Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Europees Festival voor Theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Voor Piet Balfoort liggen de zaken iets moeilijker: na dit kan hij nog nauwelijks terug naar het talentverspillend theater zoals hij dat tot hiertoe bij Theater Antigone bedreef...Delcampe ziet "een aantal gekwalificeerde mensen op de markt, die gepassioneerd worden door het theater en die bezig zijn de geïnstalleerde generaties een duwtje te geven", en ook de angst voor...Positief is zeker dat hij de hele problematiek in een Europees kader stelt en daardoor relativeert: Vlaanderen geeft helemaal niet zoveel aan zijn theater uit in vergelijking met andere landen

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
De wijze kolonel interrumpeert en geeft blijk van gezond verstand door de twee kemphanen voor te houden dat dit gesprek nergens toe zal kunnen leiden...er dan ruimte voor belangstelling voor de kunst, voor ballet, voor theater en architectuur, voor muziek, is dan die belangstelling toegestaan...Er moet een tijd geweest zijn waarin vanuit België naar het noorden kijkend een soort van Mekka voor theater en andere kunsten werd vernoemd

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Vanuit een Europees standpunt valt telkens op dat de artistieke daden geen rekening houden met de traditie...Zo blijkt dat alles in het spektakel voor Wilson een heel specifieke, ja narratieve betekenis heeft, en dat die tot op grote hoogte niet op de toeschouwer wordt overgebracht...Het woord opera betekent voor mij gewoon 'werk' en niet een specifieke vorm van werk

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Maar zijn benadering van theater en teksten zat nog heel dikwijls vast aan het Duitse expressionisme van voor de oorlog...Hij wou dat de school geleid werd door vier dekens: een deken voor het spel (Walter Tillemans), een deken voor de lichaamsbeweging (Lea Daan), iemand voor de taal (professor Willem Pée) en iemand voor...Ik ben versteld geweest over de snelheid, waarmee mensen die later -- en ik noem bij name Carlos Tindemans-- altijd een grote bek opzetten over "het theater in zijn blootje zetten", toen al voor mij

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Dit niet zo vanzelfsprekende gebeuren wordt als het ware gevierd in het aangekondigde festival van de moderne dans in Frankrijk , dat georganiseerd wordt door het Vlaams Theater Circuit en waarin een...Men zal er in Lyon echter zijn slaap niet voor laten, daar hun project ondertussen reeds volledig geslaagd kan genoemd worden, terwijl de hoofdstad nog steeds over geen specifiek theater voor dans...Het Vlaams Theater Circuit op haar beurt is zich ernstig aan het bezinnen of het deze produktie niet zou vervangen door May B (naast Babel Babel). Voor mij mag het echter blijven

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
79 spraken we niet meer van experimenteel festival, maar van vormvernieuwend theater...Nog voor het festival start is er een begrotingstekort van 750.000 frank...Dat gebeurt, inderdaad, omdat je inkomsten verwerft van de overheid om het festival van 85 voor te bereiden, maar daarmee hypothekeer je het budget van Kaaitheater 85

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
werkten toen een week heel intens samen om de nieuwe sporthal van het Instituut voor Lichamelijke Opleiding in een theater om te turnen...Voor Dance Theater Workshop (DTW), het Newyorkse imperium van David White, moeten we in Chelsea zijn...Ik twijfel ook aan de bereidheid van het hedendaagse universitaire milieu om evenveel aandacht aan de dag te leggen voor spitsonderzoek in het culturele domein als voor wetenschap en technologie

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Met premières van Patrice Chéreau voor het theater (Hamlet), Pierre Boulez voor de hedendaagse muziek (Répons) en Merce Cunningham voor de moderne dans (Five Stone Wind) had festivaldirecteur Alain...Franse theater waar de geest van Jean Vilar, stichter van het festival, nog steeds boven waait...Dit roept meteen toch de vraag op of een plateau als het Festival d'Avignon zich moet lenen als testcase voor een werk in voorbereiding

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Berlijn was voor twee weken het Bayreuth voor bewonderaars, theatermakers, onderzoekers en journalisten...Eva Brenner (USA) daarentegen komt Muller opeisen voor de revolutie van de derde wereld, voor het lot van zwarten, homosexuelen en vrouwen: het opstandigheidspotentieel van Müllers teksten dient...Het Studio Theater uit Warschau maakt voor Medeamaterial een synthese tussen lichamelijke kracht en visionaire beeld-pracht: Müllers landschapsbeschrijvingen worden als reismetafoor uitgewerkt

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De vluchtigheid en de concreetheid van het medium theater lijken er op het eerste zicht niet geschikt voor, tenzij men ook in de theatrale vormgeving met tekens en betekenissen gaat schuiven...Datzelfde geldt trouwens nog in sterkere mate voor één van de absolute blikvangers tijdens dit Festival d'Automne: Le Retour au Désert, de nieuwe van Bernard-Marie Koltès in een regie van Patrice...Varia staat voor de Europese dimensie in het Franstalige theater, voor een groot repertoire, voor Duitse dramaturgie, voor gewichtige scenografie, voor belangrijke talentverzameling, voor Europese

