Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


58 document(en) met "Etcetera 41" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
014/41 94 94 Programmatel...014/41 01 41 P.S...Succes Etcetera vijfde internationaal poppenfestival 13-27 februari 1983 provinciaal instituut dommelhof -- toekomstlaan 5, 3580 neerpelt 011/64.27.05 011/64.30.49

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Etcetera, nr...40-41) "een gezonde spanning tussen de artistieke en de materiële input" vertekende...Horens Bij de met een 'ongunstig' gebrandmerkte instellingen die onder het theaterdecreet vallen, klonken de woordvoerders die Etcetera in de vakantiedagen aan de telefoon had

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
41) MMT (Mechelen) De grote fabriek Het MMT is een spreidingsgezelschap : in het kader van die opdracht bespeelt het vanaf dit seizoen ook de al een tijdje verlaten...Gerardjan Rijnders in Etcetera 4), nl...Brussel) Jan Fabre Een lezersbrief over Jan Fabre in Etcetera (jaargang 2 nr

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, VesaLiusstraat 1, B-3000 Leuven...ETCETERA is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den...het in Etcetera gepubliceerde rapport kondigt zij, in schabouwelijk Nederlands, wel aan Voor volgend jaar prioritair in de sector van de D-groepen grondige wijzigingen met het oog op een duidelijke

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De merkwaardige, indrukwekkende levensloop van Brulin (zie ook Etcetera 2, maart 1983) werd in een verzorgde gelegenheidsbrochure-gesponsord door een bankinstelling, die ook infrastructuur en receptie...Hij vertelde dat hij, door Etcetera omschreven als een "marginaal figuur", zich geplaatst zag in de marge van het grote (theater)boek, gevaarlijk dicht bij de rand...25 september, bel 41-43 4247

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
15 Vijf Met dit nummer 17 houdt u, geachte lezer, de eerste aflevering van de vijfde jaargang van Etcetera in de handen...Etcetera publiceert voor het eerst in het Nederlands een onvoltooide toneeltekst van zijn hand, zonder titel...pittige citaten in de rubriek Gelezen en boekbesprekingen in Etcetera ontving, pag

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Reeds Herman Teirlinck zei het en de nestor van onze toch al lamentabele theaterkritiek, Frans Verreyt, zei het hem in Etcetera na: zelfs wanneer de grote gezelschappen een lamentabele periode...Wat zij niet vermeldt, maar wat essentieel is: wij moeten met ons budget (37 miljoen) 13 produk-ties maken plus de rondleidingen; de KNS met 41,8; het NTG met 47,7 en de KVS met 44,4 miljoen

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Na een Algemene Inleiding (Etcetera 11), de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12) en de drie Vlaamse Conservatoria (Etcetera 17), belanden we met het Dossier Opleiding in de marge...014)41 3675

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
heeft meegebracht (zie Etcetera nr...17, p. 41-47). Zowel de nieuwe acteurs als de import-produkties beheersten, indien niet in getal, dan toch in impact, het hele voorbije Burgtheaterseizoen

Nr. 19, September 1987 • Inhoudstafel
12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele ETCETERA Driemaandelijks, nummer 19, jaargang 5, september 1987 IN DIT NUMMER Wenen Als het theater...Deze boutade stamt van Arthur Sonnen, de man achter het Theater Festival dat begin september in Amsterdam plaatsgreep (Etcetera nr...57 In de Kroniek terugblik op het festival van Avignon 1987 en op Theater der Welt in Stuttgart, Dodendans in de Brugse Korrekelder, in memoriam Jef Cassiers en Piet Sterckx, Etcetera ontving

