Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


100 document(en) met "Eerste Manifest" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De Spiegel (Beveren-Waas). Eerst enkele jaren onopgemerkt werkzaam, nu wordt in het lopende seizoen voor de eerste maal een beperkte theatercyclus opgezet in de Stadsschouwburg van St...organiseren 't Stuc en het Festival van Vlaanderen een eerste groot dansfestival...De beschikbare ruimte legt bovendien een grote hypotheek op de theaterprogrammatie: eerste vraag is steeds of een bepaalde produktie kan staan

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Adamov, De Meiden van Jean Genet (daar leerde ik mijn echtgenote, de actrice Julienne De Bruyn kennen), het eerste stukje van Jan Christiaens...Trouwens dat ellenlang manifest: alles staat op de eerste bladzijde, de rest is herhaling...Ook dat contrast zat niet in de eerste voorstelling

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
vertelt zijn onsamenhangend verhaal twee keer: de herhaling komt soms erg komisch over door enkele subtiele aanpassingen aan de eerste (ernstige) versie...Van bij de eerste beelden: de schikking van de rekwisieten, de verspreiding van het licht, de opstelling van de acteurs, straalt de produktie een zeer grote overtuigingskracht uit...Na het wegvallen van de in eerste instantie aangezochte Moshe Leisher viel Johan Heestermans, die ook voor de vertaling zorgde, in. De vertaling --in berijmde alexandrijnen-- is een afspiegeling van

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Dus komen ook de twee mannen samen in bed terecht en laat de actrice in de eerste plaats haar mooie benen zien...Het bleek een gelukkig besluit, want, aangezien wegwerpmateriaal per definitie niet beklemd wordt vastgehouden kon de stal uit de eerste scène hier zonder draaischijf stad, berg, bos en grot worden...Het Niewpoorttheater wil in de eerste plaats speel- en repetitieruimte bieden aan drie Gentse groepen, nl

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De afstand belette niet dat er vanaf het eerste ogenblik een verbond werd gesloten...Westquartier was hiervoor sociaal gezien een geschikte voedingsbodem: de eerste hagepreek in de Nederlanden vond plaats in Boesche-pe (1562), de Beeldenstorm is begonnen in Steenvoorde (1566). Wat daarna volgde...Net als je je gaat afvragen, of de cirkel van zijn dagelijkse sleur hiermee rond is, maakt Hij tabula rasa en verschijnt het witte blad van het "beginnen" als de eerste dageraad, waarin de geest met

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
wandelgangen werd nog meer over toneel gesproken dan over diploma's. Of over hoe bruin de billen waren in verband met de voor die middag aangekondigde eerste les van Alex Van Royen...Wie de eerste stormen doorstond en gratie vond in Alex' ogen ontdekte een buitengewoon intelligente, buitengewoon gevoelige, buitengewoon pedagogisch onderlegde theaterman die letterlijk alles over...Tenslotte stond er iemand uit de praktijk voor ons, en niet de eerste de beste, en dat was (en is) een hoge uitzondering in het RITCS

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Misschien is de verrassing van die plastische theaterbeelden weg omdat ik het spektakel niet voor de eerste keer zie...En terecht blijkt al gauw, want vanaf de openingsscène valt het voorbehoud van de eerste avond weg...Eddy Vereycken slaagde er trouwens in zowel de eerste als de "tweede" Laarmans overtuigend én met de nodige accentverschuivingen neer te zetten

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Zijn verschijning heeft iets van een stervende, die in zijn laatste manifest, zijn testament, alle krachten bundelt en niet de minste weerstand duldt...Avant-garde Het gaat Kantor niet in de eerste plaats om esthetische waarden (alhoewel zijn essays filosofisch-esthe-tische discussies op gang brengen) of om de grammatica van een beeldentaal...zijn laatste manifest, La douzième leçon milanèse avant la fin du siècle, roept hij de jonge theatermaker op tot kennisname van de revolutie van de vroeg-twintigste-eeuwse avant-garde, "waarvan het

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Ten eerste: blank festival nodigt zwarte kunstenaars uit...Het is juist dat het minder manifest nodig is omdat organisatoren als deSingel, Kaaitheater, De Munt in bepaald opzicht, Vooruit, Stuc, Nieuwpoorttheater en Limelight die verantwoordelijkheid nu...Dat is mijn eerste opmerking

