Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Europese Prijs voor Theater" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
de Munt) zich voor het eerst als duo in de wereld van het theater...Hoe weinig succesvol deze tragedie pok was in Athene, in de Europese literatuur en kunst is ze uitgegroeid tot een ware 'klassieker' en in de jaren '80 zijn er in Nederland alleen minstens zes...En tegen een sprookjesachtige achtergrond van kleuren wordt de nadruk gelegd op de beslotenheid waarin de vrouwen optreden: de speelruimte voor het koor wordt omgeven door een omheining, de koorleden

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Ma-rijnen was op dat ogenblik niet iemand van de restauratie, maar gelukkig iemand van een andere tak van het vernieuwend theater, een mogelijke weg voor het theater van vandaag...Als jury, op zoek naar wat voor een waaier van redenen betekenisvol kan zijn, sta je dan voor een probleem...Hier worden binnen het theater discussies tussen eigenzinnige persoonlijkheden gevoerd, die theater maken dat daarom geen lijn vertoont

Nr. 44, Februari 1994 • Peter Stein • Peter Stein: 'Investeren in cultuur is investeren...
Zijn dankrede was een - geestige - typologie van het Europese theater čn een pleidooi voor cultuur...Natuurlijk zijn er gemeenschappelijke tradities en impulsen: het bijzondere van het Europese theater ligt in het in gelijke mate aanwezig zijn van rituele, voor-historische, mimische en sterk pre...Betrekt men daarbij ook nog het openstaan voor muziek, dans, schilderkunst en architectuur, dan presenteert het Europese theater als geheel zich als de indrukwekkendste manifestatie van theatrale

Nr. 47, December 1994 • Luk Van den Dries • Quartett door het Berliner Ensemble
Voor Heiner Müller is het dat allemaal tegelijk, maar vooral ook een aanleiding tot spel, maskerade, simulatie...hij monteert verschillende teksten aan mekaar zoals met zijn Mauser-produktie in het Deutsches Theater Berlin (1992-93) dat in het teken van het tweehonderdjarige Europese drama van de revolutie, de...Zijn scenografen hebben daarin een heel belangrijk aandeel: Erich Wonder voor De Opdracht, Jannis Kounellis voor Mauser

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Arthur Sonnen: 'Op mijn buitenlandse reizen voor het Holland Festival merkte ik dat het Nederlandstalige 'spreek'-theater in het buitenland nagenoeg onbekend was...Arthur Sonnen: 'Er was geen enkele prijs voor het toneel...De prijs is overigens voor het grootste deel naar Vlaamse groepen gegaan

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Al eerder was er een derde gezelschap ontstaan, het Scapino Ballet, dat zich uitsluitend richtte op educatieve dans voor de jeugd en dat zowel in het theater als op scholen optrad...Hans van Manen, die voor zowel Het Nationale Ballet als het Nederlands Dans Theater choreografeerde, was de enige die af en toe van het ene naar het andere circuit sprong...het Nederlands Dans Theater en het Scapino Ballet, die tezamen nog altijd het overgrote deel ontvangen van de totale Rijkssubsidie die voor dans beschikbaar is. Als je bedenkt dat de rest van het

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Ik ben ervan overtuigd dat Freud, voor wie metaforen zeer belangrijk waren, kanker beschouwde als een metafoor voor het fascisme...Mensen als Nagy, Gorbatsjov, Dubcek hadden een besef van zending, van verantwoordelijkheid voor hun land en voor de mensheid...Hij is namelijk blind voor tragiek, blind voor het irrationele

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Mijn obsessie is theater en mijn eerste ideeën over theater vormden zich toen ik een student was aan de universiteit van Bristol...Ze vormen een bedreiging voor festivals... en voor de toekomst van festivals...Zo'n project zou ook op theatraal gebied heel opwindend kunnen zijn, theater voor het plezier, theater met een knipoog

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
De stagnatie of daling van de sponsoringbudgetten is niet uniek voor België, maar doet zich in dezelfde mate voor in de andere Europese landen...De voorkeur van de bedrijfswereld voor prestige, gevestigde waarde, grootschaligheid, professionaliteit en de angst voor het nemen van inhoudelijke risico's, heeft verder belangrijke cultuurpolitieke...De Vlaamse overheid besteedt in haar begroting voor 1999 4% aan cultuur en media (23,493 miljard BEF). Hoewel de hoofdmoot naar de dotatie voor de VRT gaat, blijft voor muziek, letteren en

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Daarom zijn ook theater- en dansgezelschappen, kunstencentra of festivals voortdurend aan het plannen (en dus ook: aan het vergaderen...). De toekomst is voor hen een liever vandaag dan morgen te...de nota Naar een ontwikkelingsbeleid voor de podiumkunsten van het Vlaams Theater Instituut, gepresenteerd en besproken (maar daar het bleef het bij) tijdens Het Theaterfestival van 1996...Deze stelling ligt thans in zoverre voor de hand dat de meeste West-Europese overheden, zij het in ongelijke mate, de door hen gesubsidieerde kunstorganisaties expliciet tot het hanteren van de

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Je maakt dan echt werk voor je publiek, want dat negeert je niet, en niet voor die commissie...Eigenlijk lag het voor de hand om te kiezen voor beelden van het leven rond de scène...Als fotograaf voor een gezelschap zitje natuurlijk wel met het gegeven dat je foto's ten dienste staan van het gezelschap en dat ze gebruikt worden als illustratie- of promotiemateriaal voor hun

