Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


115 document(en) met "Els De-ceukelier" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Daarom ook vond Marivaux dat de debitering van de tekst en de gestiek van de akteurs niet mochten gepaard gaan met een grote inleving in de psychologie van de personages...Als Sylvia zich op het einde van het stuk overgeeft aan de liefde van de Prins, gaat ze bovenop de spiegel staan : een oprechte keuze die de twijfel opheft en de volle overtuiging in haar nieuwe...De verklaring voor Shakespeares inkonsekwentie moeten we zoeken in de speciale sfeer waarin hij zijn Midsummernight's Dream situeert : in de wereld van de droom en de fantasie; of nog ruimer : de

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Tekst: Cyriel Buysse; regie: Dirk Tanghe; decor: Steven De-medts; licht: Jaak Van De Velde; spel: Jef Demedts, Lieve Moorthamer, Els Magerman, Koen De Sutter e.a...Want paradoxaal genoeg geven de Vlaamse taal van Timmermans, de vervlaamsing van de taal van de andere auteurs, de volle woorden en de aardse, grijpbare beeldspraak aan de taferelen en anekdotes een...De signatuur van de maker van de voorstelling verdringt de schriftuur van de tekst; de tekst wordt snel, sentimenteel en opvallend ver-'designed'. Walt Disney is onder andere: negeren van de

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Zijn verhaal is iets complexer dan klaar voor drie minuten stuff, maar de vitaliteit, de woede, de ergernis, de afschuw, de streling en de slag zijn even sterk aanwezig via hem, via de teksten...Voor de huidige produktie werd het driemanschap aangevuld met twee actrices (Diane Belmans en Els Olaerts). Evenals bij hun eersteling, hebben de spelers zelf het concept bedacht en een tekst...zegt een van de spelers: "De grote ramp van de KUNST is dat men haar misprijst, dat men haar niet ORGANISCH laat kloppen zoals het hart in de borst van de mens, men zet haar bewegingen in een tijdschema

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
waar hij mee bezig was in de periode '80- '84). De Macht der Theaterlijke Dwaasheden (de voorstelling) ging over de dwaasheid van de theatrale macht, de dwaasheid van de regisseur als de macht van de...Sweet Temptations wordt de macht van de theatrale dwaasheid de dwaasheid van de theatrale dwaasheid, de dwaasheid van de acteur...La machine de séduction De woorden van de bruid gaan over verschillende onderwerpen: de verhalen over haar minnaars/klanten, associaties naar de bruid die was (Duchamp) en de momenten waarop

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
De ernstige economische crisis die het hele continent in zijn greep houdt, de enorme buitenlandse schuld, de militaire dictaturen, de moeilijkheden bij de overgang naar een democratisch regime, de...Zo werd de groep Els Joglars voor de militaire rechtbank gedaagd omwille van het agressieve beeld dat zij in hun voorstelling La Torna van de Guardia Civil hadden opgehangen...geworden groepen zijn: Els Joglars, Els Comediants, Teatro Lliure, Dagoll Dagom, Teatro de la Ribera, Geroa, La Cuadra, etc... Andere, meer recente groepen zoeken radicale uitdrukkingsmiddelen die fundamenteel

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
tel: 010-4367997 FACT Theatermakers van de toekomst OPROEP I INZENDING THEATERTEKSTEN TONEELSCHRIJFPRIJS 1992 Traditiegetrouw wordt in september de Vlaams...uur Studio van Kaaitheater Reservering : Kaaitheater : 02/512.14.82 Kaaitheater wordt gesubsidieerd door bet Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor kunst, de Vlaamse...Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Provincie Brabant en de Nationale Loterij

Nr. 39, December 1992 • (advertentie)
de la Chapelle Royale, Paris...Fauré, Requiem 6, 8/11/92 Rudolf Werthen, Solist(e), Laureaat van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België 1992 Stefan Soltesz, Linda Finnie Stefan Soltesz, Luana DeVol...Stravinsky, Threni 31/12/92 en 1/1/93 23, 26/1/93 25, 27/4/93 29, 30/6/93 de Vlaamse O p e r a - A n t w e r p e n 32/3/233 66 85

