Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


131 document(en) met "Financieel-Economische Tijd" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
dat geval moeten de liefhebbers van opera financieel zelf instaan voor deze kunstvorm, zonder de anderen te dwingen ervoor te betalen". De prefiguratie van het Amerikaanse systeem waar kunsten...dezelfde tijd en hetzelfde aantal mensen als in 1684". Men zou zelfs kunnen stellen dat de arbeidsintensiviteit in het theater, door een doorgedreven professionalisering de laatste tijd nog is toegenomen...vroeger studeerde men een stuk vaak in op één week tijd, dikwijls ook zonder regisseur en zeker zonder dramaturg of welke begeleiding dan ook

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Want beschikt het amateurtoneel niet over dezelfde middelen (financieel, artistiek), het biedt wel een veel grotere vrijheid in werkmethode en er kan meestal gerekend worden op een onvoorwaardelijke...een paar jaar tijd heeft hij de Nationale Opera opgetild tot op een van de bovenste planken...getrouwen onder hen zullen met weemoed terugdenken aan de tijd dat hij op de planken stond

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Ik heb steeds geprobeerd een eigen repertoire op te bouwen, dat eigen auteurs zou stimuleren, maar dat is een facet dat we slechts de laatste tijd sterk konden uitbouwen in werksituaties met de...Gelukkig heb ik niet de tijd om alles te beluisteren, want dan zou ik geen tijd meer hebben om al die andere dingen te doen waar ik belangstelling voor heb: ik heb rechten gestudeerd, ik bespeel een...Binnen de Nederlandse hoorspelsituatie vind ik dat de pretentie om goede stukken te maken de laatste tijd geweldig naar boven komt: een gewoon simpel hoorspel is voor sommige omroepen bijna iets

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en...De lijst van vorig jaar wordt uitgebreid met de Blauwe Maandag Compagnie, die nu voor het eerst wordt erkend, evenals De Tijd, ontstaan uit de fusie van Akt/Vertikaal en het Gezelschap van De Witte...Teater Malpertuis, Tielt 7.500.000 8.000.000 Akt/Vertikaal, Gent 6.000.000 De Witte Kraai, Antwerpen 5.000.000 De Tijd, Antwerpen - 14.000.000 Het Trojaanse Paard, Brussel

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
hebben dus uiteindelijk voor een gids gekozen en het was gek om zien hoe vlug het publiek geconditioneerd is. Niemand nam de tijd om een installatie wat langer te bekijken; men ging in de rij staan...Misschien hadden ze te weinig tijd om eraan te werken - dat is een terechte kritiek - maar hun werk is nu tenminste getoond...Daar ligt een taak voor Klapstuk: produkties infrastructureel, technisch, financieel en beheersmatig gaan begeleiden

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
zelfdestructie beantwoordden echter binnen de Belgische Context lange tijd aan een economische realiteit...Rond die tijd (de Actie Tomaat in 1969 was er de meest spectaculaire uitdrukking van) ontstond er een breuk in de theaterbeleving zowel bij publiek als bij theatermakers; aan de ene kant bleven er...Luk Perceval: "Tijdens repetities zeggen ze de hele tijd tegen elkaar dat alles zo leuk gaat, terwijl wij de neiging hebben elkaar met de grond gelijk te maken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De mogelijkheid wordt geopperd dat de bouwwerken die de mens in de natuur nalaat, er na verloop van tijd deel van gaan uitmaken: "Kann der Beton zurück zu Urgestein gedacht werden...Maar een proletariër heeft gezond verstand, dus doet hij afstand van de kans om een financieel interessant huwelijk aan te gaan...Daarom is het goed eraan te herinneren in een tijd waarin vrede weer op slappe benen loopt, onverdraagzaamheid en racisme weer de kop opsteken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Om dit alles te begrijpen, moeten we even terug in de tijd...Hij sukkelde van het een financieel fiasco in het ander

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Zoals een zak frieten van tijd tot tijd ook lekker is. Maar dan moet je dat toegeven...Financieel gaat het het Speeltheater toch voor de wind, de beperkingen van het subsidiesysteem in acht genomen...Laat ons hopen dat we financieel nog wat vooruit gaan

