Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Essentieel voor Teirlinck"Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Natuurlijk, Teirlinck is altijd een opportunist geweest, ik bedoel dat positief, die voor zijn initiatieven de nodige politieke steun zocht...Lichamelijke verbeelding Jaak Van Schoor heeft Teirlinck persoonlijk gekend, is verantwoordelijk voor de toneeledities van Teirlincks verzameld werk en geeft ook les aan de Studio...Essentieel voor Teirlinck is de ruimere spelcultuur

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Rick Atwell is een specialist zoals Amerika er velen kent: zijn balletten voor meisjes staan stijf van clichés, maar zijn balletten voor mannen (vooral de scène met de politieagenten) getuigen van...gekozen zijn, omdat de studio Herman Teirlinck in onze contreien voor dit soort spektakel de beste opleiding biedt...Dat in heel deze viering een onverholen sympathie voor de verslagenen doorklinkt, ligt voor de hand

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Geplaatst voor de keuze tussen de echte en de stand-in Amphitryon kiest ze bewust voor de laatste...De verrassende prestatie van Piet Balfoort in Hess (1983) lijkt me nog steeds in meerdere opzichten leerzaam voor een nieuwe benadering van de spelers, voor het aanboren van onvermoed, potentieel...de laatste twee Etcetera-nummers was er dan ook niet toevallig ruime aandacht voor Peter Brooks King Lear bij de Royal Shakespeare Company (1962) en voor Walter Tillemans' Lear-versie met Luc Philips

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik ben voor het werk in De Nieuwe nooit één frank betaald geweest; het laatste jaar gaven ze een vergoeding voor de vervoersonkosten; de tickets kreeg ik en het programma kocht ik meestal zelf...lachbuien van: ik ben er allergisch voor"); jeugdtheater vindt hij een groot probleem ("voor jonge kinderen zou men beter circus geven") en van het theater deer eet ten slotte zegt hij: "dat moet verdwijnen...omdat het onzin is; daar geldt dezelfde regel als voor de criticus: de minister moet iemand zijn die zich persoonlijk inzet voor de zaak en daar dan ook zelf beslissingen in neemt

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Zo dreigt de krenterigheid van de overheid steun te vinden "van onder uit". Dank zij een onverstandig advies van de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) verloor het KJT voor het seizoen 1986-'87...Er is slechts één uitgebouwde theaterinstelling voor kinderen en jongeren die een minimale garantie biedt voor continuïteit en traditie...doormaken, we moeten ze in stand houden, want ze zijn de enige garanten voor continuïteit en traditie, voor het overleven van een eigen (jeugd-)theater kortom

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het moet voor Arca een uitdaging geweest zijn de creatie voor België van dit, volgens sommigen, onspeelbare stuk op zich te nemen...Als regisseur blijft hij een bijzondere neus hebben voor schitterende toneelmuziek en voor het bespelen van de theatermogelijkheden: de scènewisseling bij open doek -- een ingewikkeld ballet van grote...geconcentreerd op een thema dat wezenlijker is voor de jonge Claus (en wellicht voor het hele Clausoeuvre): het thema van de "buitenstaander", degene die geen deel heeft aan het gebeuren en vanop een afstand

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Rijkscentrum voor Hoger Kunstonderwijs, wat Brussel betreft en tussen Studio Herman Teirlinck, het Conservatorium, het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie, de Akademie voor Schone Kunsten en de afdeling...wat Antwerpen betreft, het Conservatorium, de Studio Herman Teirlinck en het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie bestuurlijk één school worden vanaf 1 april 1991...Van essentieel belang is het meesterschap van de kunstenaar en zijn bereidheid om dat meesterschap door te geven, evenals zijn openheid voor de persoonlijkheid en het talent van de leerling"; enz

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het doel dat Sarastro en zijn kornuiten daarbij voor ogen zweeft, mag dan heel nobel zijn, de gebruikte methode lijkt voor discussie vatbaar...Het woordje 'doublé' verwijst uiteraard naar de onstandvastigheid van Sylvia's liefde voor Arlequin en de onstandvastigheid van Arlequins liefde voor Sylvia...Goed voor een veertigtal opvoeringen en een herneming in het voorjaar van 1992 en opgevoerd door het jonge gezelschap 't Gebroed, een groep pas afgestudeerde studenten van Studio Herman Teirlinck

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
Wat voor mij essentieel is in de arbeid van Maatschappij Discordia, Dito'Dito, Stan, Maten, De Roovers... en waarom ik hier ook hun verdediging opneem, is dat hun werkwijze zich steunt op het...Frank Vercruyssen: 'Een levende mens die in iets durft doorgaan is essentieel voor het toneel...Sara De Bosschere: 'Als je op een podium gaat staan, doe je dat niet zomaar voor je eigen succes, voor applaus

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
De taal / De taal / de taal / Er moet een museum komen voor alle talen van de wereld / Er moet een museum komen voor alle levensverhalen van anonieme personen / We zijn de mensen aan het vergeten / Er...Je moet het voor jezelf doen, niet voor de buitenwereld...van bij Pina Bausch, en ik vind ook dat het essentieel is voor de beelden die tot stand komen op de theaterscène

Nr. 74, December 2000 • Rud Vanden Nest • Vestiaire verplicht
Je zondagse pak voor de opera, de trendy rouwuitrusting voor de postmodernistische avant-garde, een propere overall voor Mistero Buffo en een vuile voor het gros van...één moeite door leer je ook dat het niet alle dagen zondag is. Voor de acteurs niet, en voor jou ook niet...Met, in filigraan, de huisbereide troost dat het verstand niet komt voor de jaren en dat je, al was het maar voor je eigen gemoedsrust, nu dringend de vraag moet stellen wat de jonge toeschouwer van

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Teirlinck voor bouwkundige ging studeren aan de Brusselse kunstacademie van La Cambre...Ze lijken ook niet verlamd door het respect voor literatuur, waar zo'n theatertekst voor de Franstaligen toch nog altijd bijhoort...Vlamingen spelen precies altijd voor hun familie, Walen -in hun hoofd toch- voor de wereld

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Bij het toetsen van die eenentwintig teksten aan dat criterium wordt de lijst plots veel korter en kom ik –niet toevallig, denk ik– vooral bij teksten terecht waarin er een bijzondere aandacht voor...De vraag rijst dan welke eisen wij hier vandaag willen stellen aan ‘het schrijven voor theater’: volstaat het voor ons dat de theatertekst –om de term van Gerardjan Rijnders te gebruiken– ‘brandstof...Maar ik zie een beeld voor me van de auteur op weg naar het sonore land, onderweg oprapend wat zijn aandacht opeist (bricolerend dus, en met dat bricolageprincipe zijn we ver afgedwaald van de

Nr. 112, Juni 2008 • Johan Reyniers, Stef Franck, Anna van der... • Kroniek
Bang voor spinnen en voor meisjes trok hij met zijn houten zwaard naar het nabijgelegen bos...boom op de zolder tot leven komt, zorgt de lucht die in de boom wordt geblazen voor een fontein van groene confettiblaadjes; voor een groot deel van het publiek wint die visuele aandachtstrekker het van de...Wat Van den Hoof daarover vertelt is niet alleen leuk voor zijn generatiegenoten, maar ook voor hun ouders