Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Financieel Economische Tijd" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Gelukkig waren toen die mensen nog zo creatief dat ze op een paar dagen tijd hun acrobatische toestanden konden aanpassen aan ons klein tentje...Artiesten worden in een situatie geplaatst waarin hun produkt geen schade ondervindt, noch materieel noch financieel, want het Kaaitheater is een der beste betalers van het land...een ministerie van economische zaken of van arbeid en tewerkstelling

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Dit ene beeld knaagt, maar het ontdoet me niet van de indruk dat ik, aan de andere kant van het glas, even onzinnig mijn tijd passeer...Men klaagt er in operakringen over dat we in deze tijd nauwelijks grote Wagnerzangers hebben...De leningen zijn hoog, men repeteert her en der in de beschikbare tijd

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Vandaag duikt die nostalgie naar het massale getal in het theater-verpakt in haar economische verantwoording - op in de beleids-principes van de culturele overheid; samen met het nieuwe toverwoord...uit: Financieel Ekonimische Tijd, extra-editie, 22/2/86). Hij is verstandig genoeg om geen rechtstreekse subsidiëring van de toeschouwer voor te stellen; wel is hij er voorstander van om de subsidies...Socialisten situeren de term "volkstheater" niet in een puur economische context; ze verbinden aan toneel-voor-het-gro-te-publiek ook een uitgesproken de-mocratiseringsintentie

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
dan in zijn economische fundering, begint de laatste tijd druppelsgewijs in de openbaarheid door te dringen...dezelfde tijd en hetzelfde aantal mensen als in 1684". Men zou zelfs kunnen stellen dat de arbeidsintensiviteit in het theater, door een doorgedreven professionalisering de laatste tijd nog is toegenomen...Onze economische kennis schiet te kort om in te schatten in welke zin precies (positief of negatief) een structurele wijziging in de economische fundering van de kunst (minder staatssubsidies en meer

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het interessantste aan deze "annuaire" is zoals steeds de finan-cieel-economische doorlichting van de theatersector waarmee het boek afsluit...een paar jaar tijd heeft hij de Nationale Opera opgetild tot op een van de bovenste planken...getrouwen onder hen zullen met weemoed terugdenken aan de tijd dat hij op de planken stond

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Uit dit document dient de theaterarcheo-loog veel later de omtrekken van een theaterpraktijk te peulen die tegelijk vorm geven aan een mensbeeld in een bepaalde tijd...Het thema wordt zowel globaal benaderd als in deelstudies die zich beperken in tijd en plaats (USA, Sovjetunie, Duitsland voor WO 1 en 2) of per auteur (Ernst Toller). Ook hedendaagse auteurs als J.P...Teater Malpertuis, Tielt 7.500.000 8.000.000 Akt/Vertikaal, Gent 6.000.000 De Witte Kraai, Antwerpen 5.000.000 De Tijd, Antwerpen - 14.000.000 Het Trojaanse Paard, Brussel

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
zelfdestructie beantwoordden echter binnen de Belgische Context lange tijd aan een economische realiteit...Het werken in een Nederlandse ad hoc-produktie biedt volgens haar ook meer mogelijkheden: niet alleen wordt het werk financieel beter gehonoreerd, maar ook de begeleiding en omkadering van deze...de Macbeth van De Tijd letterlijk het volgende lees (hij citeert de passus uit het hoofd): "Als ik nu een nieuwe goeroe (???) moet aanwijzen dan mik ik op Ivo Van Hove, want ten slotte is Sam Bo

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De mogelijkheid wordt geopperd dat de bouwwerken die de mens in de natuur nalaat, er na verloop van tijd deel van gaan uitmaken: "Kann der Beton zurück zu Urgestein gedacht werden...Maar een proletariër heeft gezond verstand, dus doet hij afstand van de kans om een financieel interessant huwelijk aan te gaan...Daarom is het goed eraan te herinneren in een tijd waarin vrede weer op slappe benen loopt, onverdraagzaamheid en racisme weer de kop opsteken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Maar omdat kindertheaters ook vanuit een economische zwakte, dat niet hard kunnen maken, hebben ze het even vaak niet kunnen doorduwen...Zoals een zak frieten van tijd tot tijd ook lekker is. Maar dan moet je dat toegeven...Financieel gaat het het Speeltheater toch voor de wind, de beperkingen van het subsidiesysteem in acht genomen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dit beeld gaat zijn tijd mee, maar gaandeweg verkrampt Magda Cnudde binnen dit keurslijf en blijft alleen een lege vorm over, een module, geen levend wezen...Treurnis ter wille van de verleden tijd die altijd in fotoboeken hangt, en die botst met de Mickery-betekenis: de plaats waar de toekomst van het theater voorbereid wordt...Ik ben alleen ACOD'er, maar dat is nog van in de tijd dat iedereen dacht dat er niets anders bestond

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
De tijdsverdeling tussen de scnes is erg grillig (wisselend van een paar uur tot een paar jaar) en hier en daar is de verhouding tussen speeltijd (de tijd van de uitvoering) en gespeelde tijd (de tijd...Ik zit erbij en ik kijk ernaar en kan niet verder komen dan de indringende schoonheid van dit ritueel, dit gebeuren dat de tijd vertraagt, verzacht...Artistiek leider en regisseur Jos Verbist verlaat Arca wegens onenigheid met de directie op zakelijk en financieel gebied

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Daarom is beleggen in kunstwerken financieel oninteressant, en kan het door econoom De Grauwe niet worden aangeraden...De tijd die de kunstenaar in zijn werk hanteert is een subjectieve, indirecte tijd...Vaak zegt men dat kunstenaars 'op hun tijd vooruit zijn'. De componist Edgar Varèse stelde dat anders : " Het is de kunstenaar die zijn tijd doet stollen in de geschiedenis

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Dat volwassenenstatuut zal financieel en organisatorisch wel een en ander betekenen, maar de programmatie blijft in handen van Ancienne Belgique, Beursschouwburg en Kaaitheater...Wij leven bij uitstek in een tijd van het commentaar, de bedenking, de opinie, de mening, de duiding (misschien is ook dit een van de betekenissen van George Steiners omschrijving van onze tijd als...lucht en van de bodem scheidt". Een ander element waar verschillende choreografen in de gesprekken op terugkomen is de tijd

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • Klein en klein
Er lijkt niemand last van te hebben dat Gerard Mortier een tijd lang Stein en Mnouchkine en Chéreau naar Brussel liet komen (met geld van de opera weliswaar) en dat deze politiek wat de Munt betreft...Hijzelf zal toch wel beter dan wie ook weten dat de bouwplannen van de Beursschouwburg financieel nog lang niet rond zijn, en dat voor de KVS de eenvoudigste onderhandelingen tussen stad en...De politieke en economische omstandigheden op dit ogenblik zien er niet gunstig uit om deze droom waar te maken

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
En ten slotte maakt nu ook De Financieel Economische Tijd plannen voor de uitbouw van een cultuurkatern met zowel aankondigingen als recensies...Dat levert voor de medewerkers het voordeel op dat ze vrij veel tijd hebben voor een goede reflectie, omdat een recensie pas enkele dagen voordat een rondreizende produktie de regio aandoet wordt...De tijd dat koppen boven een artikel al een duidelijke conclusie of evaluatie van een gezelschap of een voorstelling inhielden is voorbij

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Dat in zijn ogen het gewicht van de door de raden zelf aangereikte politiek-economische argumenten (structurele Versnippering') veel zwaarder zou doorwegen dan hun...Indien dit scenario bewerkelijkt wordt, treedt de artistieke ijstijd in. Kurt Vanhoutte en Marleen Baeten elke eerste van de maand bij De Financieel Economische Tijd

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Kaaitheater (elk 40 miljoen subsidie) financieel gezien - en wellicht is dat voor de overheid hét perceptiecriterium - dicht in de buurt komen van het bedrag toegekend aan 'het officiële centrum' dat hoofdzakelijk...voormalig marginale structuur om het werkelijke centrum te veroveren waarop het artistiek én financieel recht meent te hebben...breed publiek toe op zeer korte tijd wordt kapotgemaakt

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
Bedoeld wordt de met veel promotie en mediacoverage gedreven massa- en overzichtstentoonstelling Van Ensor tot Spilliaert, die in vijf maanden tijd 270 000 bezoekers naar Oostende deed afreizen...Tenzij deze dienende legitimiteit uitdrukkelijk vermeld, afgedwongen en financieel mogelijk gemaakt wordt via een decretaal 'mission statement', zal het nieuwe management deze lastige, moeilijk...Klassiek in dit opzicht is de idee dat deze omroep een waarlijk kritisch onafhankelijk forum moet zijn, los van economische en politieke druk

Nr. 62, December 1997 • Personalia
De Witte Raaf, AS/Andere Sinema (waarvan hij sinds de oprichting in 1979 redactielid is) en De Financieel Economische Tijd

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Heel die tijd bleef hij zich oefenen in het schrijven...Ik heb nu in korte tijd veel geproduceerd omdat veel daarvan al een hele tijd in de schuif lag...Na een tijd kan het niet anders dan goedkomen


Toon volgende resultaten