Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


200 document(en) met "Eerste Minister" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Om dat te doen krijgt dat TNS, sinds Jack Lang minister van cultuur is, zowat 130 miljoen fr...Tabori legt het accent op Jason (Evert de Jager) ofschoon minder dan op het eerste gezicht lijkt...schrijven over Europalia '82 waar vier Griekse theaters stukken uit hun eigen theatraal erfgoed opvoerden, gaat voorbij aan de essentie van het probleem : ten eerste hebben precies de Grieken een zeer aparte en

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
houden het bij deze twaalf, omdat zij - door het schrijven van een gemeenschappelijke open brief aan minister Poma (zie verder) - voorlopig zichzelf onderscheiden hebben van andere, eventueel...De beschikbare ruimte legt bovendien een grote hypotheek op de theaterprogrammatie: eerste vraag is steeds of een bepaalde produktie kan staan...Buiten beschouwing latende dat die vernieuwing op de meeste plaatsen nogal mager is, stelt zich hier in de eerste plaats een globaal cultureel beleidsprobleem op regio-vlak én een probleem van

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Zo is de mens: zijn eerste thuis is de moeder, een gevangenis...het omdraaien zie ik voor de eerste keer het dorp; leem en stro, door een deuropening een hengmat...genezen van de gevolgen van de eerste foltering, als dokter en als helper van de mensheid, maar hij zei: dood me, dat ik jullie niet verraad, en je hebt hem gedood voor onze zaak, als dokter en als

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De eerste door het decreet werkloos gemaakte theatermakers zetten hoe dan ook produkties op en slaan gaten in de verstarring...Het eigenzinnige regiewerk van Arne Sierens en Mark Van Kerk-hove, gemaakt vanuit een jeugdige onvrede en met de daarbij horende onvolkomenheden in hun produkties, was in Gent het eerste dat de...Hij krijgt voor het seizoen '82-'83 zijn eerste jaarcontract bij Arca en is meteen de enige die overblijft van het gezelschap dat het vorige seizoen rondmaakte

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Het echte debat volgt wel als de nood nog hoger is, de eerste ontslagen voorbij en de zinkende gezelschappen nabij...Het is natuurlijk niet onaardig als een minister van de kunsten er ook belangstelling voor heeft

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De minister dacht zo een oplossing gevonden te hebben 'die relatief de geringste schade toebrengt aan de diversiteit en de kwaliteit van het Nederlands toneel'. De reactie van de...De topambtenaar van de minister moest overijld een extra plank aan de boekenkast toevoegen om alle adhesie-betuigingen netjes te bewaren...Voordien was hij reeds betrokken bij de eerste pogingen tot politiek toneel in het naoorlogse België, namelijk de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg (69-70) en Het Trojaanse Paard (70-71). Anno 83

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Daarbij tekenden zich twee stromingen af: een eerste waar de tekst opzij geschoven werd ten gunste van het lichaam, de stem, de ruimte en de beweging ; een tweede ging zich eerder toeleggen op tekst...Door bijvoorbeeld brutaal te snoeien in het budget van het Théâtre National de Belgique (de slokop van de theatersubsidie) kan onze minister van cultuur, P. Moureaux, ("Ministre de la Communauté...Zo regisseert Marcel Delval En attendant Godot van Beckett, Michel Dezoteux La Cerisaie van Tsjechow en ik de eerste versie van Dans la jungle des villes van Brecht

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
voorstellen van de RAT toegekend bij besluit van minister Poma (in miljoen fr...de eerste zes maanden van 83 (seizoen 82-83) is reeds 240 miljoen uitgegeven (211 miljoen als voorschotten en 29 miljoen als saldo van 82). Op het begrotingsjaar van 83 is echter slechts 402 miljoen

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
EERSTE KAPITTEL Een paarse avond hangt over 't eiland waar Tijl, Lamme en Brabo, na hun exode uit Vlaanderen (dat is héét lang geleden), de ontgoocheling uit hun ziel verbannen zouden...De Hollander Gij had minister kunnen worden...Robinson Merci, (exit) Er komt weer groote weemoed over Tijl Hij gaat, als in 't eerste kapittel knielen voor 't O. L. Vrouwket mediteerend

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Waarom is alles wat met brood, en dus gerekend tot de eerste levensbehoeften -- voor iedereen lijkt dat vanzelfsprekend te zijn -- nuttig...Ik noem maar het eerste, trouwens ook wel het beste, wat me zo te binnen schiet aan België denkend...moesten onze contacten maar weer eens verbeteren, op een andere manier dan dat ik een verbijsterde brief aan uw minister van cultuur moet schrijven om te vragen of het werkelijk waar is dat het

