Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


89 document(en) met "Eva M Een" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
79-,80 wordt het Speel-theater van Eva Bal erkend en Gent heeft weer een gezelschap bij...Het handelsmerk van Eva Bal is werken met kinderen die vanuit hun eigen leefwereld improvisatorisch een produktie opbouwen...Lucas Van den Abeele onderneemt nu een poging om, naar het voorbeeld van Jan Ruts en Piramide op de Punt, tot een produktie te komen vanuit een workshop met een aantal mensen met wie hij intensief

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
hart als een boerenkermis; 't jeukt in m'n vuisten een wondre kracht... Horens van overvloed worden m'n oogen, dwaas en verdronken in visioenen... Roeland r&meit in m'n ooren, Brabo...verkip te kalkoen, verkalkoende kip, 't is een koene kal, 't is een kallende kip, 't is een koene kalkoen, 't is een kallende koene kip-kalkoen... Ach, wat...een heidensche bruiloft, een aroom-fontein, een mirakelbron van zout en zoet, een gedicht van boter en honig en melk, 't is maneschijn in zomeravond, 't is dauw, het is dons, het is ambrosijn

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De beginsequens liet nochtans - letterlijk - een dubbele bodem vermoeden: een vrouwenhoofd duikt op uit een spinet en zingt klaaglijk en verlangend een oud lied mee, op de band ; een ontlijfde sfinx...Bob Wilson gaat voor zijn pro-dukties uit van visuele ideeën: een bewegend decorstuk, een ruimtelijke situatie, een verhouding tussen voor-en achterplan, het ritme van een gebaar...het vierde bedrijf ziet men een loopbrug die naar een podium op het proscenium leidt : een schikking die reminiscenties oproept aan het Japanse toneel (een element dat, vanzelfsprekend, in het luik

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
het seizoen 1968-69 werkte Verminnen als schrijver mee aan een improvisatieproject dat Eva Bal in het BKT realiseerde onder de titel Hak iedere dag een boompje om en dat bestond uit een collage van...hun getuigenissen noemen bekenden, vrienden en naasten hem 'een verwarde, maar uitzonderlijke jongen', 'een groot visionair', 'iemand die de tragiek, het misérabilisme, het masochisme ook van een...Zijn hoofdpersonages zijn altijd onderweg; ze zitten in een treincoupé, een wachtkamer of een herberg die 'De Toevlucht' heet

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Dat schimmige, maakt dat precies niet dat die zoektocht van het BKT naar een eigen ruimte, een eigen publiek in het Brusselse en Brabantse nogal moeilijk verloopt: er ontbreekt een duidelijk gezicht...Eva Bal groeide uit het BKT weg en stichtte een eigen gezelschap...1979 permitteert het BKT zich een dramaturg, Rob Seyffer, en evolueren repertoire en stijl van een realistisch naar een meer 'suggestief theater

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het publiek is hen zo dankbaar voor het volgen van wat men best een contract kan noemen, dat het op elke trilling van een wenkbrauw met een gulle lach reageert...doet geloven dat je muziektheater ook kan ineenknutselen op een namiddag in je achtertuin; een mentaliteit die spijtig genoeg ook in een deel van de pers wordt aangemoedigd...Wanneer een begroting voorgelegd wordt met een verantwoording voor bepaalde activiteiten in een regio dan zou de overheid het tekort moeten financieren

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
het tweede bedrijf, waar Beckmesser een serenade onder het venster van de mooie Eva komt zingen, laat Duesing de mislukking en de frustratie uitgroeien tot een moment van wanhopige doordraverij...Jan Decorte in een interview met Chris Dercon, 'Jan Decorte en Gerrit Tim-mers', in Agenda, p. 107 'Een Brussels Kollektief voor Teater-projekten dat langs een steeds verwardere artistieke...Een vrij beperkt bewegingsarsenaal wordt ruim een uur lang in een ontzettend tempo geëtaleerd: verraderlijke sprongen en een blind vertrouwen op de partner zijn de voornaamste ingrediënten, gekruid

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Maar dit spel met een betekenis die wankelt tussen een leegte en een volheid, verleent aan wat qua verhaalstof bijna een cliché is, een grote spanning...Behalve een tentoonstelling en een aantal referaten door een hele reeks buitenlandse specialisten, was er ook een debat georganiseerd over de actualiteit van Fernand Crommelynck...Juist gespeeld, moet een stuk van Crommelynck als een vuistslag aankomen, want zelden wordt op de planken een dergelijk paroxisme bereikt". Men heeft tijdens het colloquium te Brussel verwezen

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Bij Akkermans zorgde een groteske hoeveelheid thema's en theatrale exploten voor complete verwarring, en de enthousiaste reacties die Brandt veroorzaakte, waren het resultaat van een serieus uit de...verhaal is "een pastiche van een pastiche": door pathetische over-acting wordt het reactionaire gegeven totaal ontkracht...een verhaal waar een reis naar de zon plots onderbroken wordt door de vraag of het ontbijt al klaar is, humor en een verbrokkelde verhaallijn, dat alles wordt zeer zeker door kleuters (én volwassenen

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Eva Bal stelt in haar rapport Kindertheater: een specialisatie terecht dat voor het jongerentheater in zijn geheel slechts 11 % van de koek beschikbaar is, terwijl de resterende 89% naar het...Wij vragen Eva Bal voor een produktie in het volgende seizoen, al heeft ze nog niet toegezegd...Ik bedoel dit in de zin die de Pools-joodse psychiater Janus Korczak daaraan gaf: hij vond dat een kind zelfs recht had op zijn eigen dood, geen lichtvaardige uitspraak van een man die vrijwillig met

