Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


129 document(en) met "Evengoed" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Wat Edmund White in zijn (prachtige) biografie van Genet over dat stuk schrijft, kan al evengoed slaan op Dar A Luz' hectische maskerade: "Ritual (...); meta-theatre (...); obscenity (...); satire

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
het program van de voorstelling staat: 'Die Dunkelheit, aus der ich stamme, ich liebe dich mehr als die Flamme'. Het klinkt als het duivelspact uit Faust, maar het kan evengoed een Duitse vertaling

Nr. 48, Februari 1995 • Wouter Van Looy, Véronique Rubens • Muziek in het jeugdtheater
Ook tijdens het verdere verloop van het verhaal figureren deze mentaal gehandicapte acteurs als het volgzame volkje of als domme personages, waarvoor men evengoed poppen had kunnen gebruiken

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Met een grote dynamiek die ook nog in de voorstellingen doorwerkt, maar evengoed met onvolkomenheden op het niveau van de tekst

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Vandaag is het kamertoneel in de meeste gevallen evengoed een officieel cultuurverschijnsel

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
De zuivere chronologie uit het boek maakt hier plaats voor een nieuwe rangschikking die evengoed een ijzeren logica van verzet en onmacht blootlegt

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
De situering 'in het midden' slaat dan evengoed op de tijdspanne waarin de voorstelling zich afspeelt, met name tussen de dood en de begrafenis van de ouders

Nr. 60, Juni 1997 • Kurt Vanhoutte • De dans van zachte machines
Het gelittekende lichaam signaleert dus evengoed de impact van de technologie, fixeert die in het vlees, als dat het er een baken tegen opwerpt

Nr. 62, December 1997 • Willem Dauw • 'Star Quality'
Je zou voor hen evengoed een nieuwslezer als een sportjournalist of een acteur kunnen zijn

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Dit is een Bourgondische koning die evengoed zich vermeit in gore platheid als in verheven vlucht

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Er is sprake van een wisselwerking tussen de verschillende sociaal-culturele zones, waarbij het evengoed gebeuren kon dat landelijke gebruiken en opvattingen - die van nature wel meer star kunnen zijn

Nr. 67, Maart 1999 • Pieter T'Jonck • Genieten van verandering
Je zou evengoed kunnen zeggen: ik wil altijd kind zijn

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
De kostuums verraden techno-invloed, maar in een modernistische bui zouden Hansje en Grietje er evengoed in kunnen rondlopen

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Maar theater kan evengoed een ondefinieerbare ervaring zijn waarvan de weerslag en het benefiet niet te meten zijn

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
zoals Hans Blokland het stelt: 'Omdat marktprocessen altijd optreden, heeft het geen zin om tégen de markt te zijn - men kan zich evengoed tegen de winter verklaren

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Soms, want voor artiesten geldt hetzelfde als voor andere categorieën: wanneer zij worden aangenomen met een arbeidscontract, ressorteren zij evengoed onder het socialezekerheidsstelsel voor

Nr. 69, Januari 1999 • Jan Ritsema • Voor jou, voor jou en voor ons
De avant-garde van deze internationalisering, de globalisering (lees evengoed egalisering) wordt merkwaardig genoeg gevormd door de Kunsten èn het militaire vredesapparaat

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Daarom denk ik dat de echte top van de klassieke dans evengoed hedendaags zou kunnen dansen

Nr. 69, Januari 1999 • Alexander Baervoets • Manifest: De klassieke dans en wij
Allicht kun je evengoed choreograaf zijn zonder te kunnen dansen

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Elk op zijn haast tegengestelde maar evengoed complementaire manier: de Beurs kijkt naar Brussel als multicultureel grootstadsweefsel, het Kaai naar Brussel als internationaal artistiek knooppunt


Toon volgende resultaten