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
De personages trekken het gebeuren niet naar zich toe, zijn sterk versoberd tegenover de eerste versie en niet karikaturaal meer...Die oppositionele krachten zijn een legerofficier en een minister met als handlanger een bankier...Het eerste bedrijf verloopt erg verheven, statig: de uitgebreide expositie van de personages

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Gloster Het eerste jaar...Birgit leest het laatste blaadje) Birgit Dit is mijn eerste grote uitvinding, een fortuin voor wie mij liefheeft...Zo nen mens kunt ge niet als den eerste den beste misdadiger het vuur aan de schenen leggen, gewoon als een advokatenstreek

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Wij zullen nu een beleid uitstippelen om te komen tot 'een normaal, gezond theater'. In de eerste plaats zal mijn adviescommissie per 1 januari opnieuw samengesteld worden...Dat is mij ook door de vertegenwoordigers van de vakbonden gesuggereerd: indien u moet bezuinigen, dan in de eerste plaats op de grote gezelschappen, want die hebben naast de subsidie van de Vlaamse...Hebt gij één van de tijdelijke groepen al weten verdwijnen door toedoen van de minister

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ging dat ? "Ik had met de eerste twee directeurs die ik gekend heb, uitstekende verhoudingen...De eerste keer dat Grotowski in Brussel speelde, zaten Hugo Claus, Carlos Tindemans, Alex van Royen en ik daar te kijken...Ik heb daar minder middelen, maar ik wil het in de eerste plaats met acteurs doen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Zijn laatste film Das Gespenst noemt minister Zimmer-mann blasfemisch en hij zorgt er persoonlijk voor dat Achternbusch elke verdere subsidiëring wordt ontzegd...De glitter en het klatergoud, de vaak naar het overdadige neigende middelen van visuele en auditieve enscenering waarover de 'volwaardige' toneelzalen beschikken, de nauwelijks nog feilbare eerste...Een eenvoudig verhaal dus, maar dan toch van zoveel nuances voorzien, dat men hier terecht van het eerste psychologisch drama in de Europese toneelliteratuur heeft kunnen spreken

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Immihan (plotseling ernstig) Weet je nog toen ik het eerste jaar het leersecretariaat volgde...Ik was mama dankbaar dat ze de eerste stap zette...Johan We vertrekken als de eerste mensen naar hun werk rijden

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Jack Lang, minister van cultuur voor Frankrijk, Dit jaar voorzitter van de Europese ministerconferentie die een aanzet gaat geven tot een actief cultuurbeleid...Ook onze eigen minister, Brinkman is de naam, heeft het over kwaliteit...Goeie plek dus voor die eerste 'aanzet tot een actief Europees cultuurbeleid', waar het keurkorps van de Europese cultuurministers zich gezamenlijk zullen verstaan

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
vertelt zijn onsamenhangend verhaal twee keer: de herhaling komt soms erg komisch over door enkele subtiele aanpassingen aan de eerste (ernstige) versie...Na het wegvallen van de in eerste instantie aangezochte Moshe Leisher viel Johan Heestermans, die ook voor de vertaling zorgde, in. De vertaling --in berijmde alexandrijnen-- is een afspiegeling van...Door Nero voor te stellen als een onverantwoordelijke puber die de paljas uithangt, wordt echter alle spanning uit de voorstelling geslagen: Nero is al van bij zijn eerste opkomst een monster, zodat

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
De nieuwe adviescommissie lijkt op het eerste gezicht inderdaad samengesteld vanuit een bredere basis...Dat Jaspaert voorzitter is, wijst op de wens van de minister dat de beheerdersoptiek naar voren komt...Daarin overigens voorgegaan door hun minister, die op de eerste zitting van de RAT het volgende diepzinnige en vloeiende Nederlands over zijn lippen kreeg: «Uw werktijd is beperkt en de

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Pas op de viering van Staf Bruggen heeft de toenmalige minister van cultuur, Renaat Van Elslande, een balletje aan het rollen gebracht...Ik doe dat ook zo, het komt spontaan, na de eerste weken laat ik het langzaam komen, zodat het organisch groeit...Volgend jaar regisseert hij De Vader van Strindberg, daar zal ik voor- de eerste keer met hem werken


Toon volgende resultaten