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
verschillende fases van 77 ne voulait pas dire qu'il voulait le savoir malgré tout, in '84 Comment ga se passé, in '85 volgt het eerste succes met The Show must go on en als voorlopig laatste en wat mij betreft ook...Specifiek is dat er onmiddellijk aan produkties gewerkt wordt: tijdens Jacques Delcuvellerie in "Koniec" "Koniec" het eerste trimester wordt een stuk gecreëerd, en...de eerste produktie die ik zag in een ijskoude decembernacht in le Plan K, werd er met eten gemorst en gegooid tijdens een orgie aan een lange rijkelijke tafel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het manifest vond nauwelijks weerklank, maar het moet wel uitdrukking geweest zijn van een onvrede die toen bij sommigen heerste -- en die vaker de kop opsteekt bij rechtgeaarde theatermensen...Ik heb wel begrip voor het soort verdedigingsmechanisme dat sommigen daarin hebben ontwikkeld, en waarin zij zelfs hun eerste opdracht zagen -- een opvatting die ik overigens zelf gedeeld heb --, maar...Ik zie T 68 als een soort van vrijstaand, vrijblijvend moment, niet een periode, maar een moment, waarbij door het manifest en de wil die erachter stak, getracht werd duidelijk te maken dat het niet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Paolo Grassi en Gior-gio Strehler schreven in hun manifest bij de oprichting van het Piccolo in 1947: "Wij willen het kunsttheater voor allen...Weskers The kitchen, het eerste grote succes van het Théâtre du Soleil, gaf al een richting aan: de metafoor van de grootkeuken voor de klassenstructuur van de samenleving...Zoals elke sociale organisatie -- en bij zogenaamde 'revolutionaire bewegingen' lijkt dat tragischer, maar het is even normaal -- neigt een theatergezelschap naar bu-reaucratizering, wat in eerste

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
een manifest voor het tijdschrift Wendingen (1927) schrijft hij: "Zoekende naar een tooneel dat direct op de zintuigen zou inwerken, zonder transmissie door de hersenen, vinden wij het cir-kus en de...Klonk de commentaar van I. Van Hove op Dionysos, de god van de eerste samenscholing (eerste geboorte van het theater in Griekenland) nog bitter (Bacchanten, 1987), dan kon Vandervost slechts met...Ten eerste miskent hij dat de rijkssubsidie er gekomen is vanuit een sociale bekommernis, nl

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
Als eerste deel verschijnt een postuum portret van Alex Van Royen...Met Hugo Claus werkte hij nauw samen, zowel in de beroemde Thyestes bij Toneel Vandaag, maar ook als theatertheoreticus -- samen met Carlos Tindemans -- bij het tot stand komen van het T68 manifest

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Het merkwaardige is echter dat als in deze kringen het Nederlands wél manifest aan bod komt (Jan Decorte, Willy Thomas), de betrokken theatermaker in de traditionele Vlaamse theaterwereld niet voor...Klassering en restauratie van de gevels, gepaard gaande met een sanering van de wijk, zijn een eerste vereiste...de eerste plaats moet een zeer verspreid en om de boven aangehaalde redenen moeilijk te motiveren Vlaams publiek bereikt worden

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
De eerste zorg van vele theaterdirecteurs is de samenstelling van het repertoire, met als het kan zoveel mogelijk creaties van buitenlandse stukken, en de ontdekking van eigen nieuw auteurstalent...Als verre nazaten van het kamertheater uit de jaren vijftig zijn ook het Théâtre de Poche en Théâtre de l'Esprit Frappeur in de eerste plaats tekstueel gepreoccupeerd, maar dan met stukken die passen...Hij maakt van zijn mobiel theater - het klinkt als een manifest tegen het immobilisme van de Franse structuureen denkruimte waar op een theatraal consequente manier de positie van de intellectueel en

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Als eerste deel verschijnt een postuum portret van . Carlos Tindemans schetst zijn carrière...Met Hugo Claus werkte hij nauw samen, zowel in de beroemde Thyestes bij Toneel Vandaag, maar ook als theatertheoreticus - samen met Carlos Tindemans - bij het tot stand komen van het T68 manifest

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Net op het moment dat de eerste toeschouwer de zaal verlaat, na een half uur, komt het eerste van de ze- Die Reinkarnation Gottes (Jan Fabre) - foto Ute Schendel ven...Zijn eerste grote successen boekte hij in Shakespearestukken...Om het nieuwe publiek te laten aansluiten bij waar het een jaar geleden ophield, worden de eerste twee produkties uit de Aids-trilogie (Het Stuk Stuk en In Ondertussendoor) hernomen

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Inmiddels tekende Havel het manifest Charta 77...Op 19 december (op de vooravond van het proces in beroep) voerde AIDA voor meer dan 800 aanwezigen een wedersamenstelling van het eerste proces op

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Het is heel ambitieus : nooit heeft Jan Fabre zijn krachten beproefd op een medium als opera, nooit heeft hij gewerkt met zo'n theaterinstrument -orkest, koor, knapenkoor - en de eerste daad die Fabre...Naargelang het standpunt dat je inneemt, is de eerste opera van Jan Fabre een inbraak in, dan wel een onderwerping aan het operabedrijf, ' les machines de l' opéra'. Fabre, de inbreker, hanteert een...Das Glas im Kopf (Knapik & Fabre) Foto Carl De Keyzer consequent alle gevolgen van accepteert, vermits de eerste beslissing zijn eigen beslissing was : de keuze voor het Blauw is het moment van


Toon volgende resultaten