Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Europees Figuren-theatercentrum"Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Vanuit een Europees standpunt valt telkens op dat de artistieke daden geen rekening houden met de traditie...Daarna volgt er een soort oogstdans, die dan verandert in een vreemd ritueel waarbij zwarte figuren (die doen denken aan deelnemers aan de boeteprocessies in Vlaanderen of Spanje, of aan de...Meteen zijn de zwarte figuren dan gewoon haar beulen, maar dat kan men zonder toelichting echt uit de voorstelling niet opmaken

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
internationale theaterwereld en figuren uit het politieke en sociale leven van Frankrijk...Goeie plek dus voor die eerste 'aanzet tot een actief Europees cultuurbeleid', waar het keurkorps van de Europese cultuurministers zich gezamenlijk zullen verstaan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Een cementkleurig zeil, waarin zich vaag geometrische figuren aftekenden ("die Fluchtlinien im Wirrwarr"?), bedekte de vloer tijdens de scène aan de bouwloods...Ter gelegenheid van het Europees Filmjaar 88 werd een themanummer over film samengesteld

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Europees festival voor teater door mentaal gehandicapten Turnhout Als een acteur voor het voetlicht staat, stelt hij zich bloot aan kritiek...december organiseerde Stap in Turnhout ook een Europees festival voor theater door mentaal gehandicapten...Onze keuze is ook affectief, we willen geen ouderwetse theaters zoals het Koninklijk Theater van Kopenhagen of geen theaters die niet Europees denken zoals het National Théâtre van Londen

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Een greep uit het aanbod: Om de Gentse Feesten een groter cultureel imago te geven, werden ze - met succes - gekoppeld aan het 'Eerste Europees Straatteater Festival". Het Europees Figuren...theatercentrum organiseerde tegelijkertijd "Figeuro '90", het eerste Europees Figurentheaterfestival

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Hugo De Greef, seizoensoverzicht 1990-91). Openlijk Europees van opzet was de CTE (Convention Théâtrale Européenne), in 1987 opgericht door Daniel Benoin (Comédie de Saint Etienne), Heribert Sasse...Schillertheater, Berlijn) en Jean-Claude Drouot (Théâtre National, Brussel). In april beleefde de Konventie haar eerste editie van wat een jaarlijks Europees Theaterfestival moet worden...Volgend jaar moet er toch wat meer volk komen om de naam 'Europees Theaterfestival' waar te maken

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Er mag hier dan wel een grootsklinkend Europees Figuren-theatercentrum bestaan, maar dat kan de Vlaamse achterstand op het gebied van artistiek beeldend theater niet verbergen...Naakte figuren, die zich als in een hel wanhopig en tevergeefs al wrie- Men moet de energie van deze technologische wereld beet grijpen én overstijgen...94, uitgave van het Vlaams Verbond voor Poppenspel): 'Het is tijd voor een beeldenstorm in de hele Vlaamse "poppenwereld", tijd om de hele "slapgeworden" figuren op een hoop te gooien en te zoeken

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
De Mechelse School voor Poppenspel (een meerjaarlijkse avondopleiding) bestaat 25 jaar, er is in Gent een Europees Figuren Theatercentrum dat jaarlijks festivals organiseert en het blad Figeuro...Taptoe werd zowat het richtsnoer van de Vlaamse poppenkasten en de latere poppentheaters, en na de oprichting van het Europees Figuren Theater Centrum door Neirynck wilde iedereen wel spelen op de...Joris Jozef nam zich voor om de eerste twee jaren alles zelf te doen en zijn figuren-theater professioneel uit te bouwen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Natalia Jakoubova, redactrice bij The Moscow Observer, volgt de sporen van de hoofdstedelijke avant-garde en traceert eigenzinnige figuren ais Vasiljev, Zjenovatsj, Klim en Joechanov...De laatste jaren werkte Klim aan zijn zogenoemd Indo-europees project, Trap-boom

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Schrijven de journalisten goed geïnformeerd wanneer zij het over niet-Europees theater hebben...interculturalisme (de these); het derde hoofdstuk bekijkt het interculturalisme vanuit een niet-westers perspectief (de antithese); en met de figuren Barba en Grotowski, in hun werk op zoek naar een 'pre-expressiviteit...Centrale figuren voor de ontwikkeling van het moderne westerse theater als Gordon Craig, Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Richard Schechner en Peter Brook worden door Bharucha kritisch

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Schmidt • Denken aan weerskanten van het doek
Een uitzonderlijke en onvergetelijke theatergebeurtenis was zonder twijfel het stuk Ping Feng van de Chinees Wang Jianwei, dat op het KunstenFESTIVALdesArts in Brussel voor het eerst aan een Europees...Op de scène worden de menselijke figuren tijdelijk door poppen vervangen...Als Europees gevormde burger kan men zich bij dat alles de sfeer van b.v

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • On monte à Paris, on monte à...
Hij heeft zich nu in La Louvière gevestigd en maakt daar met Europees geld een soort droomfabriek: in La Louvière zullen dus spektakels voor Las Vegas, voor zalen met 4000 plaatsen ontwikkeld worden...Een jaar of drie geleden kreeg hij van de Waalse regering een opdracht voor een gespeelde versie van het politiek congres van 1911 waar over Walloniës lot werd nagedacht met figuren als o.a...Frankrijk heeft – net zo min als Vlaanderen trouwens – het Europees verdrag voor de rechten van de minderheden ondertekend, omdat ze van de stelling uitgaan dat er op hun grondgebied geen minderheden

Nr. 87, Juni 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Processen die tijd nodig hebben: Gesprek met...
Die definitie van 'een goed danser' wordt altijd vanuit een Europees standpunt ingevuld, vanuit de hoeveelheid en de aard van informatie die de danser via training in zijn lichaam opgeslagen heeft...Europa zou echt moeten kunnen accepteren wat uit Afrika komt en niet blijven denken dat de beste dingen toch Europees zijn...Je krijgt dan van die grappige commentaren zoals in Lissabon waar een van de leidende figuren van Africalia - na het bekijken van de vijf stukken - zei zo teleurgesteld te zijn er geen Afrikaanse

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De transcultureel ijvert voor een ‘dubbelcodering’ die bijvoorbeeld niet iets Europees en iets Arabisch naast elkaar zet, maar een vorm oplevert waarin beide zijden zich kunnen herkennen, die...Ver- halen en het actualiseren van historische figuren (De Leeuw van Vlaanderen, 2004). Dit alles integreren we in ons theaterwerk, dat een mix is van tekst, dans en muziek...zoeken de raakvlakken op tussen socio-culturele verhalen, feiten, figuren, gebeurtenissen uit heden en verleden