Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Europees Festival voor Theater" • Resultaten 21 tot 30 worden getoondNr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Kylians werk trok voor het eerst de aandacht van de critici in 1978 tijdens het Spoleto Festival in Charleston, South Carolina, waar Sinfonietta in première ging...Van in het begin van Kylians verschijning in Amerika, waren critici vol ontzag voor bepaalde kenmerken van de dans en de choreografie...Zulk een sterk politieke lezing van postmoderne dans, die vandaag sterk opkomt voor de rechten van vrouwen, minderheden en homo's, binnen een zekere context die tegelijkertijd technische lichamen en

Nr. 65, Januari 1998 • Pieter T'Jonck • Hoe moeilijk is het om de anarchie...
Niet alleen in België maar op zowat elk Europees festival waren Bernadetje en Moeder en kind te zien en lokten ze bijzonder heftige reacties uit...Het basismateriaal voor het stuk werd ook minstens ten dele geleverd of geïnspireerd door het Openbaar Onderzoek dat het Nieuwpoorttheater tijdens het Time-festival inrichtte naar de sociale...de Renaissance begon het theater door een plein in de stad af te sluiten, om voor een uitverkoren publiek een gewaardigde, ideale blik op de wereld weer te geven

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Erwin Jans over twee studies die verplichte lectuur zijn voor wie zich met theorievorming en argumentatie rond intercultureel theater wil bezighouden...Schrijven de journalisten goed geïnformeerd wanneer zij het over niet-Europees theater hebben...Centrale figuren voor de ontwikkeling van het moderne westerse theater als Gordon Craig, Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Richard Schechner en Peter Brook worden door Bharucha kritisch

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • On monte à Paris, on monte à...
Tot voor kort ging zowat 95% van alle middelen voor theater naar Brussel...die Waalse culturele wereld zit, zeker voor het theater, een heel nadrukkelijke rancune ten opzichte van Franstalig Brussel dat zo lang al het geld en alle artistieke talenten heeft opgeslorpt...Hij heeft zich nu in La Louvière gevestigd en maakt daar met Europees geld een soort droomfabriek: in La Louvière zullen dus spektakels voor Las Vegas, voor zalen met 4000 plaatsen ontwikkeld worden

Nr. 87, Juni 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Processen die tijd nodig hebben: Gesprek met...
Hoe kon ik communiceren met George, voor wie theater misschien zelfs niet uit neergeschreven teksten bestond, wellicht niet op een scène werd gezet, noch het aura van kunst om zich heen kreeg...Samen met het Dance Umbrella Festival organiseren ze ook workshops voor jonge informele groepen uit de townships rond Johannesburg: jongeren die met hip hop of met traditionele dans of met 'township...De aankondiging voor de driedaagse PARTS-auditie hing uit in het theater waar ik toen repeteerde; ik schonk er geen aandacht aan

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Hel was voor de theaterpedagogen vaak schrijnend om te zien hoe nogal wat jonge mensen én hun docenten een zeer enge opvatting hebben van wat kinderen zijn, welk theater 'goed' is voor kinderen en hoe...De fragmentaire opbouw laat geen ruimte voor de ontwikkeling van ideeën en de inhoud sluit nauwelijks aan bij het hedendaagse theater in al zijn mogelijke gedaanten...Uit schrik dat ze het theater anders voor altijd loslaten

Nr. 90, Februari 2004 • Het Vlaamse theaterleven anno 1980: In memoriam...
Hij had zowel aandacht voor de historische continuïteit van dat theater als voor de nieuwe impulsen: of het nu de kamertonelen uit de jaren '50 en '60 of het politieke theater uit de jaren '70 betrof...Relatief, maar op artistiek vlak zeer duidelijk, is dat revolterend theater in Vlaanderen belangrijker en evenwichtiger dan in de ons omringende landen (zie -voor wie het gezien heeft, natuurlijk...Voor buitenlandse producties is men toleranter: dat is dan toch maar één keer, en dan niet voor het courante publiek, dat in theater een statussymbool ziet, een beetje 'aan cultuur doen', de

Nr. 92, Juni 2004 • (advertentie)
vlaanderen festival van vlaanderen VRIJDAG 25 JUNI 0 20:15 0 HANDELSBEURS GENT ZONDAG 2 7 JUNI 0 11:00 0 KOUTER GENT {BUITENOPTREDEN GEVOLGD DOOR TOURNEE IN BINNEN- EN BUITENLAND DIT PROJECT WERD...MEOE MOGELIJK GEMAAKT OOOR EEN BIJDRAGE UIT HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING...Kan het theater een plek zijn waar niet alleen over de crisis wordt nagedacht, maar ook over wat voorbij die crisis ligt

Nr. 95, Februari 2005 • De redactie • Etcetera = ...: Intentieverklaring van de nieuwe...
Het was een initiatief dat zich laafde aan deze opstoot van artistieke energie, en er woorden voor zocht...Etcetera wil daarom ook de banden aanhalen met een groter veld, dat zich niet tot het Vlaams-Nederlandse landschap beperkt, maar een plaats biedt aan een Europees en mondiaal denken over de 'kunst...Een schrijven dus ook, dat zichzelf een eigen bedding zoekt en het essay verlaat voor beproefde of experimentele vormen als pamfletten, brieven, manifesten, verhalen, kantlijntjes, columns

Nr. 106, April 2007 • Ive Stevenheydens • Meeting Points 5
Er zijn twee grote festivals voor podiumkunsten: The Cairo International Festival for Experimental Theatre en het Damascus Theater Festival...Samen met het festival hopen we dat dit netwerk op termijn tot een dynamiek voor hedendaagse kunsten leidt...Allicht zal ik ginds nieuwe dingen presenteren die verrassend en misschien zelfs schokkend zijn, want ik wil alternatieven tonen voor het behoorlijk vastgeroeste en oubollige theater in die regio