Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Eiland van Verbeelding" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
vertaling : Gerrit Komrij) De Koopman van Venetië (RO Theater) Foto Leo van Velzen Die expliciete tussenpositie van de schrijver Shakespeare verandert het perspectief...Het gaat niet meer om de perikelen van Pericles, maar om het gevecht van Shakespeare met de eigen verbeelding en de daaruit ontgroeide personages...Aangespoeld op de lege ruimte van het toneel (het eiland in Defoes roman) begint hij aan zijn Wanderjahre: een woelige avonturenreeks die hem in alle delen van de wereld brengt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Respect voor de tekst dus, als voornaamste impuls van de verbeelding...Theater) Foto Leo van Velzen in Théâtre Public 44). Zo ook vertolkingen die vertrekken van de idee die de hedendaagse mens en theatermaker hebben van de Elizabethaanse toneelvormen (zonder te beweren...werkelijkheid zou hij door Alonso, zijn trawanten en Caliban verslagen en van het eiland verjaagd zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Van bij de eerste beelden: de schikking van de rekwisieten, de verspreiding van het licht, de opstelling van de acteurs, straalt de produktie een zeer grote overtuigingskracht uit...Bert Van Kerkhoven op een persconferentie in 1963, ter inleiding van zijn eerste jaar als directeur van de KNS ; geciteerd door Marcel Jacobs, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Theaterdirecties...Het is een theater van de verbeelding, waarbij enkele juist gekozen elementen een hele wereld oproepen

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
hij sleurt mee en wordt meegesleurd, niet zoals door een lawine van steen, neen, hij drijft mee in de wolken van zijn verbeelding...Ik-figuur Alsof de anderen niet bestaan, alsof ze het zonder de anderen kunnen, helemaal alléén op een overbevolkt eiland waar de wet van de egoïstische middelmaat telt...Oude man Jongeman, wat meer verbeelding opbrengen in deze edele sporttak ! Ik-fïguur Ik heb alle figuren nog niet van buiten geleerd, excuseer ! ELFDE VERSCHIJNING (Iemand, een

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Tijd en ruimte bestaan niet; onbelangrijke details, flarden van werkelijkheid zijn niet anders dan aanleiding voor de verbeelding om op voort te borduren en nieuwe grondpatronen te spinnen: een...Want tot de dag van vandaag is de hele geschiedenis van de mensheid alleen maar één voortdurende bloedige opoffering geweest van miljoenen arme menselijke wezens ter ere van de een of andere...Het enige dat Frankrijk kan redden te midden van de verschrikkelijke, de dodelijke gevaren van buiten van van binnen, die het op dit moment bedreigen ... (Er voegen zich geleidelijk meer communards

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Hij ontwikkelt zijn theatertaal vanuit een zorgvuldige analyse van het stuk, en dat is misschien één van de meest innoverende aspecten van de Schaubühne: eigenlijk heeft men daar de functie van...De evolutie van Peter Stein houdt gelijke tred met de ontwikkeling van het politieke theater; van een geprofileerd links standpunt, via een analyse van de theatermiddelen naar een dialoog met de...van het Westduitse theater staan vreet aan de eigen kracht en verbeelding, vooral wanneer dat met de inzet en de energie gebeurt van een Stein

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
De onmiddellijke vertegenwoordigers van die wereld zijn de heksen: clowneske en cynische figuren waarbij Van Hove zich blijkbaar heeft laten inspireren door het groteske van sommige van Ensors...macabere van Mahler, die zijn vijfde symfonie met een lange dodenmars begint, de verscheurde klanken die Alban Berg een man noemt, de gepijnigde erotiek van Schiele, de wrede waanzin van De Strafkolonie van...Van Marc van Eeg-hem kan men zeggen dat hij in de exuberante rol van de travestiet heel wat acteursenergie vertoont, maar dat de conceptie van de rol nergens past in het geheel: de schuchtere Vanden

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Dat is de ene kant van het verhaal, de keerzijde is dat Helena voor zichzelf een eigen wereld maakt, een wereld die opgebouwd is uit gestolen verbeelding...Wat ik wil zeggen is het volgende : door zich op een esthetisch eiland terug te trekken, een eiland waarin geen gevaar meer dreigt, sluit Fabre de cirkel om zich heen, wordt hij het slachtoffer van...Bij het visioen van Helena, bij de verwerkelijking van haar verbeelding, klinkt het, weer in het Duits (maar niet meer dat van Goeb-bels, eerder dan Richard Strauss) : 'Welch schönes Geschöpf

Nr. 30, Juni 1990 • Inhoudstafel
esthetisch eiland' terug en dreigt hij, door gebrek aan openheid en relativering, het slachtoffer te worden van zijn verbeelding...Het belangrijkste theater van de jaren '80 groeide grotendeels buiten de geschoren perken van het decreet...al te overtollige uitpulkt ? Zal het zich niet vast (laten) zetten in categorieën van gisteren waaraan het theater van morgen ontsnapt ? Het belangrijke theater van vandaag is immers meer dan ooit

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
De categorie van de totaliteit, het bewustzijn van de dominantie van het geheel over de delen, één van die essen- tiële elementen van de marxistische filosofie, doet...Van het begin van de 8 ste tot het einde van de 15de eeuw, dus 800 jaar lang, heeft de cultuur van de islam deel uitgemaakt van de dagelijkse Europese realiteit, maar dat hebben wij in ons...vorm van afschuw niet overdraagbaar is" en dat "beelden (van deze afschuw) de verbeelding doden". Tegenover de holocaust, tegenover het hele gebeuren van WOII, dat straks, als de laatste

