Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Figuurlijk Natuurlijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Zoiets staat natuurlijk erg goed en modieus - alleen valt het te bewenen Het spaarvarken (Publiekstheater) - Foto Leo Van Velzen dat de lieden van het...Dit klinkt natuurlijk wel aannemelijk, maar of het op de scène kan waar gemaakt worden blijft voor mij de grote vraag...Goede bedoelingen verhullen natuurlijk niet dat de Mannen geen Minetti's in huis hebben, maar de theaterganger vandaag heeft weinig of geen boodschap aan steracteurs, evenmin als aan ideologisch

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Het is natuurlijk verheugend te kunnen vaststellen dat deze schrijvers ontdekt worden en dat men ze aandurft, maar het is bijna zeker, gezien de reputatie van de betrokken theaters, hoe ernstig die...Dit is natuurlijk geen argument om het niet te doen, maar de Duitse epidemie vertoont mode-trekjes...opnieuw een stuk van Luk Van Brussel op het programma, De Slangentros, rond dezelfde impotente (letterlijk en figuurlijk) Jeronimus-figuur uit Vera, Van Brussels knappe prestatie vorig seizoen

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
En zo'n chinese laat ik natuurlijk niet schieten, want die vreemde typen, dat is heel wat anders als die van hier, dat is veel beter...Robert Ah ja, natuurlijk...Ze zit met een schuldgevoel natuurlijk... Alle symptomen zijn er

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
gevolg hebben dat artistieke vruchtbaarheid nog slechts mogelijk lijkt op een heel klein veld, dat nauwelijks plaats biedt (figuurlijk dan) aan een 'breed' publiek...Dergelijke overwegingen spelen natuurlijk ook mee als je de specifieke Brusselse aspecten van de 'publiekscrisis' bekijkt

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Natuurlijk gaat het stuk grotendeels over kleinburgerlijke denk-en gedragsvormen, maar Tsjechow objectiveert dit...Je kan Tsjechows literaire oeuvre natuurlijk losmaken van dit sociale aspect, en het enerzijds beschouwen als commerciële rommel (zijn eerste verhalen) en anderzijds als een escapistische vrijplaats...Rita Wouters bouwt, even zelfbewust, even egocentrisch dus ook, haar machtig personage op vanuit haar onderbuik, letterlijk - haar libido bepaalt heel haar gedrag, zeker in deel II - en figuurlijk

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
JJL: "We zijn natuurlijk maar een heel klein bedrijf, er zijn altijd veel teveel dingen, en dan moet je kiezen...De theater-bezoeker wil verzet, letterlijk en figuurlijk: hij wil verzet worden, hij wil zich kunnen verzetten tegen, hij wil zich meten aan de taal, hij wil discussie...Tuchinski bouwde in Amsterdam zijn groot theater: dat was natuurlijk de eerste crèche van de stad, de vrouwen moesten 's middags hun kinderen kwijt

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Natuurlijk valt het op dat een deel van het publiek uit de welzijnssector komt, of familie en bekenden zijn...Natuurlijk, het levensbericht van de kunstenaar Richard Wagner is slechts de 'eerste laag', de oppervlakte van Van Wagner...Figuurlijk uitgekleed vindt het KNS-gezelschap zich ook door de RAT-beslissing om de KNS wegens artistiek wanbeheer financieel te straffen met een vermindering van 8 miljoen op de subsidie

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Terwijl westerlingen eerst zo ver mogelijk zochten, kunnen ze zich nu verrijken met een traditie die veel dichter, letterlijk en figuurlijk, bij hun cultuur ligt...Natuurlijk niet

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
Natuurlijk klopt dat, maar deze omschrijving duidt op een verregaande bewustzijnsvernauwing waardoor de complexiteit van het verleden ontkend wordt...Het Gevolg, uit Turnhout, onder artistieke leiding van Ignace Cornelissen, legt dit seizoen de nadruk op koningsdrama's. Een eerste resultaat daarvan is Figuurlijk Natuurlijk, geschreven en

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Geen enkel natuurlijk, rationeel onderzoek kan de essentie ervan openbaren...Dit gebeurt zowel letterlijk (de anti-chambre bevat talloze in- en uitgangen naar de geheimzinnige buitenwereld) als figuurlijk (spontane impulsen van de acteurs moeten, zoals de soli in jazz, altijd

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Natuurlijk heeft dat te maken met Rijnders' eigen levensgeschiedenis, maar het is nauwelijks interessant om u te vertellen in hoeverre Schreber, Dollie of: Avocado's bij de lunch, Wolfson, de...En de vriend natuurlijk weer binnenkomt...niet mee is gegaan in de gedachtenlijn van de ander en dus de context van een zin niet begrijpt en stelselmatig wat letterlijk is figuurlijk interpreteert of andersom