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dit beeld gaat zijn tijd mee, maar gaandeweg verkrampt Magda Cnudde binnen dit keurslijf en blijft alleen een lege vorm over, een module, geen levend wezen...Op tien jaar tijd waren dat ongeveer 40 creaties, precies evenveel als jaarlijks in de Bondsrepubliek...Ik ben alleen ACOD'er, maar dat is nog van in de tijd dat iedereen dacht dat er niets anders bestond

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Shake-speare schijnt veel van die theatrale gebruiken, trucs en types overgenomen te hebben: het 'Merrie England' van de Elizabethaanse tijd telde nogal wat feestdagen en bezat een speciale flair om...Een festivalsfeer is er in de tijd en ruimtelijke spreiding niet merkbaar; het festival leeft eerder van de internationale allure en de bijzondere evenementen...Het festival werd steeds armer en bloedde uiteindelijk in 1975 dood aan een optie die financieel en organisatorisch niet meer haalbaar bleek, aan een subsidieverplichting om een Vlaamse creatie te

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Door al dat heen en weer gependel van mensen en materieel tussen Gent en Antwerpen ging natuurlijk heel wat geld en tijd verloren, "kostbare" tijd, die bv...Financieel werd dit beleid mogelijk gemaakt door het inmiddels beruchte artikel 42 van de oprichtingsstatuten waarin vermeld stond, dat bovenop de vaste subsidie van 380 miljoen (200 miljoen van de...Hij vond dat Mortier al zijn beschikbare tijd nodig had om orde op financiële zaken in de Munt te stellen

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
doorbraakproduktie Alles Liebe, bij KVS en Arca, opnieuw in Nederland bij De Voorziening in Groningen, en ten slotte bij De Tijd voor de titelrol in Don Carlos...Het krijgt ook niet de tijd om aan je te gaan vreten...Zodat je niet voor je leven aan een gezelschap hoeft vast te zitten, en toch financieel in orde bent

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Dat jaar, 1982, was verschrikkelijk moeilijk, ook financieel, want we beschikten slechts over één miljoen tweehonderd duizend frank subsidie...Hard, moeilijk en soms katastrofaal, zo was die tijd...hadden al die tijd al gewerkt met die vrees in het hart, maar toen het gebeurde, betekende het een opluchting, een bevrijding

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Hierdoor kreeg hij financieel meer mogelijkheden...De Shogekijo was zowel een reaktie op het Shingeki als een uitdrukking van haar eigen tijd...Je krijgt totaal geen tijd om na te denken

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Nationale Loterij knack De Financieel Ekonomische TIJD

Nr. 27, September 1989 • Stephan Moens • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Meer dan een jaar lang hebben de kranten bol gestaan van allerlei sociaal, financieel en politiek nieuws rond de nieuwe operastructuur, maar over het objectief - opera maken - en over de strategieën...Voor echte eigen produkties was er geen tijd; de voorbereidingstijd was nagenoeg volledig in de onverkwikkelijke samenstelling van de équipe gekropen...Zonodig kan het in één zin samengevat worden : "De hand van Mortier haalt ook de barokkerds binnen". Dat laatste werd tijd : het succes van Jacobs, Kuijken, Her-reweghe, Van Immerseel en consoorten

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Het gevolg was dat het aantal professionele beoefenaren van toneel en bewegingstheater zich in zeven jaar tijd (zo ongeveer tussen halverwege de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig) min...Van de veertien vaklieden die zich in hun vrije tijd over al die aanvragen buigen kan niet verwacht worden dat ze van al die honderd aanvragers voorstelligen hebben gezien en met hen uitvoerige...Maar dan moest er een heleboel gebeuren waar ze niet zo veel van af wisten en geen tijd en geld voor hadden: theatertechniek, boekhouding, publiciteit, verkoop

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Voor hun eigen vorming waren zij helemaal op het buitenland aangewezen -hoe lang hou je dat financieel vol ?- of op kortlopende stages van gerenommeerde lesgevers in België of elders...Om een techniek of een stijl te beheersen moet je erin ondergedompeld worden en liefst gedurende een lange tijd...Bij de nieuwelingen op de Antwerpse balletschool spendeert men waarschijnlijk meer tijd aan afleren dan aan aanleren

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Wanneer Burian over korte tijd de Vlos zal verlaten, laat hij in ieder geval een voortreffelijk instrument achter...kamercommissie en zich voor de correctionele rechtbank zal moeten verdedigen voor een financieel beleid dat op verre na niet met de financiële stijl van Gerard Mortier kan worden vergeleken


Toon volgende resultaten