Nr. 41, April 1993 • Johan Reyniers • De dans van het harnas
De recente solo-theatervoorstellingen voor Els Deceuckelier en Marc Van Overmeir mogen daar niet erg onder te lijden hebben, Fabres dans krijgt het des te zwaarder te verduren, meer bepaald omdat hij...Hij maakt een choreografie van de stilte en van het geluid, van de traagheid en van de herhaling...De opstelling van figuren, het gebruik van dieren, het vormgeven van de achter- en zijpanelen op de scène; alles heeft langzaam zijn plaats gevonden, doorheen de verschillende projecten die

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Van den Eynde • Over mannen en mannen
De sterkte van Els Dottermans in de rol van Cleopatra, is dat zij veel meer vertelt dan de lijnen die haar zijn toebedeeld...De sterkste scènes worden door Cleopatra (Els Dottermans) en Octavia (Gilda De Bal) gedragen...Waar mij deze voorstelling, en dan vooral Els Dottermans' vertolking daarin, naar doet verlangen is een uitwerking van het standpunt van de vrouw

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
de zogenaamde deconstructie van het klassieke ballet; aan de theaterstukken herinneren de opbouw, de ruimtelijke bewegingspatronen en The Doors...Helena Troubleyn, de centrale figuur in de operatrilogie die de overkoepelende titel The Minds of Helena Troubleyn meekreeg, verwijst naar een vrouw voor wie hij als jongen boodschappen deed, de...Mysterie van het kijken De sterk beeldende inslag van de beide opera's maakt dat de tekst naar de achtergrond geschoven wordt

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Die ironische afstand die bewondering en ontroering niet in de weg staat, is ook terug te vinden in Els Opsomers foto-interpretatie van Monteverdi's stuk...Het wandelen langs Els Opsomers stilstaande en verstilde beelden blijkt bovendien een mooie spiegeling van het ingetogen zitten kijken en luisteren naar de wrede, bewegende videobeelden van Ana Torfs...Op zoek naar de fictie van de utopie radicaliseert zij de bevindingen van de huidige wetenschappen

Nr. 43, November 1993 • Bruno Koninckx • Kartonnen, holle en andere dozen
Zo werd in een interview naar aanleiding van Voader tijdens De Zevende Dag de indruk gewekt of het de BMCie was die 'eindelijk' de vierde wand in het theater had neergehaald (cf...Zo tonen de meeste teksten klein of groot leed, gaan er een aantal over de (herinnering aan) de kindertijd, en heeft het merendeel 'de gewone man of vrouw' als personage...De twee acteurs (Stany Crets en Peter Van den Begin) en de drie actrices (Gilda De Bal, Els Dottermans en Ilse Uitterlinden) hebben bij bijna elke tekst een relevante manier gevonden om hem te brengen

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Het is de avant-garde van de negatie, die in de schilderkunst het zwarte vierkant van Malevitsch en in de muziek de stilte van John Cage heeft opgeleverd (en historisch gezien hinkt het theater hier...achterop, want in de andere disciplines is men al lang aan deze radikale eindpunten voorbij). De andere pool in het theater is merkwaardig genoeg niet die van de restauratie, van de terugkeer of de traditie van...De vervreemding en de afstand hebben te maken met de situatie van de acteur op de scène, hoe hij zich voelt ten opzichte van de functie die hij uitoefent

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Bij De Morgen en De Standaard vallen termen als: artistieke relevantie, een spreiding van de aandacht, het algemene podiumbeleid, tendensen binnen een landschap, de premières, het moment waarop een...Maar laat iemand zijn slaap om toch maar te weten te komen wie de mens is die de tickets verkoopt, die de hapjes bereidt, en die de toiletten schoonmaakt...Een fenomeen apart: De Gentenaar Uiteindelijk heb ik de indruk dat de meeste kranten het liefst een risicoloze en aantrekkelijke service willen bieden in de vorm van aankondigingen