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
Al rijst hier natuurlijk onmiddellijk de vraag in welke mate acteurs die zichzelf spelen zichzelf zijn...Het bovenhalen van twee jassen, het zich verkleden op de scène is alvast een teken aan dat de acteurs voor het eerst ook letterlijk/ figuurlijk in de huid kruipen van twee personages, de oude man en

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
Ik heb erg tegen mijn natuurlijke, zeer vrouwelijke houding in gewerkt, niet op een natuurlijk, mannelijke wijze, want het gaat niet om naturalisme...Er is een uitkleedritueel dat eerst en vooral uit het stuk zelf komt, want Jones krijgt tijdens zijn vlucht last van zijn zware kleed en zijn ornamenten begint deze letterlijk en figuurlijk af te...onze produktie zie je natuurlijk heel duidelijk de complexiteit van zijn constructie

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Het is wel een feit dat bijna het volledige werk van Benjamin Britten, vaak onder zijn leiding, op Decca beschikbaar is. Dat is natuurlijk voor een hedendaags componist een ongekende luxe...Claggart, de man die de ondergang van Budd bewerkstelligt, is natuurlijk op de eerste plaats de typische slechte, die het vanaf het eerste moment op Budd voorzien heeft en voor wie maar één zaak telt...Eenvoud en versobering die duidelijkheid in de hand werken, een ware verademing na heel wat produkties die letterlijk en figuurlijk onder het gewicht van hun decor gebukt gaan

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Grote gevoelens zouden er zijn en daar hoort natuurlijk een groot decor bij zullen ze bij de KNS wel gedacht hebben: links en rechts zien we spelonken, in het midden van de scène staan autowrakken bij...Beide stukken draaien om wat je 'kleine' gevoelens zou kunnen noemen, om het leven dat met al zijn onverteerbaarheden voortkabbelt, tot er plots een uitbarsting komt: letterlijk en figuurlijk is dat...Een beetje eerbied voor de vijfenzestig jaren van de heren Claus kan nooit kwaad, te veel is ook niet goed natuurlijk

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
En een Duits lichaam is natuurlijk 'gezonder' dan om het even welk ander...Gehuld in mijn kunststof oranje Yamaha-jack (als ik meer gefortuneerd was: een WLT-setje natuurlijk) nestel ik me voor de beeldbuis, gereed voor een interstellactische ruimtereis met Buck Rogers...Ikzelf ben geboren en getogen in een - letterlijk en figuurlijk - geruisloos gehucht

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Melens • Los Cojones del Toro & Cie orkestreert...
Arnaud Jacobs: 'Natuurlijk zijn wij gevoelig voor de complexiteit van actuele thema's. Maar Vieruurtje is geen aanklacht tegen dé rotte maatschappij of dé politiek...Die oplossing lag in de figuur van de spelverdeler/moeder-van-de-generaal Arnaud Jacobs, die het plateau letterlijk en figuurlijk beheerste van achter een chaotisch ogende rekwisietentafel

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Het is letterlijk èn figuurlijk conservatief, waarbij enkel die dansers binnengelaten worden die 'van goeden huize' zijn, die voorzien zijn van een stamboom, een keurmerk...Zelfs al zijn Reyniers' conclusies naar eigen zeggen slechts voortgekomen uit de praktijk van het kijken naar dans, toch blijft voor dat kijken natuurlijk een bril noodzakelijk, en blijft...Arabesque In het raderwerk van dit symbolische mechanisme draait natuurlijk een evidente en veel toegepaste verkoopstrategie mee

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
Niet op een eenduidige manier, maar op elk moment complex en dubbelzinnig: krachtig en kwetsbaar tegelijk, schokkend en verleidelijk, theatraal en natuurlijk...Hier functioneert de verminking van de 'normale' communicatiekanalen als een voorwaarde om - letterlijk en figuurlijk - recht van spreken te krijgen...houdt enkel rekening met wat op de scène zichtbaar is, en wat in de communicatie tussen scène en publiek letterlijk en figuurlijk 'meespeelt'. 2. In Gummo, de film waarnaar verwezen werd, is iets

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek • Een uitwisseling van energie
Het heeft natuurlijk wel 2000 jaar standgehouden, dus wie weet...Anders ga je voor je slechte eigenschappen, wat natuurlijk ook mogelijk is. Misschien wil je wel dat ze allemaal heel slecht zijn...Dat gebeurt natuurlijk naar aanleiding van een gegeven, een tekst bijvoorbeeld, of, zoals ze nu doen, van iets dat je zelf opzoekt en bij elkaar puzzelt en waaruit je opstaat


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK