Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Europalia Duitsland"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
het kader van Europalia Hellas, bracht het NTG Lysistrata van Aristófanes, in een regie van Stavros Doufexis...Onder de juryleden bevond zich ook Jean Mineur, van het Belgisch consulaat aldaar, naast vertegenwoordigers van Canada, Duitsland, Engeland, Italië enz...het kader van Europalia 82 werd Sophocles' Oedipus te Colonus uitgebracht, zij het in een door Gie Laenen en Ivo Van Hove bewerkte en herschreven versie

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Er zijn duidelijke sporen aan te wijzen in de eerste werken van Béjart; Symphonie pour un homme seul was niet voor niets eerst een succes in Duitsland...Met Die sieben Todsünden (1976) (Brecht-Weill-project), ooit in Brussel voor Europalia Duitsland, breekt Pina Bausch definitief met het traditionele dansmedium

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Frans Verreyt raakte die vraag aan tot besluit van zijn overzicht van Europalia 82 - Griekenland in De Nieuwe (11.11.82): "Overigens kan men het met de regisseur van een of andere van de getoonde...schrijven over Europalia '82 waar vier Griekse theaters stukken uit hun eigen theatraal erfgoed opvoerden, gaat voorbij aan de essentie van het probleem : ten eerste hebben precies de Grieken een zeer aparte en...directe band met hun klassiekers en ten tweede schijnen deze Europalia-voorstellingen weinig of geen impact te hebben gehad op onze toneelsituatie en haar relatie tot klassiek werk

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Dat was meteen een kleine weerwraak, want die groep had om politieke redenen niet mogen optreden tijdens Europalia Duitsland...Zoals dat wel in Duitsland gelukt is en ten dele in Frankrijk

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Karakteristiek is bijvoorbeeld het feit dat Oostenrijkse toneelschrijvers als Handke, Bernhard en Jandl niet via Wenen, maar langs Duitsland om een plaats hebben veroverd op de Europese theaterscène...Het gaat hier immers in de eerste plaats om een inhaalmanoeuvre tegenover wat bij grote broer Duitsland intussen al lang tot "geïnstitutionaliseerde avant-garde" is geworden...Het Serapionstheater, dat in het kader van Europalia Oostenrijk naar België komt, begon zijn bestaan in 1973 als de Pupo-drom, een formatie die zich vooral met poppen en kunstfiguren bezighield

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Frankrijk met regisseurs als Planchon, Chéreau, Vincent en in Duitsland met Peymann en Stein aan theatervernieuwing gebeurt...Françoise Collin, 'La révolution scénique et le Jeune Théâtre', Europalia 80

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
en aan een aantal belangrijke geïsoleerde centra (Angers te Frankrijk, Essen in Duitsland...). Vrijheidsdrang Een ietwat aparte 'conditieis diegene die ik gemakkelijkheidshalve die van de...Zo telt Duitsland bijvoorbeeld slechts een tiental hedendaagse dansgezelschappen, tegenover meer dan honderd gesubsidieerde gezelschappen in het ongeveer even grote en rijke Frankrijk...die zin komt een initiatief als Europalia 91 Portugal net op tijd

Nr. 90, Februari 2004 • Het Vlaamse theaterleven anno 1980: In memoriam...
Voor wie zich kon ergeren aan dat -in Vlaanderen sterker dan elders, West-Duitsland en Nederland buiten beschouwing latend- door elkaar vloeien, in de programmatie, van werk uit verschillende...Daar kan men nu eenmaal niet naast: Duitsland doet het principieel niet anders en Frankrijk legde er zich bij neer dat Pinter en Bond het voor het zeggen hebben...En dan is er -sterker of acuter als een 'must' aangevoeld dan bij de ons omringende cultuurgemeenschappen of volkeren, nogmaals op West-Duitsland en Nederland na- de prospectie