Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Europese Prijs voor Theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Eind oktober 1982 gaf Schechner voor het Centrum voor Experimenteel Theater (U.I.A...van nam in 1970, toonaangevend en zelfs trendmaker werd voor het Europese theater...Internationale Nieuwe Scène) nog altijd bij de groepsnaam hoort, is in dat verband betekenisvol: het staat voor de Goede Bedoeling, zo eigen aan het politiserend theater

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Voor Piet Balfoort liggen de zaken iets moeilijker: na dit kan hij nog nauwelijks terug naar het talentverspillend theater zoals hij dat tot hiertoe bij Theater Antigone bedreef...Want met dit stuk kreeg het Théâtre National de Strasbourg de prijs van de Franse kritiek voor het beste nieuwe stuk van het seizoen 81-82...Delcampe ziet "een aantal gekwalificeerde mensen op de markt, die gepassioneerd worden door het theater en die bezig zijn de geïnstalleerde generaties een duwtje te geven", en ook de angst voor

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Al die dikke mannen die het voor het zeggen hadden in het Vlaams theater, zeiden anders...Toen je met Tiedrie begon zei je dat je theater uit de derde wereld bekend wou maken, de gevoeligheid voor de derde wereld voeden...Werd geprezen met de Theaterprijs van de provincie Antwerpen, de Hegenscheidt Prijs, de Hustinx Prijs, de Staatsprijs voor toneelletterkunde, de Dr

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
festival drie Vlaamse produkties die op geen enkele buitenlandse affiche zouden misstaan, meer nog: die tot de absolute top van het Europese theater behoren...Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze...Grotendeels blijft dat eenrichtingsverkeer: de Amerikaanse theater-markt reageert veel geslotener, zodat behalve enkele occasionele tournees, de Amerikanen het Europese theater alleen van de boekjes

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Niets daarin laat vermoeden dat dit een eerste theater-produktie is. Lanoye wint onmiddellijk het publiek voor zich met de trucs uit de extroverte, agressieve cabaretdoos...Het niet-professioneel theater zorgt voor cultuurspreiding en is sociologisch erg belangrijk (als niet onzinnige vrije-tijdsbesteding). Uitgaand van amateurtoneel als een zeer afwisselend landschap...Ongetwijfeld als geheel wat geforceerd en in zijn feministische opties nadrukkelijk en opzichtig, maar fris en boeiend genoeg voor een avondje 'ongewoon theater'. In zijn regie van Lanseloet

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Men zal er in Lyon echter zijn slaap niet voor laten, daar hun project ondertussen reeds volledig geslaagd kan genoemd worden, terwijl de hoofdstad nog steeds over geen specifiek theater voor dans...Het Vlaams Theater Circuit op haar beurt is zich ernstig aan het bezinnen of het deze produktie niet zou vervangen door May B (naast Babel Babel). Voor mij mag het echter blijven...Een eerste prijs in de wedstrijd voor choreografie van Bagnolet in 1981 betekende voor haar de doorbraak

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Dat is de prijs die je hier betaalt voor onafhankelijkheid...Daar zijn toen in gesprekken zaken geformuleerd Van Vaakstraat, een oude brouwerij omgevormd tot theater-infrastructuur en kantoren voor Schaamte, Kaaitheater en Etcetera...Maar hoe doe jij dat dan, kap je je in twee en zeg je, met mijn linkse hand werk ik voor Schaamte en met mijn rechtse voor het Kaaitheater

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Enfin, toen alles af was, kreeg Boehmer voor zijn werkstuk de Liebermann-prijs...Het theater van Botho Strauss dat zijn kracht voor een goed deel haalt uit het meerduidig-chaotisch wereldbeeld dat erin opgebouwd wordt, volwaardig pendant voor onze complexe samenleving, is tot een...Voor de 'gewone lezer' geeft het een beeld van de werking van een receptief theater en hoe zo'n werking --wil ze de gevoeligheden van de tijd respecteren -- kan evolueren ; bovendien verschaft de

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
De andere twee, het oprichten van een steunfonds voor de nabestaanden van overleden acteurs en het bevorderen van de belangen van het Nederlandstalig theater in Vlaanderen, bleven voor het grootste...het licht van De Gruyters activiteiten en zijn betekenis voor het Vlaamse theater, mag het verwonderen dat het tot 1977 heeft geduurd vooraleer het regie-aspect van zijn theaterarbeid (Joris Diels noemde...gemeenschapsgedachte had opgewekt" (8) of, zoals vander Plaetse het zegt: "Het volk kreeg inzicht in het theater van de classici, van de Europese literatuur en van een reeks belangrijke werken van de Nederlandse dramatiek

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Vandaar dat het harde tijden zijn voor het theater in Amerika...Een lezing krijgen over Schiller is niet de taak van het theater, het is er een element van, maar daar moet ruimte overblijven voor contact, discussie...Terzelfdertijd weet ik dat theater gemaakt moet worden voor een bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip, voor een bepaald publiek, wil het effect hebben

