Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "Enkel Sam" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Het ligt voor de hand dat een groep die zijn brood wil verdienen met toneel zonder subsidie te krijgen en uitdrukkelijk kiest voor volkstoneel bij Romeo and Juliet moet uitkomen: geen enkel ander...Paul De Bruyne ROMEO EN JULIETTE auteur: William Shakespeare, vertaling, bewerking, regie en decor: Sam Bogaerts, spelers: Brit Alen, Mirei Bonte, Warre Borgmans, Ludo Hellinx

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Enkel het NVT Ankerruitheater zet zijn kruistocht voor het Vlaamse drama na een zeer oubollig seizoen iets gedurfder verder: drie debuten, nl...dramaturgische democratie'. Bij de Witte Kraai kan Gombrowicz Yvonne, prinses van Bourgogne, in zijn grim- Foto's Herman mige, morbide fantasie in het beste Sorgeloos geval perfect overeenstemmen met Sam Bogaerts...Bij de 'groten' heerst een akelige dramaturgische inteelt, enkel het NTG breekt daar wat uit, en de 'kleinen' moeten uitkijken voor megalomanie, enkel HTP, 't Stuc, de Witte Kraai en AKT wapenen zich

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
een burleske, koldereske, zowel in taalgebruik (Sam Bogaerts stond zelf in voor de vertaling) als in het spel van de acteurs...Sam Bogaerts graaft niet onder het oppervlak naar die tweede laag die Deichsel hem aanbood...Geblinddoekt en van enkel tot heup in windsels gewikkeld als een onafgewerkte mummie tracht hij te bewegen, schuifelend, en valt hij onherroepelijk om

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De Witte Kraai Antwerpen Gloeiende Kooltjes Het Gezelschap van de Witte Kraai en Sam Bogaerts zijn aan theaterbewerkingen in monoloogvorm toe: Lucas Vandervost serveert...De dualiteit tussen het tragische en het komische en het spelen daarmee is uitgegroeid tot een constante, een soort stijlkenmerk in het werk van regisseur Sam Bogaerts bij het Gezelschap van de Witte...Alex Mallems GLOEIENDE KOOLTJES of AS EN PUIN auteur: Sam Bogaerts naar Samuel Beckett ('Embers'); groep: De Witte Kraai; regie: Sam Bogaerts; spelers: Warre Borgmans, Antje de Boeck

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
de acteur-- aan de tekstanalyse). Geen vedetten, enkel inhouden...De enige luis-in-de-pels, waarvan de invloed verder kan reiken dan de marginaliteit, is het Gezelschap van de Witte Kraai (Sam Bogaerts, Lucas Vander-vost, Warre Borgmans e.a...Het eigen werk van de Witte Kraai blijft daarentegen te marginaal, te armoedig, en is enkel echt geslaagd in het solo-werk

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Dit soort programmatie betrek ik dus liever niet bij dit overzicht, enkel die produkties die intrinsiek artistieke kansen inhouden...Zoals het NTG, dat zijn huisregisseur, Jean-Pierre De Decker, enkel opstelt als co-regisseur, en voor de rest bijna uitsluitend met gasten werkt: het voorbije seizoen toonde ook een intrinsiek boeiend...door Sam Bo-gaerts bij de Witte Kraai en door Dirk Buyse bij het BKT

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Muller lijkt om de stelligheid waarmee de mens aan zijn eigen ondergang laboreert, enkel nog hard te moeten lachen...Merteuil roept de herinnering aan Valmont op, maar zonder passie, zonder liefde ; een oude verbitterde vrouw die enkel op vernietiging uit is. Wordt de gedachte aan Valmont eindelijk zo levendig dat...Slechts één enkel beeld is identiek: om zijn vrouwzijn te bewijzen verstopt Valmont zich het geslacht tussen de benen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
maatschappelijke veranderbaarheid toont De Grote Fabriek enkel een moment van stilstand: in het hele stuk gebeurt er eigenlijk niets; de oorlog blijkt iets te zijn dat mensen 'overkomt'; geen enkel con-flictueel...Paul De Bruyne behoort tot de 'bende van vijf (samen met Theu Boermans, Kees Hulst, Rob Klinkenberg en Sam Bogaerts, nog een Belg) die het gat dat Rijnders laat moet vullen met een nieuw beleid...Wat ben je met voorstellingen die enkel de bestaande vervreemdende behandeling van de dood bevestigen, die heenglijden over het 20ste eeuwse proces van sussen en verzwijgen en die ook op het vlak van

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
En hoezeer ze ook hun wil elkaar te begrijpen in de weegschaal werpen, op geen enkel moment zin ze in staat dit Verschil op te heffen...Pizzuti, John Dobrynine, Natasha Parry, Sam Karmann, Olivier Perriguey, Cyrille Bosc, Michel Carean, Philippe Caroit, e.a

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • Chicago verovert Broadway
Sam Shepard Gebeuren de opwindende dingen alleen in Chicago...Daar is Sam Shepard (The Right Stuff) werkzaam als schrijver en regisseur...heel gewoon gezegd, net onder de klanksterkte van de rest, zodat het oor zich helemaal moet toespitsen om geen enkel belangrijk woord te laten verloren gaan