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Een theater dat loskomt van de dictatuur van het subject en het verhaal (personage/plot) en de kracht ontdekt van het brokstuk: ruw, niet-passend, concreet, autonoom...Ze zijn geschreven in een taal die alle openingen laat voor de autonomie van het theater en de verbeelding van een publiek...Om te wijzen op de stank uit de kelders, de littekens van slecht genaaide wondes, en vooral de nieuwe Muren die hier en daar weer opgetrokken worden rond het welvarende eiland Europa

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Het wettigt overigens het vermoeden dat de pijlsnelle teloorgang van het theater in het Oostblok, na het vallen van het ijzeren gordijn, veel te maken heeft met precies het in snel tempo eroderen van...Terwijl tegen het einde van de achttiende eeuw het theater een favoriete verblijfplaats van de burgerij werd en zo in zekere zin deel ging uitmaken van het stadslandschap - dat in zijn geheel een...Op een diffuse manier doen ze de herinnering aan/verbeelding van wat de stad ooit aan leven heeft geherbergd even terug opduiken

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Eiland van Verbeelding, p. 87). Kortom, theater waarvan magie uitstraalt...Grotowski's arm theater is te vinden op Peter Brooks eiland van verbeelding, en dat is in de piste van het circustheater...Emile Schra, Peter Brook en het eiland van verbeelding, Amsterdam, 1995

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
De inwoners van het eiland zijn net hun koning kwijtgeraakt, en omdat de aangespoelde vreemdeling veel gelijkenissen vertoont met de verdwenen koning, wordt hij door heel het volk als koning herkend...Het portret van Louis XIV was niet alleen een afbeelding van de sterfelijke persoon van de koning, het was ook het portret van het koningschap als functie, ja van de koning als staat...blikken van solidariteit met ons uitwisselde...' In deze scène stelt Zizek 'is alles aanwezig, de volledige dispositie van macht - het 'unheimliche' mengsel van opgelegd genot, de instantie van macht

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Van Blauw Vier tot Cantecleir
Na de slag van Waterloo is Napoleon gevangen gezet op het eiland St...Het laten samenvallen van inhoud en vorm is één van de sterkste punten van Blauw Vier...de Rostand-cyclus bereikt Blauw Vier door middel van een functioneel gebruik van clichés uit diverse theater- en filmgenres een verbeeldingrijke synthese van transparantie, humor en ontroering

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
de tweede tekst van Nürnberg is sprake van de personificaties van zeven kleuren...Engeland - een eiland waarin in protochristelijke tijden veel uitheems materiaal werd afgescheiden en weinig bezoedeld binnen de oevers bleef - werd in de 15de eeuw bericht van de Morrisdans...De Gnaoua getuigt nog van een zeer ingewikkeld en sterk geëlaboreerd systeem, waarin de ritmes van de muziek en de kleuren werden voorzien van talloze associaties tussen tonen, maten en ritmes

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
reeboknootjes in paneersel van amandelen, millefeuille van appel en witloof B: oeufs de vanneau aux jets de houblon à la bière de hoegaarden M: pralines van gerookte steur met rode biet en...wijnsinaasappelsaus geparfumeerd met pèket de houyeu, gebakken ananas met een saus van kokosnoot en curry-ijs op een gratin van appeltjes met sinaasappelschil met saffraan, een sabayon van calvados en een koekje van...met een zich steeds vernieuwende verbeelding S: nous formons une multitude de brillants orateurs G: het lied van onze ziel is bedwelmend als de geur van versgemaaid gras K: nous avons des volontés

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
verandering te leven / Het politieke schuilt in het bieden van weerstand / En geef mij / Geef mij / Geef mij radicaliteit /Nu/Geef ze mij/Alstublieft/ Ik hou niet van matiging / Van gemiddelde / Van...heb dingen/ ik spreek ze niet uit / Er rest ons weinig meer dan het eerlijke niet weten / Een innerlijke kracht / Een warmte / Een houden van woorden / Hou van de woorden / Van het spel van de zon achter...Die clash van de verbeelding, samen met de weerstand van de uitvoerder, verplichten de danser zijn kleine, geregelde wereld te verlaten

Nr. 74, December 2000 • Eric De Kuyper • De recensent als toeschouwer, de toeschouwer als...
Nu is de positie van de toeschouwer bij film wel degelijk van een andere aard, anders gekleurd, dan die van de toeschouwer bij podiumkunsten...Het zijn die details waar een hele schaar van vakmensen en kunstenaars - decorontwerpers en -bouwers, kostuumontwerpers, belichtingstechnici, etc... - zich mee bezighouden om van een stuk een...Naast het 'étonnez-moi' was er zoiets als 'maak het maar waar'. Elke toeschouwer doorloopt drie stadia: die van de verwachting, die van de belevenis - de vervulling - en die van de

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Vertrekkende van de eeuwenoude observatie dat de mens leert door middel van mimesis (imitatie), suggereert hij naar analogie van het woor-denpaar gen/genen, een nieuwe terminologie en spreekt van mem...Als een idee ingang vindt, mogen we zeggen dat het zichzelf verspreidt doordat het zich voortplant van brein naar brein, van brein naar boek, van boek naar brein, van brein naar computer, van computer...Van Antigone naar Medea, van Hegel naar Müller, van conceptueel systeem naar landschap van woordenmateriaal, van het bouwwerk van de geest naar de ruïne van het lichaam: over die weg beweegt zich de


Toon volgende resultaten