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
De Rust van Roos tekst: Els Beerten regie: Ariette Van Overvelt première: 23 en 24 maart 1996 Fietsen tekst: G regie De Maeyer regie: Ariette Van Overvelt in herneming: april, mei...door Marc Maillard naar de Fabels van Janosch in de Glazen zaal - voor kinderen vanaf 5 première: 15 december 1995 The lUiZ, desoul-musical door William F.Brown en Charlie Smalls in de KJT-zaal...Centrum Westrand - Dilbeek januari 1996 Touw /Mama door Gregie De Maeyer in de Glazen zaal - voor kinderen vanaf ó première : 26 januari 1996 Garuma door Ad de Bont en

Nr. 52, Januari 1995 • Kurt Lannoye • Podiumkunsten en management
Verschillende auteurs belichten telkens een onderdeel van de gestelde problematiek: subsidies, juridische structuur, situering van het werken in de podiumkunsten binnen het algemeen arbeidsrecht, de...dit opzicht is het wel jammer dat er geen index met trefwoorden voorzien is. In een eerste deel schetst Els Baeten een overzicht van waar de kunstorganisaties in Vlaanderen hun subsidies...Naast de subsidieverlening van de Vlaamse Gemeenschap worden ook de subsidies van de (Vlaamse) provincies en de Europese subsidies behandeld

Nr. 53, December 1995 • (advertentie)
de donkere kanten van de ziel, de existentiële eenzaamheid van een ogenschijnlijk banaal bestaan én het gevecht met de taal... 18 Frans verleyen geeft het vervolg van zijn state...dromen en verlangens die tegen de muren te pletter vliegen en over... kermis Februari 1 els de temmerman ooggetuige van de genocide in ruanda 2 ensorstrijkkwartet en karei...vingerhoets spelen 'les vendredis', russische salonmuziek uit het einde van de 19de eeuw 8 de korre - een maan voor de misdeelden ierse immigranten in het amerika van de jaren '20; een stuk over

Nr. 55, April 1996 • (advertentie)
Met bijdragen van Pieter T'Jonck, Jean-Marie Wynants, Mark Deputter, Benoît Vreux, Els Boeten, Micliel Jaumain, Erwin Jans, Liic Delisse, Geert Opsomer, Anne Wibo, Jacques De Decker en Marianne Van...Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...Jakobsstraat 36 - Theater De Werf, Werfstraat 108 Brussel: De Munt, Leopoldstraat 4 - Kaaitheater, Akenkaai 2 - Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 - Koninklijke

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
Onverschilligheid is het pantser van de vreemdeling: koel en afstandelijk lijkt hij in zijn diepste wezen onbereikbaar te zijn voor de aanvallen en de afwijzingen die hij niettemin voelt met de...Ze ziet eruit zoals de Barnes van de foto's. Dan is er de gestalte: de jeugdige Miranda (Roos Ouwehand), de zwijgzame, een witte bruid die zich voortsleept tussen gemaskerde en theatrale figuren...Nooit zo'n dwingende theatraliteit gezien als bij de opkomst van Augusta (Els Dottermans), de oude moeder in dit stuk

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
1977 ging de communautarisering van start die in 1980 zou leiden tot het installeren van de Raad en de Uitvoerende Macht van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen...Maar laten we eens de Franstalige theaters onder de loep nemen en nagaan hoe kunstenaars uit de twee taalgebieden elkaar waardeerden, ontmoetten en verrijkten...1976-1977 en 1979-1980 bracht Martine Wijckaert twee stukken van Hugo Claus, Pas de deux en Leopold II op de trappen van het Mausolée des Grenadiers, op de Cour d'Honneur van de oude kazerne Prins


Toon volgende resultaten