermakers: er wordt geen enkele parameter in acht genomen bij de beoordeling

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Hij lijkt zo snel te lopen dat hij er vel en vlees bij verliest...Zo wordt amper gewerkt met vooraf geprogrammeerde schema's of beelden...De cyborg is een geijkte naam voor de bewoner van die derde dimensie

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Etcetera maakt met het Nieuwpoorttheater een balans op van het eerste anderhalve seizoen en blikt even vooruit naar het TIME Festival, dat in mei 2003 plaatsvindt onder de artistieke leiding van Geert...Om geen misverstanden te creëren: veelheid is geen multiculturalisme van dingen naast mekaar vanuit een of ander liberaal tolerantiebegrip of zo...Het was een zaterdagmiddag, zo rond vijf uur, vermoedelijk toevallig op een dood moment, maar ik zag wel een aantal teksten en beelden ophangen en ik zag restanten van dingen

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Zoals New York taken by the nose zijn plaats vond in de Eat Art-beweging', als een deel van de happenings én van de Performance Art-beweging, zo voelen de labyrinten zich thuis tussen de...het ouderlijk huis is ons eerste universum, schuilplaats en voedingsbodem voor onze dromen...Zo bracht de kamer waarin je voetsporen in het zand volgt en onbewust op kinderlijkjes trapt, me terug naar de dood van mijn nichtje, dertien jaar geleden in een verkeersongeval

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
eerste instantie stond ik daar wat weigerachtig tegenover, maar omdat de druk steeds groter werd, heb ik uiteindelijk toch een uitspraak doorgestuurd...Ik vraag mij af of je in een wereld waarin terrorisme een brandende kwestie is, en waarin er wel degelijk mensen rondlopen in zwarte kleren met een bom op hun lijf, of je zo'n beeld op zo...Met een onderwerp dat zo heftig en zo ernstig is zomaar een plaatje maken om je eigen kunst een air van belangrijkheid te geven, dat vind ik echt problematisch

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Hun beweging wordt opgevangen door de kostuums en het camerasysteem en affecteert zo het geluid en de visuele projecties die alle kanten van de ruimte beslaan...Ik weet niet of academici en kunstenaars elkaar begrijpen, maar ik zit nu eenmaal op het snijvlak van beide domeinen en ik vind het treffend dat ze zo vaak worden gepositioneerd in termen van ratio...Ik maak wel voorstellingen met Heine Avdal en met Patricia Portela, maar zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het levende, het menselijke

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Ook daar keerden kunstenaars de instelling in zijn gebouwde gedaante steeds vaker de rug toe om daarbuiten een nieuwe, niet zo ideologisch bezwaarde, verhouding op te zoeken met de toeschouwer...Een voor de hand liggende reden is dat toeschouwers zo op de meest directe manier gedwongen worden hun passieve rol te verlaten en na te denken over wat getoond wordt...Ondanks de banaliteit, tijdelijkheid en toevalligheid van zo’n interieur, is het wel een constructie die als een scherm tussen de bewoner en de buitenwereld staat

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Het eerste was een project dat Jochen Roller en ik samen hadden uitgedacht, het tweede kwam er in opdracht van het APAP (Advancing Performing Arts Projects). Voor deze twee projecten bezocht ik de...Zo gaat de eerste wandeling van de studio of het kunstenaarsverblijf vaak richting stadscentrum om inkopen te doen: de kabel die je nodig hebt, de post-it blokjes die je vergeten bent, een paar dv...de eerste plaats is er nood aan een heel andere infrastructuur van de plek, bijvoorbeeld kinderopvang voor choreografen met families of ook beter ingerichte kunstenaarsverblijven

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
groep bijvoorbeeld.6 Men ziet, zo concluderen de transculturalisten, waartoe dat schijnbaar o zo tolerante multiculturele gedachtegoed leidt: tot een romantisch fixeren van feitelijke verschillen...Zij zullen de erfgenamen zijn net zo van Confucius en Lao-tse, als erfgenamen van Socrates, Plato en Plotinus; [...] erfgenamen net zo van de Cappadocische kerkvaders van de oostelijke kerk, als...Hij wil als het ware zo veel mogelijk vocabularia doorlopen om met zo veel mogelijk manieren om een eindige waarheid te genereren in contact te komen

Nr. 107, Juni 2007 • Hugo Haeghens • Meg Stuarts meedogenloos mededogen
Op het eerste gezicht een besturingsmechanisme voor de elektrische trekkenwand, of misschien louter versiering, want de gele kabels lopen over in rode, dunnere kabels, die aan de verschillende trekken...Een beeld dat zo tot het uiterste wordt gedreven, dat het niet langer te harden is, dat zo ongenadig inhakt op de toeschouwer, die met het lemmer van de wreedheid en de onmogelijkheid tot bijstand...Een hybride, onwezenlijke verschijning, die zo lijkt weggelopen uit het Braziliaanse carnaval, maar tevens zo beladen is met haar verknipte cape van vlaggen en insignes, beladen met het failliet van

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
Door zijn danseressen de zwaartekracht voor even te laten tarten zonder dat daar opzichtig duw- en trekwerk aan te pas komt, vervult Verdonck een verlangen dat al zo oud is als die traditie waar hij...Zo bekeken draagt de eerste slingerbeweging van i/ii/ iii/iiii een vreemde paradox in zich: ze kan geïnterpreteerd worden als een citaat van een verjaard wereldbeeld, maar dat beeld kan zich niet...Wat na afloop vooral blijft nahameren is de weemoed die ontspringt uit het besef dat ons iets waardevols ontglipt is. Zo gaat dat met verliezen