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Nochtans is er in een nog niet zo ver verleden een ontmoetingspunt geweest waarop de twee mekaar benaderden: de relatieve voorsprong van het Nederlandse kindertheater (hierbij geholpen door een beter...Kindertheater wordt: een autonome creatieve bezigheid, geboren uit een reële artistieke behoefte...Van een repertoiregezelschap, voorzien van een uitgebreid technisch en administratief apparaat, met een acteurs-potentieel dat opgedeeld kan worden in verschillende produktieker-nen, vraagt het

Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
Jorge Bolet Eva Graubin Peter Vermeersch PIANO KAMERMUZIEK NIEUWE MUZIEK 29/1 Levente Kende Liszt • Ravel Bartok • Brahms 18/3 Zoltán...Kocsis Schubert 10/5 Jorge Bolet Mendelssohn Beethoven • Franck Bellini-Liszt 1.000,750 F (-25/65+ 750,500 F) 13/1 Nieuw Belgisch Kamerorkest Eva Graubin Mendelsshon...Dagen om familie, vrienden of jezelf met een geschenk te verwennen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Deze laatste zijn een stad - in de voorstelling een draaiend, Japans ogend, blankhouten kasteeltje, met treinsporen errond - en een bos, een groot, wild beschilderd voordoek...Onder hen was Eva Randova bijzonder goed, en Victor Braun, die verleden seizoen in Amsterdam in een boeiende regie van Franz Marijnen een sterke hoofdrol zong in Busoni's Doktor Faustus, maakt in de...Ze bakenen een theaterweg af die resulteerde in de oprichting van een gezelschap, een theateropleiding, een documentatiecentrum en een tijdschrift dat twintig jaar bestaat

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Salome zelf is een katachtige, gedreven, verwende jongedame (vertolkt door Eva-Maria Bundschuh uit dezelfde Komische Oper: een revelatie). Als ze moet dansen, laat Kupfer haar een amateur zijn...De moeilijkheid bij een opvoering is daarbij dat ze tot een groep generatiegenoten moet spreken, zodat een afwijking van de norm -- het absoluut originele -- een veel problematischer concept is dan...Zo een poging is een grote uitdaging, maar ook een verlokkelijk perspectief voor elke ambitieuze kunstenaar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Sinds in 1978 Eva Bal en enkele gelijkgestemden zoals André Vermaerke, Raymond Bossaerts, Mia Grijp het Speeltheater in leven riepen, is er een constante en ononderbroken stroom van produkties gevolgd...Maar dat vindt Eva Bal maar een label...David en Goliath steunde meer op een afgewogen, snedige acteerprestatie in een mooie vertellende sfeer, Escapade stortte zich op een eerste liefde van een jonge jongen maar sloot net niet strak genoeg

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Wat u een mirakel noemt, noem ik een theatraal, natuurlijk verschijnsel...Maar elders op deze bol wel, verzeker ik u. Een welgezinde wind, een wonderlijk magnetisme, waarvan wij de oorzaak nog niet kennen maar toeschrijven aan het bovennatuurlijke... Abt Een les van onze...Ge kunt beter een uil verjagen in plaats van een varken... Denk ik... Of een zwarte kater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Inhoudstafel
Het theater is een minderheidskunst, een restkunst...Maar in tegenstelling tot vroeger is het een gebroken spiegel, waarvan elke scherf een stukje wereld vat...Want -- zoveel is na vijf jaargangen wel duidelijk -- dit "tijdschrift voor theater" wil meer zijn dan een vakblad voor ingewijden: het wil, door kritische reflectie op de kunst, pleiten voor een

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Muller zegt over het kenteken van Berlijn, de muur: "Wat ik aangenaam vind, is dat het een teken is voor een reële situatie, de reële situatie waarin de wereld zich bevindt...Rosas en Varia), organiseerde een symposium, een lezingenreeks en een filmgebeuren met documentaires over de DDR-opbouw en een Müller-keuze (o.a...lukt vandaag in een minder gespannen Oost-West verhouding wel: er is een ruime delegatie van theatermakers uit het Oostblok, die blijk geven van een andere omgang met het materiaal, van een andere lectuur

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Tenslotte kende de Signaaljury de Signaalprijs 1988 toe aan Eva Bals Speeltheater voor Wie troost Muu?. Op de Hasseltse Signaaldag presenteerde Eva Bal ook We zijn al lang begonnen..., een kinderboek...Maar de vraag rijst of een beoordeling van het theateraanbod in functie van de bemiddelende rol die een cultureel centrum vervult, aangeboden mag worden als een beloning -- een "Oscar" -- voor...De vraag naar de "geschiktheid" voor een bepaalde leeftijdsgroep is een kwestie naast alle andere artistieke criteria waarmee je een produktie beoordeelt, en geen probleem dat steeds frontaal

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
alles kan volgen, zou dit pleiten voor een RAT, wellicht beperkter in omvang dan de huidige structuur, die op dagelijkse basis en in een intense dialoog met de theatermakers voorstellen voor een beleid...Het is meer dan ooit noodzaak de minister overwegingen en ideeën over te maken die aantonen dat een ander beleid denkbaar en haalbaar is. Wij engageren er ons toe in de komende maanden een diepgaande...zegt in haar advies van 9 mei 1985 dat 5 miljoen een vitaal minimum is. Toch werd voor twee gezelschappen een lagere subsidie voorgesteld


Toon volgende resultaten