Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


215 document(en) met "esthetische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Een en ander maakt dat de balletliefhebber wellicht geschokt wordt door het bruute, soms anti-esthetische van dit danstheater

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Dansers waren geen poppetjes meer, maar een bundeling van atletische, esthetische, erotische, artistieke, sensibele, ... kortom alle menselijke hoedanigheden

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Maar precies die consequentie doet vragen van morele en esthetische aard rijzen

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Een vuurtje Money kwam ongetwijfeld als een schok aan bij sommige theoretici die hun esthetische inzichten hadden geformuleerd aan de hand van meer traditionele kunstwerken...Lichaamsbewegingen zijn nooit eenduidig ; het visuele kan geapprecieerd worden los van zijn functie in de performance om zijn esthetische en conceptuele betekenis

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
En ook het publiek wees 'mooidoenerij' en het esthetische af

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Ook Duchamp verwierp de idee dat er een hiërarchie binnen de artistieke materialen bestaat, dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen kunst en niet-kunst, tussen esthetische categorieën als

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
interpretatiegegevens vormen uit politieke, filosofische, ideologische en esthetische contexten

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar hier wordt ook de esthetische optie van het ganse spektakel duidelijk: de arbeid is echt (hyperrealisme van zwetende acteurs) maar ook zinloos...theaterobjecten; alweer dezelfde consequente, esthetische spanning). De situaties worden nu minder algemeen en langzamerhand onderkent de toeschouwer een plot: Virginie is een meisje dat haar seksuele

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Daarbij beheerst Mesguich het medium niet voldoende, zodat zijn scènebeeld vaak opvalt door een gebrek aan een esthetische verdeling: niets is op de lange duur zo deprimerend als een rommelig

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Door de enorme esthetische zorg die aan de details besteed wordt, straalt het stuk een sterke aantrekkingskracht uit

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
te beklemtonen tussen het theater als representatiekunst waarin een levenservaring in esthetische verheving na-gebeeld wordt, en het theater als presentatiekunst waarin nog-niet-vertrouwde denk- en

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Toch even een nauwkeuriger duiding van de term 'burgerlijk': het gaat er mij niet om bloot te leggen vanuit welke (klassegebonden) ideologie er theater wordt gemaakt, maar wel om op de esthetische...Er wordt, bij de repertoirekeuze (door directeur Groener zelf), blijkbaar alleen naar de didactische duidelijkheid van het thema gekeken, niet naar esthetische mogelijkheden en, maar dit is een

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Wat van het dadaïsme nog overblijft is én de definitieve verlossing van elke formeel-esthetische beperking bij het scheppingsproces én een kritische houding die bijna alle gezaghebbende Berlijnse...Nog verder van het anarchistische ideaal staat het Bauhaus dat in 1919 begint met zijn pogingen tot een rationele, globale en esthetische ordening van alle uiterlijke vormen van de samenleving

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
houden, minder met de esthetische afwerking...Tot een esthetische kwaliteit komt men slechts op lange termijn, daarvoor is de wisseling van medewerkers bij hen te groot

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
De kritiek was meedogenloos : "rudimentaire techniek, primitief, esthetische armoede, slechte smaak" en ander fraais waren veel gehoorde verwijten

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Er zijn natuurlijk artistieke ambities aanwezig, waarbij kunst echter als een maatschappelijke en minder als een formeel-esthetische term begrepen wordt, en in die zin kan je heel streng oordelen over

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
de huidige toneelevolutie, zowel in haar filosofische als in haar esthetische karakteristieken

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Voor 1985-86 wordt ons een 'evenwichtig en klassiek programma* beloofd met 'spectaculaire ensceneringen' en 'grootse vertolkingen'. Maar eerder dan op de repertoirekeuze en haar esthetische uitwerking

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
De gekozen esthetische optie bleek echter te nauw om een complex werk als dat van Shakes-peare aan te kunnen

Nr. 11, Juni 1985 • Steve Paxton over Ave Nue
Ik ben daartoe gekomen door het contact met krijgskunsten als Aikido en Tai-Chi, bewegingssystemen die niet vanuit een esthetische motivering vertrekken