Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Flash-back Een"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
dromerig) Sindsdien zagen we elkaar geregeld, in de meest uitdagende hoekjes: een tiensterrenhotel, een vroeg-gotische sacristie, een draaimolen, een afgedankte lift, een verlaten koeiestal, een...braambessenstruikenbos, een paddestoelengrot, een barok praalbed van kunstleer... (Hij heeft dit allemaal zeer mechanisch en snel gedebiteerd, een kolkende beeldenstroom) Gloster (droog onderbrekend) Een kerkhof...alle rosse buurten rondzwalpte; verder enkele lijnen over de vrienden van uw vrouw, een wielrenner, een portretschilder, een slagersjongen, een ornitoloog

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Contrabas (Raam-theater), het gevecht van een muzikant met zijn instrument of de indringende invloed van een professioneel op een privé-leven; Honger (De Witte Kraai) omtrent de integriteit van een kunstenaar en...een trend die gerecupereerd en gecommercialiseerd kan worden; ofwel met een integere opstelling die een na-werking wil begeleiden en de reeds door een voorhoede geassimileerde ideeën wil uitdragen naaar...vraagt een ouderwetse manier van kijken, waarbij de verwachting van een 'realisme' logisch lijkt en waarbij je het terecht als een stijlbreuk aanvoelt, wanneer je een karikatuur van dat realisme voorgezet

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Ritmiek De muziek (een militaire mars van Pilsudski, een fragment uit het Scherzo van Chopin en een psalm) geeft aan de voorstelling een dramatisch-mee-slepende ritmiek...De totaalindruk die na een produktie als Wielopole-Wielopole en een levendig-boeiend interview blijft hangen is dat Tadeusz Kantor een avant-gardekunstenaar in de echte betekenis van het woord...gebleven is. Zijn geloof in een continue ontwikkeling, scherper zelfs in een permanente revolutie van het denken, waarbij slechts de meest extreme ideeën een noodzakelijke vooruitgang garanderen, levert een

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De eerste minuten loop je wat onwennig langs de kooi en bekijkt de tentoongestelde objecten: een douchecabine, een heuse boot, een vleugelpiano, een cirkel van televisies, een zandhoop, een vijver...Wat houdt die vondst nu in? In een poging om meer stijleenheid te verkrijgen introduceert Dirk Buyse een nieuw interpretatiekader: het publiek wordt uitgenodigd om een opendeurdag mee te maken in een...Van een kunstgreep gesproken: dit artificieel intermezzo vervangt een entre-act van Botho Strauss waarin de sleutelfiguren uit het stuk MAN en VROUW als oudjes op een subtiele manier een flash back

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het is een wens die ik met des te meer aandrang uit, omdat ik onder de huidige componisten er geen andere ken die én zulk een groot talent heeft én zulk een aanleg om een werkzame opera met een...De tekst van Alpenrozentango is een verrassing: aan een Tenessee Williamsachtig gegeven - een afgeleefde moeder en een karaktergestoorde zoon in een goedkoop berghotelletje - wordt een bizarre plot...Hansjörg Schneiders tekst-in een laatste produktiefase zijn er nog een aantal gelijkaardige personages geschrapt - hangt aan elkaar als los zand, een eigenschap die bovendien door een heterogene regie

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Suzanne Een collega van Jonathan, de vader van een leerling, een belangrijk iemand...Ulysse Een man mag een glas drinken met een andere man, daar moet je toch niet meteen van alles bij gaan denken...Een stem uit een luidspreker kondigt een betoging aan bij Empyrex

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Een reeks gesprekken in een stuk van Mamet is een reeks wedstrijden, in vele rondes, nu win je er een, dan verlies je er een...beter, ze zijn een index op het geheugen, ze vormen een repertorium voor de theatertaal van een gemeenschap: lijsten van lemma's waarachter zich een scenisch leven verbergt...Zonder een uitgebreide infrastructuur, in leven gehouden én door de gemeenschap én door een veelsoortig publiek, kan een machinerie zoals de rock (a fortiori een machinerie zoals het theater) niet

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Dat gebeurt vanuit een grote autonomie in de middelen en de codes zodat de confrontatie van een regisseur met een tekst altijd weer een avontuur is dat andere accenten op de tekst en een nieuwe visie...Het fragmentkarakter van het stuk wordt door hem ontkend: in een proloog en epiloog laat hij Woyzeck in een gevangenis/gesticht zien van waaruit de rest van het stuk als een flash-back opgeroepen...Zijn gekheid belet hem greep te krijgen op zijn omgeving en vervreemdt hem van iedereen: Woyzeck is een dompelaar in zijn sociale situatie, een arme stumperd als experimenteel object, een impotente

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Een stuk in een stuk, meerdere plots in één verhaal, flash-forwards en flash-backwards...Bepaalde elementen duiken steeds weer op : rook op de scène, grijs-bruinachtige 'rotsformaties', een groep verkleed als vagebonden, een lint of een koord dat twee of meerdere personen met elkaar...Kawamura becommentarieert het geheel visueel met dia's van naakte westerse vrouwen en een proloog, de opkomst van een twintigtal jonge acteurs/actrices, rondlopend in een cirkel met Mishima's boek

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Elke versie wordt waargemaakt in een flash-back...ook een jonge Blanche, een jong meisje dat haar weg zoekt, een Blanche die kwetsbaar-uitdagend, naïef-kattig het grotemensenspel speelt... Nog een stapje terug Mijn na-elkaar vertelling...Om lief te hebben, en nu herinner ik mij opeens alle woorden weer... om in jezelf een plaats vrij te houden voor een wachten, je weet het maar nooit, het wachten op een liefde, op een liefde terwijl

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Tijdens de 'try-outs' met de Buurtschool zat Hoste naar eigen zeggen in een 'didactische fase': hij liet de kinderen kennis maken met het gebruik van technieken als flash-back, synopsis, etc...Een o. B: Een (inademend) o! M: Ha, een o!" In een laatste stadium werd er gewerkt rond het begrip 'terreinen'. Het was Hoste opgevallen dat de kinderen door de aanwezigheid aan...Een derde reden is een te korte termijnplanning en een te groot aantal verschillende, vaak volkomen ongeïnteresseerde kinderen zodat intensief werken en een bepaalde evolutie doormaken zo goed als

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
en Wannepoe (vanaf 3 jaar), De dagen door IOTA Theaterwerkgroep (voor 5-6 jarigen), Het Fluwelen Konijn door Speeltheater Holland (vanaf 5 jaar), roos is een roos is een roos door Stichting Hussaarts...Bovendien hangt de emotionele beleving minstens even nauw samen met de persoon als met de leeftijd, (zie W) Flash-back Een verhaallijn met flashbacks, zoals bij Paard Parel en boer Dees...Aldus Roger Deldime over een onderzoek van zijn instituut naar de affectieve weerslag van een toneelstuk op 10-12 jarigen

Nr. 51, Augustus 1995 • Tom Blokdijk, Pol Eggermont • Achterover zitten en publiek zijn
Die beschouwt het nog altijd als een persoonlijke belediging als de zaal niet plat gaat bij de tienduizendste Jumping Jack Flash...Een directeur van een schouwburg zei ooit: als een voorstelling goed is, weet de juffrouw van de garderobe het, ook al zag ze er zelf geen seconde van...Een film over de liefde van een oude man voor een jong meisje

Nr. 79, December 2001 • Marleen Baeten • De emoties komen later wel vanzelf: Bentekik...
Een eerste verdienste van Bentekik is dat dit materiaal niet al te veel gepolijst werd en al evenmin in een dwingend verhaal samengebracht werd...De kracht en het respect waarmee ze getoond worden zijn de vrucht van een zorgzaam productieproces, waarin Eva Bal en haar ploeg hun werk geregeld getoetst hebben aan het oordeel van betrokkenen en...Het resultaat is een rijpe, rijke voorstelling, een eresaluut van een ervaren theatermaakster aan een meisje met talent, en vice versa

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
onaneerde in een zakdoek, hij had een monoloog die zo stotterend en stamelend werd gesproken, dat een heer vanuit z'n zetel in het parketgedeelte riep: 'Een beetje meer oefenen, en dan komt het helemaal goed met...De nevenintrige van de roman speelt zich voor een belangrijk deel af in een psychiatrische inrichting waar de Meester is opgesloten, een kunstenaar die over het leven van Jezus Christus een roman...Hij regisseerde toen Sartres Vuile handen, de reconstructie (in flash-backs) van een politieke moord binnen een communistische partij in de Balkan, tijdens de slotfase van de Duitse bezetting

Nr. 99, December 2005 • Matthias Dusesoi • Kunst is een onderneming: Een case-study: Het...
de loop der jaren groeide daaruit een model voor een cultuurprogramma, dat niet gebaseerd was op sponsoring, maar waarbij men in verschillende projectgebieden (beeldende kunst, muziek, podiumkunsten...Wanneer je je rechtstreeks in de structuren van een theaterbedrijf begeeft, betekent dat ook datje beseft dat een bedrijfsinterne kritiek misschien een beter effect sorteert dan commentaar van...Uit het initiatief kwam een andere samenwerking voort tussen het huis en kunstenaars die werkbare grenzen van een apparaat onderzoeken en die vruchtbaar trachten te maken

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
toch weer aan een filmfragment, uit Andrei Roubljev van Tarkovsky, de jonge klokkenmaker die met een bovenmenselijke passie een heel dorp aanstuurt om gezamenlijk een reusachtige klok te gieten...Een vreemd weefsel van ruimte en tijd: eenmalige verschijning van een verte, hoe nabij zij ook is. Op een zomermiddag rustend op een bergkam aan de horizon, of een tak volgen, die zijn schaduw op de...Enkel de dramaturgie van absurditeit en verrassing, gespeeld op wat universeel komisch – want scatologisch – werkt: een scheetzak boven een blote kont, een drol uit een spuitzak, letterlijk met je gat