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Een indrukwekkende vertoning In de benadering van Sam Bo-gaerts valt het op hoe deze vertoning een Vlaamse versie is van een Duitse visie...Dat wil zeggen dat Bogaerts op geen enkel ogenblik modieus heeft willen doen, maar steeds oog heeft gehad voor de menselijke inhouden die in de teksten opgesloten zitten...Johan Thielemans HET PARK auteur: Botho Strauss; groep INS-De Mannen van den Dam; regie, vertaling, toneelbeeld: Sam Bogaerts; spelers: Lucienne De Nutte, Daan Hugaert, Vivianc De

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Alle nobele principes ten spijt is zoiets enkel een gemiste kans...dient enkel om mooie regenbogen mee te maken). De regisseur heeft bovendien nagelaten zijn acteurs te coachen: men rommelt wat lukraak, beweegt chaotisch, de blik op 'wat is het allemaal toch droevig...Globe was opnieuw te gast, net voor het gezelschap wordt overgenomen door, alweer, twee Vlamingen: Pol De Bruyne en Sam Bogaerts

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Deze onbestemde, energieloze onzekerheid kunnen deze acteurs niet spelen (voor één enkel moment kunnen ze eens naar jonge Vlaamse collega's kijken, de ware virtuozen van de onwennigheid -- bijna hun...Geen enkel woord grijpt de aandacht, geen enkele handeling verrast, geen beeld spreekt tot de verbeelding...Men kan in zo'n geval enkel de zangers als muzikant beoordelen

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Voorbij de evidenties van Müllers 'Quartett'
die de erotiek als theatraal ritueel ensceneert -- of Sam Bogaerts-- die voor een realistisch-fysische benadering koos...zijn inspanning om Quartett te ontdoen van zijn al te vanzelfsprekende lichamelijkheid en enkel de beweging als proces (zonder afloop) te tonen dreigt in Chéreaus regie de directheid van Müllers taal...De ruimte, die op zichzelf al zo indrukwekkend is, ook zonder Lucio Silla erin, is dan te leeg, enkel gevuld met 'theater'. Acteer-kunst van hoog niveau, daar staan Bertin en Marquais garant voor

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Gemeten over seizoenen, moet men toegeven dat het NTG zich regelmatig op moeilijkere paden begaf, al was dat dan meestal enkel wanneer Jean-Pierre De Decker de touwtjes in handen had...Het andere gunstige teken zijn de acteursprestaties die Sam Bogaerts in produkties als Kwartet of Het Park voor mekaar kreeg

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Deze kwaliteit had het zowel aan de tekst als aan de regie van Sam Bogaerts te danken...Klaas Tindemans Een binnenlands lijstje: Kwartet (Muller - De Witte Kraai - Sam Bogaerts), Elena's Aria (Rosas - Anne Teresa De Keersmaeker), Lucio Silla (Mozart - Nationale Opera - Patrice...Dat is dan voornamelijk het geval bij de ensceneringen van Sam Bogaerts en het duo Gilis-Dehert

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
dat achterlopen van het beleid op de werkelijkheid is nog steeds niets veranderd: vandaag wordt De Witte Kraai erkend, nadat Sam Bogaerts reeds de wijk heeft genomen naar Globe, Eindhoven...De huidige stand van zaken werd reeds door Johan Wambacq geresumeerd; we herhalen hier enkel de feiten: Brialmonttheater afgeschaft; HTP rode kaart; BKT inkrimping van subsidie; KVS: 'nieuwe' directie...Met dit voorbeeld willen we enkel aantonen dat bij een globaal herdenken van het theater-beleid in Vlaanderen ook dit soort factoren in overweging moeten genomen worden

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Auteurs als Sam Shepard en David Hare kunnen de grijsheid van het Angelsaksische drama met moeite verbergen, en dan enkel in die mate dat ze ontsnappen aan de ambachtelijkheid die hun theater zo lang...Deconstructie van de taal is an sich niet subversief, enkel in relatie met de verwarring, het ongemak omtrent de verhoudingen, menselijk en politiek, die in de tekst aan de orde zijn...gaat veel verder, omdat de taal materieel als machtsapparaat gehanteerd wordt, en niet enkel door middel van een vreemd klinkende taal iets over macht vertelt wat iedereen al weet

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
De niet te grijpen (oosterse) inhoud kan zichzelf vertellen: je moet er enkel de ruimte voor creëren...Er vallen nauwelijks woorden, enkel lust- en onlustkreten tegen een muzikaal decor uit de Hollywood-musical en het laat-romantisch operarepertoire...Ook moet zo'n schouwburg getoetst worden aan wat er in het buitenland gebeurt, en dan liefst niet enkel aan West End

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Historische factoren spelen ook een rol: zo lang is het nog niet geleden dat het spelen voor kinderen enkel werd overgelaten aan goedwillende amateurs en onderwijzers of dat, in beroepsmiddens dan...En dan voert ARCA een volstrekt onbekend Zwitsers auteur op, Hansjörg Schneider, waarover de filologen enkel weten te melden dat hij verdienstelijk is geweest bij het Zwitsers-Duits als toneeltaai...De Arkprijs heeft enkel een symbolische waarde-geen geld dus -, en wordt jaarlijks toegekend: "De Arkprijs is een prijs tegen kleinheid in denken, een prijs voor openheid, voor vrijheid, voor het


Toon volgende resultaten