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Gerald Siegmund, auteur van Theater als Gedächtnis (1996), is verbonden aan de universiteit van Siegen en schrijft als criticus voor o.a...voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635) Theaterpublicaties vzw Josepha Buyle Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel...Van Hoorebeke voor Griffo, Gent druk Imschoot, Gent Verkooppunten Vlaanderen Theaters: Antwerpen: deSingel, Monty Brugge: De Korre, De Werf Brussel: Vlaams Theater

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Toch constitueren ook zij op hun beurt een ‘oerscène’. De oerscène van wat theater sinds de Grieken voor ons is: zich losmaken van de groep (de gemeenschap), de open ruimte van het toneel betreden en...De semioticus Charles Pierce definieerde een teken als ‘iets dat voor iemand iets anders vervangt’ en geeft daarmee een kernachtige omschrijving van wat we eeuwenlang theater hebben genoemd: een...Nadat het theater ten onder was gegaan in de gewelddadige en bloedige spektakels van het Romeinse Circus Maximus, waarin de voor de leeuwen geworpen lichamen van de christenen iedere grens tussen

Nr. 83, Januari 2002 • Griet Op de Beeck • Beklijvende trip langs zee van emoties
voor jou heeft opgesteld, in een kleine ruimte samen met celmaten voor wie je niet hebt gekozen, op elk willekeurig moment bekeken door bewakers...genomen, wat voor een opsteker het was voor hun (veelal ontbrekende) zelfvertrouwen...Het zorgt voor aangrijpende beelden: de moeder van het dode kind met haar buik in brand, de man met achtervolgingswaan die in zijn verbeelding - en letterlijk voor onze ogen dankzij een ingenieuze

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
En ze hebben zich inderdaad verzet, met drie grootschalige acties in de metro, waarbij ze, nog voor het jaar om was, negenduizend advertenties toetakelden en voor bijna een miljoen euro 'schade...Nike dreigde met een rechtszaak, maar trok uiteindelijk alle klachten in. Zoals een woordvoerster van 01001 uitlegde: 'wilden we voor dit werk de hele stad als een podium gebruiken voor een grootse...voordeel voor dat district) werkt niet alleen als een toeristenmagneet en als een kolossale bron van inkomsten voor bouwmaatschappijen, maar ook als een afschijnsel van de hedendaagse Social Forum beweging

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
De vraag rijst dan welke eisen wij hier vandaag willen stellen aan ‘het schrijven voor theater’: volstaat het voor ons dat de theatertekst –om de term van Gerardjan Rijnders te gebruiken– ‘brandstof...De productie van geschreven theatraal materiaal kreeg hierdoor een nieuw elan: de ‘schrijver voor theater’ verhuisde van het kamertje waar hij voordien in eenzaamheid had zitten werken naar de...naar het ideale stuk, of beter: in onze zoektocht naar wat het schrijven voor theater vandaag kan betekenen

Nr. 108, September 2007 • Wouter Hillaert • Strindberg nog steeds niet dood. Het Zweeds...
Zeker voor Zweden geldt die evolutie: de Scandinavische sterkhouder is met zijn Angelsaksische oriëntatie en zijn multinational-economie (Zweden is Ikea) zowat het enige Europese land...Van onder zijn hoge hoed verkettert deze verklede acteur het hele theatersysteem op zijn Vlaams Belangs: dat het theater enkel subsidies verspilt met onnuttig gelul voor steeds dezelfde cultuurfats...Het resultaat op de scène draagt daar steevast de stempel van en maakt voor mij meteen ook de grote verdienste van het Zweedse theater uit

Nr. 111, April 2008 • (Etcetera) • De Gebeurtenissen
Kunstencentrum Vooruit krijgt op 4 februari tijdens een evenement in deSingel de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor algemene culturele verdienste uitgereikt...Abattoir Fermé krijgt de prijs voor podiumkunsten...een dubbelinterview met haar en vader Bert zegt Sandrine André: ‘Door mijn televisiewerk ben ik het contact met het theater een beetje kwijt, maar door mijn bekendheid vragen ze me dan weer om theater

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Fort Europa confronteert ons met de vraag of er nog leven zit in de Europese gedachte dan wel of zij op sterven na dood is... en geeft meteen ook al het antwoord prijs...Zoals dat eerder gebeurde voor theater buiten de klassieke theaterzaal...deze voorstelling lijken de twee stukken niet alleen te staan voor twee verschillende opvattingen over het huwelijk/moraal, maar ook voor twee verschillende voorliefdes om de wereld op het toneel te

Nr. 112, Juni 2008 • Johan Thielemans • Een Europese prijs, een vrijgevig Thessaloniki &...
Een Europese prijs, een vrijgevig Thessaloniki & veel critici Twaalfde editie van de Europese Theaterprijzen in Thessaloniki Omdat de jury van de Europese Theaterprijzen altijd naar...Sasha Waltz kwam in aanmerking voor de prijs voor theatervernieuwing, maar was verhinderd wegens ziekte...Hij heeft daaruit de conclusie getrokken dat hij van nu af alleen in Polen nog theater zal maken, en zich voor opera op de internationale scène zal toeleggen


Toon volgende resultaten