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dat hij door de UER (Europese Radio Unie) aangezocht werd om in het kader van de Internationale Werkgroep Radio Drama 1987 een eigen werkstuk te creëren, represen-tatief voor de gehele "Germaanse...Ook al moet ik blijven toegeven dat een goed geschreven klassiek hoorspel een zegen kan zijn voor het moeë oor, maar meestal kunnen die dingen toch beter in het theater, via de televisie of langs het...Inmiddels is hij een vaste waarde geworden binnen het BRT-repertoire en in 1985 werd Het Lek bekroond met de eerste Provinciale Prijs van Oost-Vlaanderen voor het luisterspel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Eva Bal -- want zij is zoals iemand goed omschreef altijd de duvelstoejager geweest -- vocht zich te pletter voor de emancipatie van "het kind" in het theater, maar ook die kinderen werden ouder...Europese dimensie Eva Bal, 48, studeerde aan de Utrechtse Academie voor Expressie door Woord en Gebaar en was jarenlang bezig met allerlei vormen van theater en expressie tot ze het Speel...Er zitten veel voetangels en klemmen in theater voor kinderen

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Houdt dit niet meteen het risico in van "onderhandelen": als jij voor "mijn stuk" stemt, steun ik ook "het jouwe"? En is een dergelijk onderhandelen op termijn niet de voorbode van "koopjes sluiten...het kader van het festival wordt ook nog een prijs voor Toneelschrijfkunst uitgereikt...De intenties van een Landjuweel of een Rede-rijkerstornooi lijken moeilijk te verbinden met de functie en de taken van het huidige theater

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
elders gelegd: het theater ruilt de zuiderse wijdse openlucht voor de intimiteit van de vertrouwde schouwburgen; de toeschouwer ontwaakt uit de roes van de fiësta en concentreert zich weer exclusief op de...Samen vonden ze een voor het theater aanvaardbare versie, vroegen Adolphe Adam muziek te schrijven en een week later gingen de repetities reeds van start in een choreografie van Jules Perrot en Jean...Varia staat voor de Europese dimensie in het Franstalige theater, voor een groot repertoire, voor Duitse dramaturgie, voor gewichtige scenografie, voor belangrijke talentverzameling, voor Europese

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Maar een metafoor voor alles: voor het ondoordringbare oerwoud, voor de navel die ons leven bindt, voor de wildheid als heimelijk verlangen, voor het avontuur-voorbij-Marlboro, voor het zijn aan de...andere kant van de taal, voor de eerste man en de eerste vrouw die wonderlijk in mekaar passen, voor Stanley uit de schooltijd, voor de mythe van de primitieve mens, voor de...Voor Vlaanderen en Nederland nog altijd een zeldzame prestatie, ook al is het resultaat dan maar 'commercieel theater'. Je komt er buiten met een portie blije energie, en daarin schuilt toch, sedert

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Het internationale theater is voor de dinar te duur geworden, zodat men aangewezen is op bevriende naties en culturele uitwisselingsprogramma's die de vrije keuze beperken...Een grote stap is het naar de Oosterse vormen, Indisch Theater en Peking Opera: dat blijft toch een oppervlakkige receptie met bewondering voor kleuren, klanken, acrobatie, kostuums, maar snel knap...inderdaad de conservatoria niet over de nodige middelen beschikken om een volwaardige opleiding van zangers voor het theater te geven

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Bij de Province-town Players, een gezelschap dat in 1915 was opgericht en even belangrijk was voor het Amerikaans theater als voor O'Neills eigen loopbaan, programmeerde hij Spooksonate en het publiek...Neills dynamo staat zowel voor Blauwe Maandag Cie de energie en drijfkracht van het he-Foto Sonya Haas dendaagse Amerika, als voor de oer-moeder, de Moeder-God...Hoe dan ook is voor Lavinia een levende dood weggelegd, net zoals voor Nina (Strange Interlude) na haar huwelijk met Charlie

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Dit is een hersenschim die regelmatig aangehaald wordt ter verdediging van theater, zeker voor het ritueel van een opera van Wagner...Tegelijkertijd zoekt hij naar nieuwe mogelijkheden voor het theater...Maar Wagner voegt er een nieuwe held aan toe, en tegelijk een nieuwe vorm voor zijn theater

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Met de Spanjaarden stak ook het Europese theater de Oceaan over: naast rondtrekkende gezelschappen waren dat voornamelijk voorstellingen en stukken gepropageerd door de eerste Universiteiten en de...Het heeft zich in de loop van deze eeuw losgemaakt van de excessen van het Europese theater (het sterrendom, het veilige burgerlijke repertoire) en eigen, nieuwe vormen van een volks theater...En als men het Europese theater oppervlakkigheid verwijt, dan kan men zeggen dat het Latijnsamerikaanse theater soms te zwaarwichtig is en vergeet dat het een theatervoorstelling is en geen (politieke

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Ook Bertolt Brecht vond in het Oosterse theater modellen voor zijn nieuwe theaterpoëtica...De prijs die voor die ontkenning betaald wordt, is die van een irrationele angst voor wat buitengesloten wordt...Ondanks zijn groot respect voor de vreemde culturen waar hij mee werkt, blijft ook in het theater van Brook een dynamiek van de toeëigening aan het werk


Toon volgende resultaten