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Europees festival voor teater door mentaal gehandicapten Turnhout Als een acteur voor het voetlicht staat, stelt hij zich bloot aan kritiek...december organiseerde Stap in Turnhout ook een Europees festival voor theater door mentaal gehandicapten...Daarom waren het Katona Joszef Theater uit Hongarije, het Centrum Sztuki uit Polen en het Vaktangov theater uit de Sovjet-Unie present op het festival

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
Hoe reageert het theater op de versnelling van de wereld ? En hoe politiek is het theater van Ivo Van Hove, Guy Joosten en Dirk Tanghe ? Pag...54 In de Kroniek recensies van Discordia's Zestien scènes, Binocchio;.... Kvan het Andante Théâtre, de S tukken van Oud Huis Stekelbees, Van Wagner van Dito'Dito, het Europees Festival voor...Theater door mentaal gehandicapten in Turnhout, het eerste festival van de Europese Theaterconventie in Saint-Etienne, Tout sur le Bruit van Grand Magasin, de rubrieken Gelezen en Het Gebeuren, pag 55

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Gelukkig is Les Fourberies de Scapin een farce die zich leent voor dit soort aanpak, het is voor het theater zowat het equivalent van de schelmenroman, en werd door Molière trouwens geschreven...Regisseur Michel Soutter plakt die dan wel netjes naast elkaar, zorgt telkens voor een keurige mise en scène, maar het geheel blijft vrijblijvend structuurloos theater...Een greep uit het aanbod: Om de Gentse Feesten een groter cultureel imago te geven, werden ze - met succes - gekoppeld aan het 'Eerste Europees Straatteater Festival". Het Europees Figuren

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het Festival is geen ontmoetingsplaats voor alle (13) leden van de Konventie, want in Antwerpen waren er maar acht deelnemers...Waar moet ik dan de reden zoe- ken voor het feit dat Van Hove mij nooit het gevoel kan geven dat mijn universum - dankzij het theater - weer korte tijd perfect in mekaar zit ? Noem het de kick van een...THEATER FESTIVAL Naar het einde toe van de zomervakantie voorziet de Beurs een stevig kultureel aanbod voor kinderen en jongeren

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Moet theater niet aan het denken zetten door rede en gevoel te prikkelen en de fantasie te stimuleren ? We hebben de illusie verloren dat het theater de wereld verandert, maar wel maakt het opmerkzaam...Zulke praktijken lijken mij in het gesproken theater alleszins ondenkbaar...zur Oper in Brüssel". Clémeur toont zijn zin voor decorum, wanneer hij het woord richt tot het publiek bij de uitzending van Manon Lescaut op televisie

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Europa, Cultuur, Identiteit... voor vitaal theater is een andere verantwoording nodig...Verlaat zij de beperkte mens die haar man is? Neen, zij kiest voor de echtgenoot...Voor vitaal theater is er een andere verantwoording nodig

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Ons theater beleeft een unieke periode, ook Europees gezien...Ma-rijnen was op dat ogenblik niet iemand van de restauratie, maar gelukkig iemand van een andere tak van het vernieuwend theater, een mogelijke weg voor het theater van vandaag...Theater op het theater, satiriek, anecdotiek, maar achter de grap grijnst de demon, in het banale verpopt zich de mythe

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
Theater Stap ziet theater niet als therapie voor de gehandicapten...Theater houdt voor hen artistieke bedoelingen in, theater als theater primeert...De Warande een Europees festival voor theater door mentaal gehandicapten met voorstellingen en lezingen uit verschillende landen

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Noem het poppentheater, beeldend theater of objecttheater, het kan Puur en Absoluut Theater zijn (het is dat ook heel vaak niet). Gelukkig is Dommelhof (Neerpelt) voor mij dichtbij, en spreekt de...Speeltheater Holland blijft steeds zoeken naar iets nieuws (dat is dit seizoen nog te zien met de opera voor kleuters, Pero). Andere grote namen zijn Theater Poging, Theater Sirkel, Peter Zegveld, de...Vlaanderen is de publieke belangstelling voor beeldend theater nog klein: poppentheater wordt nog altijd als alleen voor kinderen beschouwd

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Geen enkel West-Europees festival is bereid om dit op zo'n schaal te doen...De gretigheid waarmee de locale bevolking meer te weten wil komen over de buitenwereld is bijna belangrijker dan de geprogrammeerde theaterproducties en het festival is nog een excuus voor een...Zo'n project zou ook op theatraal gebied heel opwindend kunnen zijn, theater voor het plezier, theater met een knipoog


Toon volgende resultaten