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Maanden later, op 16 oktober, zou hij, 41 jaar oud, aan diezelfde ziekte overlijden...Repliek Naar aanleiding van uw artikel "Dossier opleiding: alternatieve scholen" in ETCETERA nr...Elen, directeur Provinciale Cultuurdienst van de Provincie Antwerpen Etcetera ontving Hôho is een theatertijdschrift dat probeert over toneel na te denken en daarvan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Inhoudstafel
Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312 IN ETCETERA Driemaandelijks, nummer 21-22, jaargang 6, mei 1988 DIT DUBBEL NUMMER...Etcetera schuift enkele suggestieve gedachten naar voren, mede in het licht van de voorgeschiedenis van deze theaters, haalt er voorbeelden uit het buitenland bij en herinnert aan T 68, een poging tot...Jef De Roeck ETCETERA is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; wordt in eigen beheer uitgegeven door Etcetera v.z.w

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De milde melancholie van Botho Strauss, in : "Toneel Teatraal", november 1989, p 41-42...Etcetera", 10, 3, p 25

Nr. 30, Juni 1990 • Inhoudstafel
120; te storten op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel; voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312 Losse nummers kosten 220...41 Theatertekst Elvis Peeters' Het uur van de aap, pag...59 ETCETERA is een uitgave van Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever Alex Mallems, Leliestraat 81, 2540 Hove Redactie en administratie Anspachlaan 141-143

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Voor het eerst opgevoerd in 1955, twee jaar na O'Neills dood, maar geschreven in 1939-41 en gesitueerd in 1912...Tenzij men met deze video ook over de grenzen gaat, zie ik daar geenszins de noodzaak van in. Alexander Baervoets ETCETERA 32/90 Dance/I think the body likes to move...Qua deadline te laat voor Etcetera 32, 33 echter .... Kwestie van overleven ontslaat het Vlaams Theater Instituut zijn personeel

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Verder bouwend op het artikel van Paul Corthouts in Etcetera 33 gaan Cecilia De Moor en Paul Corthouts dieper in op de verbeteringen en veranderingen die de tekst ondergaan heeft ten opzichte van de...41, &1, 4 (6) art...41 &1, 7 (10) art

Nr. 37, April 1992 • Inhoudstafel
Boekhandel De Oude Mol, Van Broeckhuysenstraat 34 - Rotterdam Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein - Zwolle Boekhandel Waanders, Grote Markt 9. Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 10, nummer 37...De Opdracht, Kaaitheater Jan Ritsema maakt Heiner Müller helder 41 Boekbespreking NTG Lustrumboek 1985-1990 42 Tentoonstelling een Bob Wilson-retrospectieve...ETCETERA

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
De Parvis en de Vicinal hadden een grote invloed (daarover meer in het volgende nummer van Etcetera). Dank zij hen verwierf het theater dat buiten het besluit van 1957 viel zijn adelbrieven...Zij beschikt op dit ogenblik over 41 miljoen frank die gaan naar drie types van betoelaging: de betoelaging van een eerste project met een som van 300 000 tot 800 000 frank (een tiental projecten

Nr. 40, Februari 1993 • Inhoudstafel
02/511 24 60, fax 02/514 19 13 Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq, Pieter Coeckeweg 5, 1861 Meise Verkooppunten Etcetera wordt verkocht in de betere...02/ 767 94 14, fax 02/ 767 51 15 Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 11, nummer 40, 15 januari 1993 4 Redactioneel: Het mogelijke Een Etcetera vol bedenkingen over de...41 Theater: Het antwoord op 24 november Bruno Koninckx zag Stan, Tie3, INS en Zuidpooltheater aan het werk 44 Theater: Ivo Van Hoves Begeren onder de olmen en Gered De moord op

Nr. 41, April 1993 • Inhoudstafel
02/511 24 60, fax 02/514 19 13 Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq, Pieter Coeckeweg 5, 1861 Meise Verkooppunten Etcetera wordt verkocht in de betere...02/ 767 94 14, fax 02/ 767 51 15 Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 11, nummer 41, 15 maart 1993 4 Antwerpen 93: kunst, macht en utopie Paul Goossens ontmoet Eric...41 Theater: Het liegen in ontbinding van Guy Cassiers Karolien Derwael zoekt de waarheid in de leugen


Toon volgende resultaten